Aktuality

Oznam

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec oznamuje, že portál www.navstevalekara.sk je najväčším portálom na vyhľadávanie lekárov na Slovensku. Okrem priamych kontaktov na lekára obsahuje tiež kontakty na pohotovosti, ktoré občania často vyhľadávajú na internete. Prístup na stránku je zadarmo pre obec i pre jej obyvateľov.

 

Oznam

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec oznamuje, že od dnešného dňa t.j. od 24.5.2016 do 3.6.2016 prebieha v našej obci zber použitého šatstva:

 • letné a zimné oblečenie (dámske, pánske, detské)
 • lôžkoviny, prestieradlá, uteráky, záclony
 • látky (minimálne 1 m2, nedávajte odrezky a zostatky látok)
 • vatované a perové prikrývky, vankúše, deky
 • obuv – akákoľvek nepoškodená
 • hračky – nepoškodené a kompletné
 • knihy

Veci prosíme zabaliť do igelitových vriec a doniesť v čase od 8.00 do 15.00 hod. do kultúrneho domu.

 

Posviacka ikonostasu v Gréckokatolíckom chráme Zoslania Svätého Ducha v Nižnom Hrabovci

Tlačiť

Dňa 15. mája navštívil našu farnosť vladyka ThDr. Ján Babjak, PhD., SJ, arcibiskup prešovskej archieparchie a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Tradične chlebom a soľou ho privítala starostka obce Katarína Špallerová.

Vo svojom príhovore spomenula veľkého človeka, vedca, teológa, redemptoristu a pre nás tak vzácneho otca a nášho rodáka ThDr.  Jána Mastiliaka CSsR. Vyzdvihla veriacich, ktorí dokázali vytvoriť jeden celok, jedno spoločenstvo a spolu s duchovnými otcami a majstrami zhotovili veľké dielo – ikonostas, ktoré bolo vladykom Jánom posvätené.

Chrám by mal byť pre nás miestom, kde by sme sa mali cítiť slobodní, pretože prichádzame pred Toho, kto chce naše dobro.

Fotografie si môžete prezrieť v tomto odkaze.

Katarína Špallerová

   

Pozvánka na 7. ročník súťaže Zemplínska ostrá kosa

Tlačiť

ostra-kosa-2016

 

Oznam

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec oznamuje, že odberné miesto úseky:

od č. d. 289 (Minarčin) po č. d. 296 (Ulice), od č. d. 289 po d. č. 307 (Pavúk),
od č. d. 289 po č. d. 159 (hlavná cesta pri kostole) a od č. d. 289 po č. d. 334 (Barnová)

bude v termíne 1. júna 2016 od 8.00 hod. do 11.30 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 

Oznámenie o strategickom dokumente - zaslanie oznámenia

Tlačiť

icon Oznámenie o strategickom dokumente - zaslanie oznámenia (208.32 kB)

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Základnej školy Nižný Hrabovec

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec, v zastúpení starostkou obce, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľ Základnej školy Nižný Hrabovec

s termínom nástupu do funkcie: 01. júl 2016

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu (v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov):

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa študijného odboru pre príslušný druh a typ školy,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • vykonanie prvej atestácie (resp. prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady).


Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť
 • znalosť práce s PC


Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesijný životopis
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti (alebo odbornej činnosti)
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 23.05. 2016 (pondelok) do 14.00 h. na adresu: Obec Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec č. 407 s označením na obálke:

– Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy Nižný Hrabovec. NEOTVÁRAŤ !

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Katarína Špallerová
starostka obce

 

Upozornenie

Tlačiť

Oznamujeme občanom, že vzhľadom na rozšírenú kriminalitu, výtržností a vznik divokých skládok, boli v obci a v jej okolí umiestnené kamery a fotopasce.

Upozorňujeme občanov, že v prípade zistenia páchateľa, bude sa postupovať v zmysle platnej legislatívy!

kamera

 

Oprava miestnej komunikácie

Tlačiť

Dňa 21.4.2016 bola v našej obci obmedzená premávka z dôvodu opravy miestnej komunikácie ku gréckokatolíckemu chrámu Zoslania Ducha Svätého. 

Taktiež bol upravený vstup do kultúrneho domu a výtlky po cestách v obci.

Tieto opravy sú financované z vlastných zdrojov.

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

   

Priestor na Vašu príležitosť

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec č. 407

vyhlasuje výberové konanie na

 • jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
 • jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).


Výberové konanie sa uskutoční dňa 4. mája 2016 o 10.00 hod. v kancelárii starostky obce na Obecnom úrade Nižný Hrabovec.

Podrobnosti:

icon Výberové konanie (94.25 kB)

 

Bocianom sa v našej obci páči

Tlačiť

V minulom roku roku spadlo bocianie hniezdo z elektrického stĺpa stojaceho pri dome s. č.  3. Ornitológovia v spolupráci s VSD umiestnili novú konštrukciu s provizórnym hniezdom.

Čakali sme, či sa bociany k nám vrátia. Dočkali sme sa 31. marca, čo je dôkazom, že sa bocianom v našej obci páči.

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Program rozvoja obce Dlhé Klčovo na roky 2016-2022 - rozhodnutie

Tlačiť

icon Program rozvoja obce Dlhé Klčovo na roky 2016-2022 - rozhodnutie (637.95 kB)

 

Prajeme príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov

Tlačiť

Oznamujeme občanom, že počas Veľkonočných sviatkov bude obecný úrad zatvorený v dňoch od 24.3.2016, t.j. štvrtok až do 29.3.2016, t.j. utorok.

Všetkým našim spoluobčanom prajeme príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.

velka-noc-2016

   


Stránka 8 z 28

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Informácie

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Počítadlo prístupov

Dnešných návštev:79
Včerajších návštev:103
Návštev za mesiac:1724
Všetkých návštev:126269
Počítané od:14-02-2011

Kalendár

2017
Jún
PoUtStrŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Náhodné fotografie


Stavanie mája 2014-45
Deň detí a Deň otcov 2015
Deň detí a Deň otcov 2015
Stavanie hrádzí v 2. revitalizačnom projekte-2
MDD 2014
MDD v MŠ
Špivanočki mojo 2015
Vatra 2015

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok