Aktuality

Spoločnosť Bukóza Holding, a.s., poskytne pre našu obec drevený altánok

Tlačiť

Starostovia okolitých obcí Nižný Hrabovec, Poša, Nižný Hrušov, Kučín, Kladzany, Majerovce, Sedliská, Hencovce a Dlhé Klčovo sa pravidelne stretávajú s vedením spoločnosti Bukóza Holding. Hlavnou témou týchto stretnutí je znečisťovanie životného prostredia. Po plodnej diskusii o znečisťovaní ako aj o riešeniach a požiadavkách zo strany všetkých starostov, obce prijali ponuku, ako jednu z kompenzácií, a to drevené altánky v hodnote 2 000 €, ktoré zhotoví firma TRIMONT do každej z dotknutých obcí a to do 2 mesiacov.

V našej obci by sme tento altánok umiestnili pri obecnom úrade, kde sa už v najbližšom období zrealizuje aj detské ihrisko pre naše deti.

Bukóza Holding, a. s., plánuje s podobnými kompenzáciami aj v nasledujúcich rokoch.

Vizualizácia

thumb_altanok_2016_01thumb_altanok_2016_02thumb_altanok_2016_03thumb_altanok_2016_04

Katarína Špallerová
starostka obce

 

Žiaci ZŠ v Nižnom Hrabovci boli na lyžiarskom výcviku

Tlačiť

Žiaci ZŠ v Nižnom Hrabovci sa v tomto školskom roku zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v dňoch od 7.3.–11.3.2016. 38 žiakov bolo ubytovaných v rekreačnom zariadení Crocus v Kežmarských žľaboch. Vedúcim kurzu bol Mgr. Ján Poliak a inštruktormi lyžovania boli Mgr. Peter Kráľ a Mgr. Magdaléna Žipajová, zdravotníčkou pani Katarína Špallerová.

LVVK začal v pondelok, 7.3.2016, kedy sme sa ubytovali a zoznámili s poriadkom ubytovania a s priestormi rekreačného zariadenia. Prostredie, v ktorom sme boli ubytovaní, bolo hotelového typu – každá izba pre 2 žiakov mala samostatnú kúpeľňu, WC a televízor. Stravovanie bolo zabezpečené trikrát denne (raňajky, obed, večera) formou hotelovej obsluhy. So stravou sme boli veľmi spokojní.  Po lyžiarskom výcviku bol žiakom k dispozícii bazén a vírivka s teplotou vody 38°C.

Počas pobytu sme bodovali čistotu a poriadok izieb. Žiaci k bodovaniu pristupovali zodpovedne.

Lyžiarsky výcvik sa konal na svahoch Skicentra Strednica - Ždiar (967 - 1057 m n.m.) - Belianske Tatry. Žiaci boli rozdelení do družstiev. Výcvik pozostával zo základných prvkov lyžovania – chôdza, obraty, výstupy, pády, základný zjazdový postoj, zjazd po spádnici, obojstranný prívrat po spádnici, zastavenie v obojstrannom prívrate, oblúky v obojstrannom prívrate.

V popoludňajších hodinách žiaci odpočívali, počúvali hudbu, sledovali televízny program. Spoznávali sme aj blízke okolie, boli sme na prechádzke a na výlete v Tatranskej Lomnici. Po večeri sa žiaci zabávali v spoločenskej miestnosti.

Počasie a podmienky na lyžovanie boli dobré, každý deň sme lyžovali.

Počas celého lyžiarskeho výcviku vládla medzi žiakmi a inštruktormi príjemná atmosféra, žiaci dodržiavali pokyny inštruktorov na svahu, ale aj na ubytovni, boli slušní voči sebe i personálu ubytovne. Nevyskytli sa žiadne závažné problémy.

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

Mgr. M.Žipajová

 

Prezentácia folklórnej skupiny Potoky, Nižný Hrabovec

Tlačiť

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Tlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 17.03. 2016 o 16.30 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Požiadavky lekárov
 4. TJ Roma a TJ Družstevník
 5. VZN obce Nižný Hrabovec č. 1/2016 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Nižný Hrabovec
 6. Komunitný plán sociálnych služieb obce Nižný Hrabovec 2016-2021
 7. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižný Hrabovec na roky 2015-2024
 8. Ročný plán pre obec Nižný Hrabovec na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
 9. Uvoľnené obecné priestory
 10. Žiadosti o prenájom priestorov
 11. Oznámenie o umiestnení reklamy
 12. Rôzne
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

 

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

   

Voľby do NR SR konané dňa 5.3.2016

Tlačiť

Okrsková volebná komisia v našej obci zistila tieto výsledky:

V zozname voličov bolo zapísaných 1269 voličov. Na hlasovaní sa zúčastnilo 690 z toho 3 voliči využili voľbu poštou t. j. zaslali návratnú obálku z cudziny. Platných odovzdaných hlasov bolo 672.

V našej obci ste hlasovali za jednotlivé strany nasledovne:

SMER – sociálna demokracia 295
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 85
SME RODINA – Boris Kollár 68
Kresťanskodemokratické hnutie 65
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA) 45
#SIEŤ 30
Slovenská národná strana 29
Sloboda a Solidarita 25
Komunistická strana Slovenska 11
MOST – HÍD 9
Strana TIP 5
Strana zelených Slovenska 2
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1
ŠANCA 1
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 1
 

Súhlas na výrub stromov

Tlačiť

icon Dokument (94.53 kB)

 

Program rozvoja obce Dlhé Klčovo na roky 2016-2022

Tlačiť

icon Program rozvoja obce Dlhé Klčovo na roky 2016-2022 (193.59 kB)

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020

Tlačiť

icon Dokument (164.38 kB)

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015-2024

Tlačiť

icon Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižný Hrabovec na roky 2015-2024 (1020.09 kB)

 

Technologické merania emisií na prevádzke Rotačná pec vápna

Tlačiť

Dňa 19.01.2016 boli vykonané dve technologické merania emisií tuhých znečisťujúcich látok /TZL/ za novoinštalovaným látkovým rukávovým filtrom na prevádzke Rotačná pec vápna spoločnosti BUKOCEL, a.s. Merania, ktoré uskutočnila oprávnená meracia skupina EKO-TERM SERVIS s.r.o. Košice, prebehli pri testovacej prevádzke s parametrami plnej výroby. Namerané hodnoty TZL sa pohybovali na úrovni 2 mg/m3 a ani v jednom prípade neprekročili hodnotu 3 mg/m3.

Priemerné namerané hodnoty TZL sú 10-krát nižšie, ako je limitná hodnota udávaná v Integrovanom povolení pre rotačnú pec vápna vydanom Slovenskou inšpekciou životného prostredia a až 12-krát nižšie ako uvádza BREF dokument pre najlepšie dostupné technológie /BAT/ pre výrobu buničiny.

Ing. Erik Kadlec

generálny riaditeľ
BUKÓZA HOLDING, a.s.

 

Uvítanie do života

Tlačiť

Na svete je veľa krásnych vecí, no predsa niet väčšieho pokladu ako je ľudský život, ktorý je neporovnateľný so žiadnou inou hodnotou.

Obec Nižný Hrabovec pamätá aj na svojich najmenších obyvateľov. Dňa 4.2.2016 sa v Kultúrnom dome v Nižnom Hrabovci uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života. Starostka obce Nižný Hrabovec Katarína Špallerová slávnostne privítala najmladších občanov našej obce narodených od 13.6.2015 do 1.1.2016, ktoré boli včlenené do veľkej rodiny Nižnohrabovčanov. Z rúk starostky  obce si rodičia prevzali uvítací list a upomienkový darček. Všetky mená našich nových občanov boli zapísané v pamätnej knihe obce, kde sa rodičia na pamiatku podpísali. Starostka obce zaželala našim najmenším zdravie, šťastie, lásku, pokojné rodinné prostredie a rodičom zapriala veľa radosti zo svojich ratolestí a trpezlivosti pri ich výchove. K príjemnej atmosfére prispelo kultúrne vystúpenie detí z MŠ Nižný Hrabovec, žiakov zo ZŠ Nižný Hrabovec,  nádherný sólový spev Aničky Oleárnikovej. Všetkých prítomných táto nežná udalosť nesmierne emocionálne obohatila.

Mali sme česť spoznať a privítať týchto nových občanov.

1. Sofia Viktória Ferencová nar. 13.06.2015
2. Diana Borová nar. 30.06.2015
3. Damián Hromý Tokár nar. 22.07.2015
4. Ella Červeňak nar. 18.09.2015
5. Nela Sepešiová nar. 09.10.2015
6. Jakub Legez nar. 05.11.2015
7. Eliška Jakubová nar. 10.11.2015
8. Sofia Kurovská nar. 26.12.2015
9. Marek Janočko nar. 01.01.2016

 

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze

PaedDr. Jana Stašková

 

Hodnotiaca členská schôdza Jednoty dôchodcov

Tlačiť

Dňa 7.2.2016 sa konala v kultúrnom dome v Nižnom Hrabovci Hodnotiaca členská schôdza Jednoty dôchodcov. Na schôdzi okrem hojnej účasti členov prijali účasť aj hostia: starostka obce Katarína Špallerová, poslankyňa a predsedníčka kultúrnej komisie pri Ocú PaedDr. Jana Stašková, okr. podpredsedníčka JDS M. Spišáková, okr. predseda ZŤP Michal Jonek s manželkou, za HZOS Anna Delyová. Po pracovnej časti, schôdza pokračovala fašiangovým posedením pri „šiškoch“ ktoré napiekli domáce členky a zatancovať si mohli pri živej hudbe „Albions“ pod taktovkou Petra Borova. Tanečníci folklorného súboru pod vedením Miroslava Jenča a jeho manželky Aničky rozveselili a roztancovali dôchodcov a tak začali Fašengy do neskorých večerných hodín. Samozrejme nechýbala domáca skupina Potoky, FSS Pošanka a žiaci základnej  školy, Natalka Hutmanová, Matej Ľoch a Filip Jonek. Všetkým ďakujem za účasť, pomoc, a verím že o rok sa takto stretneme zas.

Fotografie si môžete prezrieť v tomto odkaze.

Anna Joneková,
Predsedníčka ZO-JDS

     

Verejná vyhláška

Tlačiť

icon Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (71.17 kB)

 


Stránka 9 z 28

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Informácie

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Počítadlo prístupov

Dnešných návštev:79
Včerajších návštev:103
Návštev za mesiac:1724
Všetkých návštev:126269
Počítané od:14-02-2011

Kalendár

2017
Jún
PoUtStrŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Náhodné fotografie


ZOD - Výročná schôdza-32
Bezpečná škôlka 2013
MDD-2013-20
Farský ples 2014-79
Deň detí a Deň otcov 2015
8-maj-2012-7
Fašengi-2013-4
Mesiac úcty k starším 2015

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok