Aktuality

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020

Tlačiť

icon Dokument (164.38 kB)

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015-2024

Tlačiť

icon Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižný Hrabovec na roky 2015-2024 (1020.09 kB)

 

Technologické merania emisií na prevádzke Rotačná pec vápna

Tlačiť

Dňa 19.01.2016 boli vykonané dve technologické merania emisií tuhých znečisťujúcich látok /TZL/ za novoinštalovaným látkovým rukávovým filtrom na prevádzke Rotačná pec vápna spoločnosti BUKOCEL, a.s. Merania, ktoré uskutočnila oprávnená meracia skupina EKO-TERM SERVIS s.r.o. Košice, prebehli pri testovacej prevádzke s parametrami plnej výroby. Namerané hodnoty TZL sa pohybovali na úrovni 2 mg/m3 a ani v jednom prípade neprekročili hodnotu 3 mg/m3.

Priemerné namerané hodnoty TZL sú 10-krát nižšie, ako je limitná hodnota udávaná v Integrovanom povolení pre rotačnú pec vápna vydanom Slovenskou inšpekciou životného prostredia a až 12-krát nižšie ako uvádza BREF dokument pre najlepšie dostupné technológie /BAT/ pre výrobu buničiny.

Ing. Erik Kadlec

generálny riaditeľ
BUKÓZA HOLDING, a.s.

 

Uvítanie do života

Tlačiť

Na svete je veľa krásnych vecí, no predsa niet väčšieho pokladu ako je ľudský život, ktorý je neporovnateľný so žiadnou inou hodnotou.

Obec Nižný Hrabovec pamätá aj na svojich najmenších obyvateľov. Dňa 4.2.2016 sa v Kultúrnom dome v Nižnom Hrabovci uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života. Starostka obce Nižný Hrabovec Katarína Špallerová slávnostne privítala najmladších občanov našej obce narodených od 13.6.2015 do 1.1.2016, ktoré boli včlenené do veľkej rodiny Nižnohrabovčanov. Z rúk starostky  obce si rodičia prevzali uvítací list a upomienkový darček. Všetky mená našich nových občanov boli zapísané v pamätnej knihe obce, kde sa rodičia na pamiatku podpísali. Starostka obce zaželala našim najmenším zdravie, šťastie, lásku, pokojné rodinné prostredie a rodičom zapriala veľa radosti zo svojich ratolestí a trpezlivosti pri ich výchove. K príjemnej atmosfére prispelo kultúrne vystúpenie detí z MŠ Nižný Hrabovec, žiakov zo ZŠ Nižný Hrabovec,  nádherný sólový spev Aničky Oleárnikovej. Všetkých prítomných táto nežná udalosť nesmierne emocionálne obohatila.

Mali sme česť spoznať a privítať týchto nových občanov.

1. Sofia Viktória Ferencová nar. 13.06.2015
2. Diana Borová nar. 30.06.2015
3. Damián Hromý Tokár nar. 22.07.2015
4. Ella Červeňak nar. 18.09.2015
5. Nela Sepešiová nar. 09.10.2015
6. Jakub Legez nar. 05.11.2015
7. Eliška Jakubová nar. 10.11.2015
8. Sofia Kurovská nar. 26.12.2015
9. Marek Janočko nar. 01.01.2016

 

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze

PaedDr. Jana Stašková

 

Hodnotiaca členská schôdza Jednoty dôchodcov

Tlačiť

Dňa 7.2.2016 sa konala v kultúrnom dome v Nižnom Hrabovci Hodnotiaca členská schôdza Jednoty dôchodcov. Na schôdzi okrem hojnej účasti členov prijali účasť aj hostia: starostka obce Katarína Špallerová, poslankyňa a predsedníčka kultúrnej komisie pri Ocú PaedDr. Jana Stašková, okr. podpredsedníčka JDS M. Spišáková, okr. predseda ZŤP Michal Jonek s manželkou, za HZOS Anna Delyová. Po pracovnej časti, schôdza pokračovala fašiangovým posedením pri „šiškoch“ ktoré napiekli domáce členky a zatancovať si mohli pri živej hudbe „Albions“ pod taktovkou Petra Borova. Tanečníci folklorného súboru pod vedením Miroslava Jenča a jeho manželky Aničky rozveselili a roztancovali dôchodcov a tak začali Fašengy do neskorých večerných hodín. Samozrejme nechýbala domáca skupina Potoky, FSS Pošanka a žiaci základnej  školy, Natalka Hutmanová, Matej Ľoch a Filip Jonek. Všetkým ďakujem za účasť, pomoc, a verím že o rok sa takto stretneme zas.

Fotografie si môžete prezrieť v tomto odkaze.

Anna Joneková,
Predsedníčka ZO-JDS

     

Verejná vyhláška

Tlačiť

icon Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (71.17 kB)

 

Oznam

Tlačiť

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnom Hrabovci sa presúva zo dňa 22.01.2016 na deň 28.01.2016 o 16.30 hod. z dôvodu ospravedlnenia neúčasti 4 poslancov.

     

Pozvánka na zasadnutie OZ

Tlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 22.01.2016 o 16.30 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2015
  4. Schálenie VZN č. 4/2015 o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole v Nižnom Hrabovci
  5. Prehodnotenie pracovného miesta
  6. Žiadosť o prenákom priestorov
  7. Rôzne
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver


Katarína Špallerová
starostka obce

 

Pozvánka

Tlačiť

thumb_zabava-16012016

 

Oznam

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec – predložila na Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižný Hrabovec na roky 2015-2024 (aktualizovaná a dopracovaná verzia pôvodného PHSR podľa nových podmienok zákona 309/2014)“.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je sprístupnené na webovom sídle ministerstva

http://eviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-obce-nizny-hrabovec-2015-2024

Písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente  môže verejnosť  doručiť príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Vranov nad Topľou
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Konzultácie je možné vykonať v pracovných dňoch na Okresnom úrade Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, IV. poschodie, č. dv. 96 -  v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod. (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 057/4861593 alebo e-mailom Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. )

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Vyvesené: 11.1.2016
Zvesené:  27.1.2016

 

Prvý občan obce

Tlačiť

Marek Janočko - prvý občan našej obce a zároveň aj okresu Vranov nad Topľou, prišiel na svet 55 minút po polnoci. Malý Marek po narodení meral 52 cm a vážil 3400 gramov. 

Prvorodenému synovi Denisy a Mareka Janočkovcov, prišli domov zablahoželať prednosta Okresného úradu vo Vranove n. T.  JUDr. Pavol Molčan a starostka obce Nižný Hrabovec Katarína Špallerová. „Marekov otec a môj syn vyrastali ako rovesníci vedľa seba, lebo sme susedia. Keďže aj my máme malého vnúčika, budú chlapci opäť vyrastať spolu a ja na nich budem dávať pozor,“ podotkla K. Špallerová. 

Marekovi a jeho rodičom prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a veľa radosti.

thumb_prvy-obcan-obce-2016

 

Oznámenie

Tlačiť

Na základe listu č. OU-VT-OSZP-2015/008670-03 zo dňa 29.12.2015 z Okresného úradu Vranov n. T., Odboru starostlivosti o životné prostredie, týmto informujeme verejnosť o oznámení navrhovanej činnosti  - „Rekonštrukcia kanála Klčovský ev. č. 5 413 012 0001 na území obcí Dlhé Klčovo, Poša a Nižný Hrabovec“.

Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v úradných hodinách obce.

Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je sprístupnené aj na webovom sídle ministerstva:

http://enviroportal.sk/sk/detail/obnova-potencialu-polnohospodarskej-vyroby-poskodeneho-prirodnymi-kata-120

Verejnosť k Oznámeniu  o zmene navrhovanej činnosti môže doručiť svoje písomné stanovisko  najneskôr do 10 dní  odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu:

Okresný úrad Vranov nad Topľou
Odbor starostlivosti o životného prostredia
Námestie slobody 5
093 01 Vranov nad Topľou

V Nižnom Hrabovci dňa 07. 01. 2016

Vyvesené: 7.1.2016
Zvesené: 18.1.2016

Katarína Špallerová, v. r.
starostka obce

 


Stránka 10 z 28

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Informácie

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Počítadlo prístupov

Dnešných návštev:12
Včerajších návštev:45
Návštev za mesiac:1645
Všetkých návštev:128435
Počítané od:14-02-2011

Kalendár

2017
Júl
PoUtStrŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Náhodné fotografie


MDD 2014
Opekačka, Jednota dôchodcov, 2016
Jánske ohne 2016
Fašiangy 2014-15
Zmeny v obci 05/2012-15
10-narodeniny-hrabovka-81
Deň rodiny 2016
10-narodeniny-hrabovka-27

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok