Aktuality

Oznámenia o uložení zásielky - Miroslav Šürü

Tlačiť

icon Oznámenie o uložení zásielky (45.94 kB)

 

Púť

Tlačiť

Pešia púť k relikviám bl. Dominika Metoda Trčku CSsR, Nižný Hrabovec - Michalovce

Redemptoristi v Michalovciach Vás pozývajú na 4. ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku, ktorá sa uskutoční v sobotu 27. augusta 2016. Téma tohto ročníka je: „Si kľúčový“.

Program púte:

06.15 h. - Nižný Hrabovec (sv. liturgia)
08.00 h. - Poša
09.20 h. - Nižný Hrušov
10.45 h. - Vybuchanec
12.00 h. - Lesné
14.10 h. - Suché
15.40 h. - Topoľany
17.00 h. - Bazilika minor ZSD Michalovce

Aj ty si srdečne pozvaný.

Viac informácií na:

http://bazilikaredemptoristi.sk/event/pesia-put-k-relikviam-bl-metoda/

https://www.youtube.com/watch?v=qqJ1vRCVS98&feature=youtu.be

thumb_put-2016

 

Upozornenie VSE

Tlačiť

thumb_vse-rozhlas-2016

 

Memoriál cup Tomáša Jenča 2016

Tlačiť

V sobotu 16.7.2016 sa v Dlhom Klčove konal Memoriál cup Tomáša Jenča 2016. Memoriálu sa zúčastnil aj náš futbalový tím – TJ Družstevník Nižný Hrabovec. Z ôsmich družstiev sa umiestnili na krásnom 3. mieste.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

thumb_tomas-jenco-memorial-cup-2016-3-miesto

 

Jánske ohne

Tlačiť

Táto tradícia má svoj pôvod v indoeurópskej mytológii starých Slovanov. Každý slnovrat sa v minulosti chápal ako začiatok novej etapy vhodný na regeneráciu síl prírody aj človeka. Obrady letného slnovratu sú sústredené na 24. jún, deň Jána Krstiteľa, keď pohanský obrad dali ľudia postupne do súvislosti s kresťanskou tradíciou. Tieto zvyky majú korene ešte v predkresťanských časoch. Tento deň, kedy Jánovia oslavujú meniny, sa považuje aj za deň narodenia Jána Krstiteľa. Tento svätec bol považovaný za patróna kožušníkov, remenárov a pastierov. Práve pastieri tento deň považovali za svoj sviatok, oslavovali ho ohňami a bohatou hostinou. Na Jána sa nesmelo sadiť ani prať. Šťastie mal človek, ktorý chytil svätojánsku mušku a nosil ju pri sebe. Na sv. Jána muži a ženy tancovali a spievali okolo ohňa a vatier.

V našej obci sme tento rok spoločne otvorili “letnú sezónu” za kaštieľom v parku, kde noc sv. Jána sme odštartovali zapálením vatry a spevom. Spevom nás sprevádzala naša folklórna skupina Potoky. Priestor v parku za kaštieľom je ideálne aj pre hry. Preto pri tejto udalosti nechýbali deti. Pre deti bol pripravený zábavno – súťažný program. Program pre najmenších pripravili Martina Závidná a Jarka Poprocká. Každý účastník tohto programu neodišiel bez sladkej odmeny. Počasie nám prialo a tak posedenie pri vatre s občerstvením sa tiahlo až do skorých ranných hodín.

Touto cestou chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli pri organizovaní vatry - členom komisie Matúšovi Džuňovi, Andrei Popríkovej, Jánovi Sotákovi, chlapcom pri stavaní vatry a všetkým Hrabovčanom za spoločne strávené chvíle a účasť pri Jánskom ohni.

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Dôchodcovia pri športe a v prírode

Tlačiť

Na Okresnej olympiáde seniorov vo Vyšnom Kazimíre sa zúčastnili aj naši členovia ZO – JD z N. Hrabovca, kde v súťaži – kolky – získala p. Anička Bohucká pekné III. miesto z 28. súťažiacich družstiev. Blahoželáme!

Na sviatok Cyrila a Metoda sme pokračovali podľa nášho plánu práce a 22 seniorov sa zúčastnilo „pochodu“ do prírody, kde sme navštívili chatu „Na Kamenci“.  Pri speve a opekaní bol takto strávený skoro celý deň. Dobrú náladu nám zabezpečil Michal Borov so svojou gitarkou - Ďakujeme.

No a keďže naše nohy už slabšie slúžia, na chatu a z chaty domov nás priviezol Peter Florko na svojom traktore s mini vlečkou. Bol to pre nás nezabudnuteľný zážitok!! Vďaka patrí aj Jankovi Slivkovi, ktorý toto všetko organizačne zabezpečil, ako člen šport. komisie.

Rozchádzali sme sa s tým, že v jeseni si to zapakujeme!!

Fotografie z Okresnej olympiády seniorov

Fotografie z pochodu do prírodu

Anna Joneková
preds. ZO - JDS

 

...aby deti otcov mali, aby mali mamy...

Tlačiť

Svetový deň rodiny pripadá na 15. máj a tento sviatok bol vyhlásený Organizáciou spojených národov v roku 1993. Význam dňa rodiny spočíva v tom, aby sme si všetci pripomenuli dôležitosť rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. Aj naša obec si dňa 18.6.2016 pripomenula Deň rodiny, ktorý rodičia s deťmi spoločne strávili zábavnými a súťažnými aktivitami. Organizátori podujatia sa inšpirovali zábavnou súťažou, známou z televízie, „Moja mama varí lepšie ako tvoja“. Príprava zábavnej súťaže spočívala hlavne v dobrej organizácii a materiálnom zabezpečení. Spontánne vytvorené tri rodinné družstvá si zmerali svoje kulinárske aj praktické zručnosti vo varení pre nás tak známeho a tradičného jedla – guľášu. Každý tím mal k dispozícii základnú kuchynskú výbavu a základné suroviny, ktorými jedlo neskôr dopĺňali a dochucovali ďalšími ingredienciami. Svojej úlohy sa všetky družstvá zhostili na výbornú, pretože v určenom časovom rozmedzí každý tím uvaril veľmi chutný guľáš. Hlavnou degustátorkou bola pani starostka obce Katarína Špallerová, ktorá nielen ochutnávala, ale tímy aj odmenila. Pri varení bola dôležitá deľba práce, vzájomná pomoc a spolupráca, ktorá je charakteristická a nevyhnutná práve pri fungovaní riadnej rodiny. Ďalšími sprievodnými aktivitami pre deti boli zábavné a športové súťaže, hry, hádanky, maľovanie na tvár, ktoré organizačne zastrešovala Martina Závidná. Ďalšou zaujímavou zábavnou hrou bolo „Hľadanie pokladu“, kde si deti precvičili svoje pohybové a priestorové schopnosti. Odmenou pre úspešných hľadačov bolo 6 pokladov – truhličiek s malými drobnosťami. Do sýtosti sa deti mohli vyšantiť na trampolíne a skákacom hrade. Mužstvá z TJ Družstevník Nižný Hrabovec a FK Roma Nižný Hrabovec si zahrali priateľský futbalový zápas. Veľkú radosť deťom pripravili Palovského koníky Rudo a Mišo, na ktorých sa mohli v záprahovom voze povoziť. Svoje sily si zmerali deti aj v preťahovaní lanom a v hode na basketbalový kôš, kde boli všetci odmenení sladkosťami. Pre všetkých súťažiacich a prítomných bolo prichystané v kultúrnom dome občerstvenie. Celým podujatím prítomných zabával a do tanca hral DJ Martin. Rodičia a deti si z podujatia odnášali pekné a veselé zážitky.

Fotografie

PaedDr. Jana Stašková

   

Oznam

Tlačiť

icon Oznam - OÚ Vranov nad Topľou, Pozemkový a lesný odbor (61.4 kB)

 

Oznámenia o uložení zásielky - Tefelnerová

Tlačiť

icon Oznámenie o uložení zásielky (34.97 kB)

icon Oznámenie o uložení zásielky (37.19 kB)

 

Memoriál Vincenta Valča

Tlačiť

Dňa 12.6.2016 sa v Nižnom Hrabovci konal 12. ročník Memoriálu Vincenta Valča.

Ako každý rok aj tento rok tri mužstvá si zmerali svoje sily na futbalovom ihrisku. TJ Družstevník Nižný Hrabovec si na koniec sezóny pozval FK TJ Družstevník Továrne a FK Poša - nováčika, ktorý vstupuje na futbalovú scénu.

Naše futbalové družstvo potvrdilo dobrú sezónu, čo sa odzrkadlilo vo výhre nad minuloročným víťazom FK TJ Družstevník Továrne 3 : 0, remízou s FK Poša 1 : 1, avšak na pokutové kopy výhrou. Poradie mužstiev:

 1. TJ Družstevník Nižný Hrabovec
 2. FK Poša
 3. FK TJ Družstevník Továrne

Najlepší hráč turnaja sa stal Tomáš Kurec - TJ Družstevník Nižný Hrabovec.

Najlepší brankár Dominik Kondáš - FK Poša.

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Rozhodnutie č. HaPM-Ep/00498/16/001243 zo dňa 06.04.2016 - oznámenie

Tlačiť

icon Rozhodnutie č. HaPM-Ep/00498/16/001243 zo dňa 06.04.2016 - oznámenie (80.78 kB)

 

Pozvánka - deň rodiny

Tlačiť

Obecný úrad v Nižnom Hrabovci v spolupráci s komisiou pre kultúru pri Obecnom zastupiteľstve Nižný Hrabovec   Vás srdečne pozývajú  na „Deň rodiny“ , ktorý sa uskutoční dňa 18.6.2016, t. j sobota o 13.00 hodine na ihrisku v areáli ZŠ Nižný Hrabovec.

Pripravené sú pre Vás:

 • Moja mama varí lepšie - súťažná hra vo varení guľášu
 • Piráti z Karibiku - hľadanie pokladu
 • skákajúci hrad a trampolína
 • futbalový zápas
 • športové hry a súťaže
 • jazda na koníkoch Mišo a Rudo
 • večerná diskotéka

Pre všetkých súťažiacich dobrý guláš, občerstvenie a sladká odmena. Tešíme sa na Vás!

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Tlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.06.2016 o 16.30 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2015
 4. Záverečný účet obce za rok 2015
 5. Úprava rozpočtu na rok 2016
 6. Schválenie plánu kontrol HK na II. polrok 2015
 7. Správy z vykonaných kontrol HK
 8. Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nižný Hrabovec
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku 
 10. Ohlásenie osadenia reklamnej tabule
 11. Žiadosť o vyjadrenie na umiestnenie reklamy
 12. Žiadosti o mimoriadnu dotáciu z rozpočtu obce
 13. Žiadosť o finančnú podporu
 14. Rôzne 
 15. Návrh na uznesenie
 16. Záver
 

Jánske ohne

Tlačiť

thumb_janske-ohne-2016

 

Zber elektroodpadu

Tlačiť

thumb_elektro-zber-07062016

 


Stránka 11 z 32

Terénna sociálna práca v obciach I

Informácie

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Počítadlo prístupov

Dnešných návštev:5
Včerajších návštev:87
Návštev za mesiac:1904
Všetkých návštev:146222
Počítané od:14-02-2011

Kalendár

2018
Február
PoUtStrŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

Náhodné fotografie


Deň matiek-2013-16
Pochod do prírody 2016
Karneval v MŠ 2013-33
Beh vďaky Tovarné - Štart
Mesiac úcty k starším 2015
Protipovodňový príves 2015
Karneval v MŠ 2014-15
Výlet MŠ

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok