Aktuality

Verejná vyhláška - OZNÁMENIE

Tlačiť

Informácie pre verejnosť ohľadom Správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu - „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015“.

icon Verejná vyhláška - oznámenie (25.68 kB)

 

Deň matiek

Tlačiť

„Mám najlepšiu mamičku,
pohladkám ju po líčku.
Potom pridám na jej noštek
z veľkej lásky sladký božtek.“

 

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám.
Deň matiek je ideálny čas, povedať našim mamkám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili.
Ku každému sviatku neodmysliteľne patrí kytica.
Aj deti z našej materskej školy 13.05.2013 pre svoje mamky uvili kyticu z piesní, básní a hier. Bola vyjadrením vďaky za lásku, starostlivosť a obetavosť.

Fotografie

 

Vatra mládeže 2013

Tlačiť

Pri príležitosti oslobodenia republiky pozývame všetkých občanov našej dediny na "Vatru mládeže", ktorá sa uskutoční dňa 8. mája 2013 so začiatkom o 17:00 hod. na kopci Osičie. Pre malých účastníkov bude pripravená malá vatrička, aby si mohli poopekať chutné klobásky. Povinná výbava pre ostatných účastníkov - dobrá nálada a chuť zabaviť sa v kruhu svojích priateľov.

Heslo dňa: "Kto sebe co doneše, to sebe aj vipije a ži... !!!"

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Jarné premeny v obci Nižný Hrabovec

Tlačiť

Prečítajte si prosím celý príhovor starostky týkajúci sa jarného upratovania v našej obci.

 

Stavanie mája

Tlačiť

Pesničkou Ej maje, maje, želene maje ... otvorili nedeľné popoludnie chlapci a dievčatá z našej obce.

Chlapci požiadali starostku obce Mgr. Marcelu Pčolinskú o dovolenie postaviť máj a dievčatá o pomoc pri zdobení mája. Pesničkou a tancom sa k mládeži pridal detský folklórny súbor Hrabovka. Neotáľala ani spevácka skupina Potoky, ktorá sa k nim pridala spevom.

Program pokračoval v sále kultúrneho domu, kde si prítomní zaspomínali na retro pesničky v podaní miestnej hudobnej skupiny pod vedením Michala Borova.

Zatancovali si mladí i tí, skôr narodení.

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Pozvánka na stavanie mája

Tlačiť

stavanie_majaObec Nižný Hrabovec Vás srdečne pozýva dňa 28.4.2013 t. j. v nedeľu o 14.30 hod. na stavanie mája v centre obce, ktorým si chceme pripomenúť ľudové tradície a zvyky našich predkov. Nasledovať bude retro majáles. Budeme radi, keď prídete oblečení v retro štýle.

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Tlačiť

Obecný úrad v Nižnom Hrabovci na základe listu Východoslovenskej distribučnej, a.s., Košice oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení bude v termíne:

23. apríla 2013: od 08.00 hod do 12.00 hod.

odberné miesto 377,
hlavná cesta od č.d. 330 po obec Poša
od č.d. 334 po č.d. 289
od č.d. 289 po č.d. 307
od č.d. 289 po č.d. 159

od 11.00 do 14.00 hod.

bytovky č.d. 151, 409, 420,
od č.d. 330 po č.d. 60 až 83
od č.d. 108 až po č.d. 178 s uličkami
154, 155, 156, 407, 478, 9020

od 13.00 do 17.00 hod.

hlavná cesta od Hencoviec po križovatku
č.d. 377

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Tlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11.04.2013 o 16.30 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Informácia HK o vykonaných kontrolách
 4. Rekonštrukcia zdravotného strediska
 5. Rekonštrukcia kultúrneho domu
 6. Prerokovanie platu starostky
 7. Schválenie zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v CVČ
 8. Spaľovňa na merkaptany
 9. Prevádzkový poriadok posilňovne
 10. Rôzne
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

 

icon Prevádzkový poriadok posilňovne
icon Zmluva CVČ

Mgr. Marcela Pčolinská,
starostka obce

 

M. Pčolinská: Verím, že nikomu z nás nie je ľahostajné, v akom prostredí žijeme

Tlačiť

thumb_clanok-spektrum-04-2013Elementárna neúcta voči životnému prostrediu má za následok, že v okolí našich ciest sa kopí neporiadok z odpadkov, čo nám výrazným spôsobom uberá na imidži kultúrnej krajiny. Hoci v minulosti sme boli svedkami viacerých iniciatív, ako s týmto problémom naložiť, praktické riešenie ponúkla až starostka Nižného Hrabovca Marcela Pčolinská, keď na sneme Združenia miest a obcí vranovského regiónu oslovila kolegyne a kolegov s iniciatívou „Vyčistime si svoj okres“. Vkladom samosprávy by boli kapacity v rámci malých obecných služieb a Správa a údržba ciest Prešovského kraja zabezpečí prostredníctvom svojej techniky odvoz odpadu. „Verím, že nikomu z nás nie je ľahostajné, v akom prostredí žijeme. Z tohto dôvodu bol pre mňa motiváciou pohľad na krajinu, ktorá je po zime vždy zaprataná odpadkami. Keďže Správe a údržbe ciest chýbajú na túto činnosť zamestnanci, navrhla som, aby sme sa do tohto procesu zapojili z pozícií obcí a poupratovali vo svojich chotároch,“ uviedla starostka N. Hrabovca Marcela Pčolinská.

V N. Hrabovci začali s upratovaním v pondelok a v prvý deň naplnili tridsať vriec odpadu vyzbieraného smerom ku Kučínu, Poši a po bránu k Bukóze. Medzi vyhodeným odpadom s prívlastkom komunálny dominovali rôzne plastové komodity, ale nechýbali ani fotografie, lekárska správa, či stavebný odpad. Keďže v posledných týždňoch platí „človek mieni, počasie mení“, od utorka vystavili poveternostné podmienky stopku aj pokračovaniu upratovania. „S riaditeľom SaÚC PSK M. Švábikom sme sa dohodli, že po Veľkej noci nám smerom na Strážske, kde je frekventovaná premávka, zabezpečia dopravné značenie signalizujúce prácu popri ceste, aby sme mohli pokračovať v upratovaní po Ridký verch. Poprosiť by som chcela aj primátora Strážskeho, aby vyčistili okolie cesty z druhej strany a na Ridkom verchu by sa mohli stretnúť obec a mesto z dvoch krajov. Každý rok les v jari zakvitne konôpkami a nechcela by som, aby tento obraz „skrášľovali“ tašky, plastové fľaše, či iný odpad,“ dodala s úsmevom M. Pčolinská, ktorá chce recipročne podať cestárom pomocnú ruku pri likvidácii náletových drevín. Zároveň verí, že s touto iniciatívou, ktorá pre obce znamená žiadne alebo minimálne náklady, by sa mohli stotožniť aj ostatní primátori a starostovia v rámci Slovenska. „Myslím si, že je to naša povinnosť voči krajine, kde žijeme. Stále sa rozplývame nad Štajerskom alebo Tirolskom, ako je tam čisto a pekne, pričom stačí len priložiť ruku k dielu a čisto bude aj u nás,“ konštatovala M. Pčolinská.

zdroj: Vranovské Spektrum

 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Tlačiť

Obecný úrad v Nižnom Hrabovci na základe listu Východoslovenskej distribučnej, a.s., Košice oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení bude v termíne:

4. apríla 2013 od 08:00 hod do 18:00 hod.
5. apríla 2013 od 08:00 hod do 18:00 hod.
11. apríla 2013 od 08:00 hod do 18:00.hod.
12. apríla 2013 od 08:00 hod do 18:00.hod.
18. apríla 2013 od 08:00 hod do 18:00.hod.
19. apríla 2013 od 08:00 hod do 18:00 hod.
22. apríla 2013 od 08:00 hod do 18:00 hod.
23. apríla 2013 od 08:00 hod do 18:00 hod.
24. apríla 2013 od 08:00 hod do 18:00 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

V Nižnom Hrabovci 19.03.2013

Mgr. Marcela Pčolinská, v. r.
starostka obce

 

Oznámenie o výsledku priameho predaja s cenovou ponukou

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec vyhlásila v súlade s § 9 a § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predať prebytočný hnuteľný majetok v obchodnej súťaži (priamym predajom) a to:

- hasičské auto AVIA A 30K, rok výroby 1981
- osobné auto ŠKODA FELICIA, rok výroby 1995

Obci Nižný Hrabovec neboli doručené žiadne súťažné návrhy k vyhlásenému priamemu predaju s cenovou ponukou.

V Nižnom Hrabovci dňa 26.02.2013

Mgr. Marcela Pčolinská,
v. r. starostka obce

 

Karneval v materskej škole

Tlačiť

„Hurá je to tu, radujú sa všetci,
prišiel opäť k nám, detský karneval.
Rýchlo masky von, nabok všetky veci,
dnes tu nie je nik, kto by v kúte stál.
Karneval je v škôlke sviatok všetkých detí,
všetci spolu skáču do kola.
Zatancuj si s nami, veď čas rýchlo letí,
o rok na nás znova zavolá!“

7. februára zavítal do našej škôlky karneval. Premenil triedu na tanečný sál a privítal princezné, lienky, drakov, zvieratká, indiánov a mnohé ďalšie masky na plese. Po tanečnom kole a predstavení masiek bola zábava v plnom prúde. Výzdobu školy a občerstvenie zabezpečili rodičia z fondu „ZRPŠ“. Radosť zažili deti pri zábavných a súťažných hrách. Zvíťazila radosť, úsmev na tvári a dobrá nálada, ktorá trvala až do odchodu detí domov.

Spoznáte, kto sa pod maskou skrýva? (kliknutím prejdete na album z karnevalu)

 

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Tlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26.02.2013 o 15.30 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Schválenie Centra voľného času Nižný Hrabovec
 4. Návrh na uznesenie
 5. Záver

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

 

Fašengy, fašengy, fašengovo časy

Tlačiť

Fašengi śe kraca, už śe nenavraca,
stare dzivky plaču, že śe neodaju.
Mladojsc moja, veśelojsc,
kedy že ce budze dojsc?

 

S fašiangami, ktoré trvajú od Troch kráľov po popolcovú stredu a za ktorými nasleduje 40-dňový pôst sa spája veselosť, ľudová zábava, zabíjačky, hodovanie.

Folklórna skupina Potoky pod vedením Marty Jakubovej pozvala 3. februára 2013 všetkých milovníkov ľudovej kultúry do Kultúrneho domu v Nižnom Hrabovci na program „Fašengy, fašengy, fašengovo časy“. V pásme folklórnej skupiny bolo „śicko narubi“ - muži sa prezliekajú za ženy, ženy za mužov. Do domu prišli „pribiranci“ (Jarka Fedáková a Juraj Žultko), na stole je množstvo rozmanitých jedál, pije sa. Gazdu (Jozef Palenčík) a gazdinú (Anna Joneková) prišli pozdraviť aj mladí (Valika Borová, Ján Soták, Kristína Burašová a Jakub Oleárnik), ktorí všetkým nielen zaspievali ale všetkých v dome aj povykrúcali.

Program bol určený seniorom základnej organizácie JDS a niesol sa v znamení fašiangových zábav na Zemplíne.

Pred samotným programom bolo vyhodnotenie aktivít uplynulého roku v tejto základnej organizácii, ktoré predniesla jej predsedníčka Anna Joneková. Seniorom sa prihovorila starostka obce Mgr. Marcela Pčolinská a Anna Sičáková, členka okresného predsedníctva. Za hostí prijali pozvanie aj zástupca starostky obce Ing. Jozef Kovaľ a časť poslancov obecného zastupiteľstva. Pozvanie prijala aj pracovníčka HZOS vo Vranove n.T. Anna Delyová. Predstavili sa aj dievčatá z FSk Hrabovka. Celé nedelňajšie popoludnie sa potom už iba tancovalo za hudobného sprievodu „pozbirancov“ Borových a Matúša Džuňu.

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Vyhlásenie obchodnej súťaže

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec podľa ustanovení § 9 a § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje

ZÁMER PREDAŤ PREBYTOČNÝ HNUTEĽNÝ MAJETOK

v obchodnej súťaži (priamym predajom)

a to:

- hasičské auto AVIA A 30K, rok výroby 1981
- osobné auto ŠKODA FELICIA, rok výroby 1995

Záujemca o kúpu uvedených áut je povinný predložiť:

- cenovú ponuku na predmet kúpy s uvedením všeobecnej hodnoty, pričom cena v ponuke nesmie chýbať,
- čestné vyhlásenie, že záujemca nie je osobou podľa ustanovenia § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

Cenová ponuka záujemcu na zverejnený priamy predaj musí obsahovať všetky vyhlásené podmienky a túto je potrebné doručiť na adresu: Obec Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec 407 v termíne do 15-ich dní od zverejnenia t. j. do 22.2.2013 do 14.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Priamy predaj“ – NEOTVÁRAŤ!

V prípade potreby budú informácie týkajúce sa predaja poskytnuté záujemcom prostredníctvom Obecného úradu Nižný Hrabovec starostkou obce Mgr. Marcelou Pčolinskou, prípadne osobnou obhliadkou na mieste, ktorú je potrebné telefonicky dohodnúť.

Vyhlasovateľ vyberie najvhodnejšiu ponuku príslušného záujemcu a túto oznámi v lehote do 5 dní t. j. do 27.2.2013 na úradnej tabuli obce www.niznyhrabovec.sk.

Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy, ak nebudú spĺňať súťažné podmienky. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s obstarávaním predmetu kúpy.

Do súťaže nebude zaradený návrh, ktorý sa obci doručí po lehote určenej v podmienkach.

V Nižnom Hrabovci dňa 08.02.2013

Mgr. Marcela Pčolinská v. r.
starostka obce

 

Oznam

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec dáva Romanovi Gažimu, bytom Nižný Hrabovec č. 159 do prenájmu majetok obce podľa Geometrického plánu č. 44199236-63/2012 v k.ú. Nižný Hrabovec parcela č. 1/4 vo výmere 16 m2 formou osobitného zreteľa podľa § 9 ods. 8 e/ zák. č. 138/1991 o majetku obcí z dôvodu:

- dlhodobé užívanie

Mgr. Marcela Pčolinská v. r.
starostka obce

 


Stránka 28 z 34

Terénna sociálna práca v obciach I

Informácie

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Počítadlo prístupov

Dnešných návštev:2
Včerajších návštev:47
Návštev za mesiac:2148
Všetkých návštev:154641
Počítané od:14-02-2011

Kalendár

2018
Jún
PoUtStrŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Náhodné fotografie


vianocna-akademia-2011
Karneval v MŠ 2013-37
Uvítanie detí do života 2015
Jánske ohne 2016
MDD 2014
Jarné premeny 2013-15
Deň otvorených dverí Šariš
Okresná olympiáda seniorov Vyšný Kazimír 2016

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok