Aktuality

Pozvánka na spoločenské posedenie pri príležitosti Dňa matiek

Tlačiť

matka
Tebe mamička,
Za Tvoju nehu mamička,
za Tvoju veľkú lásku,
za starosť, bozky na líčka,
za každú pribudnutú vrásku,
na Tvojej tvári, na dlaniach,
čo zrobené sú celé,
nech táto malá básnička,
tlmočí vďaky tisíceré.

 

Milé mamy, mamulienky, mamičky, maminy, mamky,

Kultúrna komisia v spolupráci s Obecným úradom v Nižnom Hrabovci si Vás dovoľujú pozvať na spoločenské posedenie pri príležitosti Vášho sviatku dňa 13. mája 2012 o 14.30 hod. do Kultúrneho domu v Nižnom Hrabovci.

Kultúrna komisia

 

Aj takto vyzerá naše rodisko, bydlisko a miesto, ktorému hovoríme domov

Tlačiť

Na odpoludňajšej prechádzke sa nejednému z nás naskytne pohľad na divokú skládku. Aj vďaka našim pracovníkom je centrum obce čisté, ale vonkajšie a okrajové časti sú znečistené a napadnuté divokými skládkami.

Najčastejšie sa tam nachádza komunálny odpad. Naši spoluobčania si neuvedomujú následky takéhoto vývozu a to je šírenie hmyzu, potkanov, znečisťovanie okolitého poľa a rieky Ondava. Naši praotcovia by sa hanbili za takýto svet, aký je teraz a ešte viac, ako si ľudia dovolia znečistiť zem, ktorá im prináša jedlo, vodu a vzduch, ktorý dýchajú.

Ako obec nevieme takejto čiernej skládke predísť. Najväčším problémom je nespolupráca občana s obcou, ľahostajnosť, nízke environmentálne povedomie a najčastejšie predpoklad, že nebude dokázaná jeho vina. Napriek snahe pracovníkov obce sa takéto čierne skládky aj po ich odstránení vždy vytvoria.

Ukazujeme Vám niekoľko autentických záberov z jednej z divokých skládok v našej obci pri rieke Ondava.

Vážení spoluobčania, dúfajme, že voči prosbe svojich susedov neostaneme ľahostajní. Nedisciplinovanosť niektorých z nás stojí obrovské finančné čiastky všetkých. Snahou obce je predchádzať následkom, preto prestaňte takéto veci tolerovať a pomôžete nám zmeniť a skvalitniť náš život v obci.

IMG_3562

IMG_3566

IMG_3569

IMG_3574

IMG_3575

 

Veronika Malá

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. marca 2012 v obci Nižný Hrabovec - výsledky

Tlačiť

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1261
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 757
Počet platných hlasov: 746

Čítať celý článok...
 

Pozvánka

Tlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.3.2012 o 16.30 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

 • 1. Otvorenie
 • 2. Kontrola uznesení
 • 3. Prerokovanie platu starostky obce
 • 4. Schválenie zmluvy o prenájme s MUDr. Ohriskovou
 • 5. Schválenie odpredaja obecného pozemku
 • 6. Informácia o pridelení finančných prostriedkov na kamerový systém
 • 7. Prejednanie žiadosti o sociálnu výpomoc
 • 8. Návrh na uznesenie
 • 9. Záver

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

 

Prednáška policajtov v klube seniorov

Tlačiť

Dňa 26.02.2012 sa uskutočnila v klube dôchodcov v Nižnom Hrabovci prednáška na tému: "Ochrana majetku a bezpečnosť starších ľudí - seniorov." Túto prednášku viedli  nadporučík Maroš Bohanič a práporčík Jaroslav Zeleňák z OOPZ Slovenská Kajňa.

K danej problematike sa vyjadrovalo 35 členov, ktorí sa tohto podujatia zúčastnili.

Anna Joneková
predsedníčka JDS v Nižnom Hrabovci

Zopár fotografií z prednášky si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Návšteva ministra vnútra Daniela Lipšica v Nižnom Hrabovci

Tlačiť

Dňa 22.02.2012 navštívil našu obec minister vnútra SR Daniel Lipšic. Starostke obce Mgr. Marcele Pčolinskej odovzdal oficiálne kľúče od auta, ktoré obci dalo MV SR zo svojich vyradených vozidiel. Auto slúži obci na pracovné cesty a na rozvoz obedov pre imobilných občanov.

Na obecnom úrade minister za účasti krajského a okresného riaditeľa PZ sa informoval o bezpečnostnej situácii v obci a blízkom okolí. Zaujímal sa o rozvoj obce, starostka ho informovala o činnosti za uplynulý rok a o plánoch obce v budúcom období.

Z obecného úradu sa návšteva presunula do sídla policajnej stanice, kde ho veliteľ Mgr. Nemčický informoval o výsledkoch práce za rok existencie stanice. Po krátkom rozhovore s policajtmi sa minister Daniel Lipšic rozlúčil s našou obcou a pokračoval vo svojom pracovnom programe. 

Fotografie z návštevy si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

II. farský ples

Tlačiť

Symbol veselosti, zábavy a radosti - Fašiangy. Sú súčasťou minulosti aj dnešných dní nášho Slovenska, keď sa ľudia medzi Troma kráľmi a Popolcovou stredou pri spoločných stretnutiach delia o radosť a šťastie.

A o takúto radosť a šťastie sa práve v sobotu 18. februára 2012 mali možnosť podeliť sa a stretnúť všetci, či už starší alebo mladší na druhom ročníku farského plesu v kultúrnom dome v Nižnom Hrabovci.

Slávnostným prípitkom, úvodným tancom a modlitbou otvorili ples pani starostka Mgr. Marcela Pčolinská spolu so správcom farnosti Mgr. Jurajom Kormošom. Skvelá zábava, súťaže, chutné jedlo a pitie, hodnotné ceny v tombole a tanečné kreácie až do skorého rána dodali tomuto ročníku ešte lepšie svetlo než vlani.

Preto by sa organizátori plesu chceli veľmi pekne poďakovať nielen hudobnej skupine „ Scarlett“, ale aj skvelým kuchárkam a našej obsluhujúcej mládeži. V neposlednom rade ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli do tomboly hodnotnými cenami. Dúfame, že o rok sa stretneme v takom hojnom počte a tu je zopár fotografií, ktoré približujú túto nádhernú udalosť.

 

Turnaj v malom futbale

Tlačiť

thumb_turnaj_maly_futbal_001Starší žiaci ZŠ Nižný Hrabovec vyhrali turnaj v malom futbale, ktorý zorganizovala Stredná odborná škola Strážske, v rámci Dňa otvorených dverí. Naši chlapci nenašli premožiteľa ani v jednom stretnutí a po minuloročnom druhom mieste tohto roku suverénne vyhrali tento turnaj. Zaujímavosťou je aj to, že neinkasovali ani gól počas celého turnaja. Zároveň Andrej Gaži bol vyhlásený za najlepšieho hráča a strelca s deviatimi gólmi.

Školu a obec Nižný Hrabovec reprezentovali títo chlapci:

Timuľák, Andrej Gaži, Špaller, Ponuško, Gaži Patrik, Fako Matúš, Adam Emil

článok zaslal Ján Poliak

thumb_turnaj_maly_futbal_002thumb_turnaj_maly_futbal_003

 

Výročná členská schôdza Základnej organizácie dôchodcov

Tlačiť

Základná organizácia dôchodcov uskutočnila dňa 12.02.2012 výročnú členskú schôdzu za hojnej účasti svojich členov a starostky obce Mgr. Marcely Pčolinskej. Zasadnutie spestrila fašiangovým programom spevácka skupina Potoky blokom Chovanie basy a v retro bloku si spomenuli na svoje mladé časy pesničkami v podaní Štefana Jakuba, rodiny Borovej a členiek speváckej skupiny.

Fotorgrafie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Folklórna skupina POTOKY na vystúpení v Lackovciach

Tlačiť

Starostka obce Lackovce pozvala našu folklórnu spevácku skupinu POTOKY na vystúpenie v rámci ich fašiangových slávnosti.

Naše speváčky mali pripravené veľmi vydarené fašiangové pásmo, ktoré zožalo veľký úspech. Veselé pesničky oslovili Lackovčanov tak, že naše ženy pridávali ešte dva vstupy a rozveselili všetkých. 

Vďaka za peknú reprezentáciu obce!

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze

starostka

 

Skvalitnenie zdravotnej starostlivosti - masáže

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec pre Vás zriadila službu, ktorou chce prispieť ku skvalitneniu zdravotnej starostlivosti.

Od 2.2.2012 bude v zdravotnom stredisku zdravotná masáž poskytovaná certifikovanou masérkou, ktorá príde 1x v týždni, v prípade väčšieho záujmu aj viackrát.

Suma Čas trvania
Chrbát + krk 10 € 45 min.
Chrbát 8 € 30 min.
Krk 5 € 20 min.

 

Poskytovaná služba sa začne vykonávať od 9.00 hod., záujemcovia sa môžu telefonicky nahlásiť na obecnom úrade do 30.1.2012.

 

Hrabovec zapojený do 2. revitalizačného projektu

Tlačiť

Aj obec Nižný Hrabovec bola od 1.12.2011 zapojená do 2. revitalizačného projektu na ochranu pred povodňami. V rámci programu sme zamestnali 10 nezamestnaných občanov a 1 vodného majstra, ktorý absolvoval školenie.

Cieľom stavania tzv. Kravčíkových hrádzí je zachytenie 10 000 m3 vody v hornom toku potoka, aby v prípade návalových dažďov sa táto voda nehromadila naraz a nezaplavovala domy a záhrady.

Hrádze sa stavajú z vývratového dreva, kameňa a prútia. Zatiaľ máme postavených 40 hrádzí a budujú sa ďalšie.

Projekt priniesol obci 20 000 EUR, ktoré boli použité na nákup dreva, kameňa, náradia, mzdu a odvody vodného majstra, garanta a projektanta.

Ako vyzerajú naše hrádze, si môžete pozrieť na fotkách.

 

Návšteva štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR

Tlačiť

Našu obec dňa 17.1.1012 poctil návštevou štátny tajomník Ministerstva školstva SR Mgr. Jaroslav Ivančo spolu s krajským riaditeľom školského úradu v Prešove Mgr. Vladimírom Kaliňákom. Počas návštevy štátneho tajomníka, ktorého sprevádzala starostka obce Mgr. Marcela Pčolinská, si prezrel budovu obecného úradu, kde spolu rokovali o plánoch obce do budúcnosti. Pani starostka mu poďakovala za pomoc pri riešení havarijného stavu strechy na pavilóne A základnej školy.

Navštívili aj základnú školu, kde ich privítal riaditeľ školy PaedDr. Jozef Baran a taktiež, tradične, tanečníci detskej folklórnej skupiny Hrabovka svojím tancom a spevom. Štátny tajomník odmenil úspešných žiakov Jozefa Telišku, Sáru Staškovú, Zuzanu Hašovú a Filipa Joneka. Prijal dary od talentovaných žiačok a neskôr sa presunuli do zasadačky. Hlavným bodom bola diskusia s učiteľmi školy o zmenách v školskej reforme. Na záver zaprial pán tajomník učiteľom veľa síl a úspechov v ich zodpovednej práci.

Pán štátny tajomník si prezrel priestory školy a navštívil aj klub dôchodcov a izby ľudových tradícií. Členky klubu dôchodcov mu poukazovali výstavné predmety a poinformovali ho o živote našich starých rodičov.

Pán štátny tajomník zaželal všetko najlepšie učiteľom a starostke obce a rozlúčil sa s Nižným Hrabovcom.

Fotografie z návštevy si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Návšteva štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR

Tlačiť

V utorok, 17.1.2012, navštívi našu obec štátny tajomník Ministerstva školstva SR Jaroslav Ivančo. Na obecnom úrade sa stretne so starostkou obce, následne si prezrie zrekonštruovanú ZŠ, bude diskutovať s učiteľmi a ocení úspešných žiakov.

Obec získala prostriedky na výmenu okien, strechy a zateplenia z eurofondov, ale aj 100 000 € z ministerstva školstva, na výmenu starej, rovnej strechy, za sedlovú.

 

Pozvánka

Tlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.01.2012 o 15.30 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

 • 1. Otvorenie
 • 2. Kontrola uznesení
 • 3. Schválenie zapojenia obce do projektu „Nižný Hrabovec – ochrana pred povodňami“
 • 4. Správa HK z kontrolnej činnosti roku 2011
 • 5. Žiadosť o zrezanie stromov
 • 6. Rôzne
 • 7. Návrh na uznesenie
 • 8. Záver

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
v.r.

 

Novoročné stretnutie

Tlačiť

Opäť po roku som si pozvala podnikateľov a predstaviteľov inštitúcií, ktorí pôsobia na území obce, na novoročné stretnutie. Poinformovala som ich o aktivitách, ktoré sa nám v minulom roku podarili, i o plánoch do budúcnosti. Mnohé projekty sa podarili aj za pomoci a účasti pozvaných hostí. Tam, kde je spolupráca, ochota, porozumenie, sa dá urobiť veľa prospešných vecí pre obec.

Všetkým pozvaným som zaželala úspešný nový rok a aj vyjadrila nádej, že dobré vzťahy nás budú sprevádzať aj v roku 2012.

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

Mgr. Marcela Pčolinská
Starostka obce

 


Stránka 31 z 34

Terénna sociálna práca v obciach I

Informácie

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Počítadlo prístupov

Dnešných návštev:62
Včerajších návštev:63
Návštev za mesiac:1194
Všetkých návštev:156193
Počítané od:14-02-2011

Kalendár

2018
Júl
PoUtStrŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Náhodné fotografie


MDD 2014-2
8-maj-2012-19
Fašiangy 2014-51
Beh vďaky Tovarné - Štart
Deň detí 2018
retro-majales-2012-30
Deň detí 2018
MDD v MŠ

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok