Aktuality

Deň otcov

Tlačiť

Otec, ty si tým človekom, ktorý mi ukazuje krásu športu, ty si mojím jediným fanúšikom, keď iní o mne pochybujú...

Dňa 19. 6. 2011 sme si pripomenuli a oslávili Deň otcov. Tento sviatok nebolo zvykom sláviť, ale dôležitosť a potreba otcovskej, mužskej a rodičovskej roly v rodine je tak významná a dôležitá, že tento sviatok zo všetkých rodinných sviatkov nemôžeme vynechať.

Zmyslom Dňa otcov je osláviť podiel mužov na výchove svojich detí, pokiaľ sa dá ideálne v kompletnej a usporiadanej rodine. Dnes už otec nie je striktne len jediným živiteľom rodiny, ale stále viac a viac otcov sa realizuje s radosťou pri výchove detí od narodenie pri ich každodennej starostlivosti, pri riešení bežných problémov, pri príprave na vyučovanie, pri hre, športe, pri práci. Súčasťou pripomínania si postavenia otcov je zvyšovanie ich dôstojnosti, ich rovnosti, dôležitosti a rovnakej potreby oboch rodičov v rodine.

V našej obci deti svoju lásku vyjadrili výtvarnými prácami a slohovými prácami, ktorými vyjadrili poďakovanie otcom. Deti Materskej školy a Základnej školy nás v kultúrnom programe potešili piesňami, spevom a tancom.

Na záver programu vystúpil folkový spevák p. Barančík alias „ČIKO“, ktorý zo sebou priviedol aj nádherné kone a deti mali možnosť okúsiť svet z výšky konského sedla.

Nuž teda nech žijú oteckovia, ocinovia, tatkovia, apovia, tatinovia, dedkovia, starí otcovia...

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Beh vďaky - Tovarné

Tlačiť

Dňa 29.5.2011 sa konal XXI. ročník behu vďaky v Tovarnom, na ktorom sa zúčastnili aj bežci z miestneho bežeckého oddielu BRŠ Nižný Hrabovec Vladimír Buráš a Ľubomír Šinal.


Fotografie

 

Oznam - Oddychová zóna

Tlačiť

thumb_oz03Obecný úrad v Nižnom Hrabovci týmto oznamuje občanom, že pre nich vytvoril v lokalite lesa v časti "Osičie", 3. debra - studnička, oddychovú zónu, ktorá im poslúži pri potulkách krásnou prírodou nášho lesa a okolitých kopcov.

 

 

Veríme, že bude dlho slúžiť verejnosti a nebude zničená.

 

Beh – Slovenská Kajňa

Tlačiť

Dňa 15.5.2011 sa konal XXVI. ročník behu Kajňanskej desiatky, medzinárodného behu IPA, na ktorom sa zúčastnili aj bežci z miestneho bežeckého oddielu BRŠ Nižný Hrabovec Vladimír Buráš a Ľubomír Šinal.

Fotografie.

 

Všade vonia mamou...

Tlačiť

V duchu lásky k mamám a poďakovaní sme si v nedeľu 15. mája 2011 pripomenuli sviatok všetkých matiek. Svojimi vystúpeniami, básňami, spevom, tancom potešili svoje mamky a babky a spríjemnili nedeľné odpoludnie deti z MŠ Nižný Hrabovec, žiaci ZŠ Nižný Hrabovec a tanečníci z DFS Hrabovka za sprievodu živej muziky.

Spontánnou radosťou a úsmevom niektorí maličkí aj plačom vyjadrili ako svoje mamky veľmi ľúbia a ako ich potrebujú v každej chvíli. Nuž nech každý deň a všade na zemi aj v ovzduší vonia mamou...

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

PaedDr. Jana Stašková
predseda KKaŠ

 

Hrabovka na Sicílii

Tlačiť

V dňoch od 3.5.2011 do 11.5.2011 sa Detský folklórny súbor Hrabovka prezentoval na Medzinárodnom folklórnom festivale na najväčšom ostrove Talianska, ostrove Slnka - Siciílii. DFS Hrabovka pod vedením umeleckého vedúceho a choreografa Ing. Martina Ťaska prezentoval slovenské ľudové tance z oblasti Šariša a Zemplína a celkovo tanečníci vystúpili trikrát v mestách Capo d´Orlando, Brollo a Naso. Tancovali v dvoch blokoch, kde v prvom z nich predstavili regrútsky tanec, fľaškový tanec - sólo, dievčenský tanec, Šaffov tanec a v druhom prezentovali fľaškový tanec, regrútsky tanec - Sarka, karičku a čardáš.

Čítať celý článok...
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec

podľa § 4 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

Základná škola Nižný Hrabovec

Čítať celý článok...
 

Nohejbalový turnaj

Tlačiť

Dňa 16.apríla 2011 usporiadala športová komisia na viacúčelovom ihrisku nohejbalový turnaj za účasti šiestich mužstiev. Za nádherného slnečného počasia sa po skvelých súbojoch  v dvoch základných skupinách do finále dostali mužstvá Vojenskej polície z Prešova a domáci tím Roma Nižný Hrabovec. Víťaznú trofej si nakoniec odniesli policajti  z Prešova.Po slávnostnom ukončení a odovzdaní pohára a diplomov sa športovci posilnili dobrou pečenou klobáskou vo vestibule OcÚ.  

Konečné poradie:

  1. 1. Vojenská polícia Prešov
  2. 2. Roma Nižný Hrabovec
  3. 3. Nižný Hrabovec I. ( Zubko tím )
  4. 4. Nižný Hrabovec III. ( Boro tím )
  5. 5. Nižný Hrabovec II. ( Jakubo tím )
  6. 6. B.R.Š - Nižný Hrabovec

A. Jonek
predseda KpŠŽP

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Farský futbalový turnaj miništrantov

Tlačiť

V nedeľu, 10.04.2011, sa uskutočnil 1. ročník Farského futbalového turnaja miništrantov o Putovný pohár. Vzhľadom na nepriaznivé počasie sa hralo v telocvični Základnej školy v Nižnom Hrabovci. Turnaja sa zúčastnili štyri tímy miništrantov z našich kostolov. Z farského kostola hrali dva tímy a po jednom z filiálok. V úvode pán farár privítal všetkých súťažiacich, organizátorov aj divákov, súťažiacim zaprial veľa športového šťastia a ostatným pekný zážitok. A keďže to bola farská akcia, celá začala modlitbou Pána a požehnaním. Počas turnaja hráči odohrali celkovo šesť zápasov systémom „každý s každým“. Po odohratí všetkých stretnutí sa víťazom 1. ročníka turnaja stálo mužstvo z Kučína, ktoré turnaj vyhralo bez straty bodu. Druhí skončili chlapci z Nižného Hrabovca tímu I., tretí boli miništranti z Poše a na štvrtom mieste sa umiestnil tím Nižný Hrabovec II.. Najlepším strelcom turnaja sa stal Rasťo Kurec z Nižného Hrabovca I., ktorý svojim súperom nastrieľal 6 gólov. Na záver, po vyhlásení výsledkov a odovzdaní Putovného pohára, medailí a diplomov pre jednotlivé mužstvá a hráčov, bolo pre všetkých prichystané malé občerstvenie. Nakoniec všetci skonštatovali, že to bola veľmi dobrá a vydarená akcia, v ktorej sa bude isto pokračovať aj na budúci rok (turnaj by mali organizovať víťazi).


-Organizátori-

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Nová policajná stanica v našej obci

Tlačiť

1. apríla 2011 bola v našej obci Nižný Hrabovec zriadená nová policajná stanica. Do prevádzky ju slávnostne uviedol prestrihnutím pásky riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Prešove plk. JUDr.Jozef Seman, spoločne s pani starostkou Mgr.Marcelou Pčolinskou. Obec poskytla policajtom priestory zdarma. Platiť si budú len spotrebované energie. Túto ústretovosť obce vyzdvihol vo svojom príhovore aj pán krajský riaditeľ. O poriadok nielen v našej obci, ale aj Kučína, Poše a Nižného Hrušova by sa mali starať štyria policajti na čele s vedúcim policajnej stanice, por. Mgr. Mariánom Nemčickým. Veríme, že otvorenie tejto stanice prispeje nielen k zmierneniu vandalizmu, krádeží, či ničeniu obecného majetku, ale aj k lepšiemu a kľudnejšiemu životu v našej obci.

Alojz Jonek
predseda KpŠŽP

Fotografie z otvorenia policajnej stanice si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

ČSOB MARATHON 2011

Tlačiť

Dňa 27.03.2011 sa konal  VI. ročník bratislavského ČSOB MARATHONU, na ktorom sa zúčastnil aj bežec z miestneho bežeckého oddielu BRŠ Nižný Hrabovec Ľubomír Šinal v kategórii polmaratónu. Umiestnil sa na 186. mieste v svojej kategórii M40. Bežecký oddiel v Nižnom Hrabovci má tradíciu zatiaľ iba 3 roky a troch členov: Vladimír Buráš st., Jozef Remo, Ľubomír Šinal, ktorí sa aktívne zúčastňujú na rôznych bežeckých podujatiach v našom regióne.


Fotografie z maratónu si môžete prezrieť kliknutím na tento odkaz.

 

Presun podujatia Deň matiek, účasť Hrabovky na Sicílii

Tlačiť

tanecniciAko všetci dobre vieme, každoročne sa detský folklórny súbor Hrabovka zúčastňuje prehliadky detských folklórnych súborov v zahraničí. Ani tohto roku tomu nebude ináč.

Folklórny súbor Hrabovka, ktorý pôsobí pri základnej škole v Nižnom Hrabovci sa zúčastní v termíne od 3. do 11. mája 2011 festivalu na Sicílii  v meste Capo d Orlando, kde bude reprezentovať nielen šarišské a spišské tance, ale aj samotnú Slovenskú republiku.

Pôvodne plánované podujatie "Deň matiek" sa tak presúva na  nedeľu 15. mája 2011 o 15.00 hod. do Kultúrneho domu v Nižnom Hrabovci, na ktorú ste Vy, všetky mamičky a babičky srdečne pozvané.

Alojz Jonek
predseda KpŠŽP

 

Nové skládky konárov

Tlačiť

V týchto dňoch, keď je aktuálna orezávka stromov v naších sadoch a záhradách sa vedenie obce s komisiou pre životné prostredie rozhodlo zriadiť skládky na uskladnenie konárov. Skládky, na ktoré môžu občania tieto konáre voziť sa nachádzajú na troch miestach v našej obci. Prvá za Ondavou, po starej ceste oproti stanici SPP. Druhá za bývalou budovou JRD-Osičie. Tretia pri rómskej osade oproti lomu.

Zároveň upozorňujeme občanov, že v obci je prísny zákaz pálenia akéhokoľvek odpadu, vrátane orezaných konárov a odpadu zo záhrad. Taktiež je zakázané vyvážať tento odpad na divoké skládky. Pri porušení tohto zákazu bude previnilec riešený pokutou vo výške 50,- EUR.

Alojz Jonek
predseda KpŠŽP

 

Detský karneval "Svätých"

Tlačiť

Sme si tak podobní, ale napriek tomu sa tvárime, akoby sme sa nepoznali. Spája nás ale veľká viera a láska k Bohu. Viera v toho istého a jediného, ktorý nás má všetkých rád, bez rozdielu. Preto som rada, že vznikla myšlienka spojenia východného a západného obradu. 2. marca 2011 sme sa spojili bez rozdielu, a vytvorili tak príjemnú atmosféru 1. ročníka Detského karnevalu svätých. Karneval sa začal príhovorom gréckokatolíckeho kňaza o. Igora Zimovčáka, a ako sa „patrí“ na kresťanské podujatie, spoločne sme sa spojili v modlitbe, mali sme za čo ďakovať. Boh nás v tento deň obdaril deťmi, ktoré na sebe mali masky svätcov. Deti a mládež neboli šikovné iba pri predstavovaní svojich masiek, ale aj pri disciplínach, ktoré sme si pre ne pripravili. Verím, že sa zabávali, vytancovali, a niečo pekné si zo sebou priniesli aj domov. Neboli to iba darčeky, ale aj pekné spomienky.... Môžeme sa popýšiť tým, že sme na tomto podujatí mali okolo 70 detí. Dúfam, že sa toto číslo bude pri takýchto akciách iba zvyšovať. Som rada, že sme medzi nami mohli privítať aj o. Atanáza Mandzáka z Kláštora redemptoristov v Michalovciach, ktorý si našiel troška času a prišiel podporiť túto peknú myšlienku.

Modlime sa preto aj za ďalšie kresťanské akcie, aby ich bolo čo najviac a mladá generácia mala vždy čo robiť aby sa nenudili, ale mali v sebe pekné spomienky a prenášali ich svojimi skutkami ďalej.

 -Organizátorky-

Fotografie z karnevalu si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Prípravný zápas FK

Tlačiť

Dňa 6.3.2011 odohralo naše mužstvo FK-N.Hrabovec v rámci prípravy futbalový zápas v Hencovciach. Po vyrovnanom boji na ťažkom teréne sme prehrali tesne 3:2 po polčase 1:0. Góly za našich zaznamenali P.Babjak a P.Leško. Zostava nášho mužstva: P.Junák, J.Hreha, M.Pešta, J.Fedorišin, M.Paňko, Ľ.Šuru, M.Varga, P.Babjak, Miro Haššo, Matúš Haššo, M.Oleárnik, M.Šalka, P.Leško, Ľ.Timuľák, M.Janočko, R.Štefanko, P.Žultko, M.Palenčík. Odveta je 13.3.2011 opäť na futbalovom ihrisku v Hencovciach. Príďte povzbudiť našich hráčov.

 

Výročná schôdza JDS

Tlačiť

Dňa 27.2.2011 Jednota dôchodcov v N.Hrabovci bilancovala rok 2010 na svojej výročnej členskej schôdzi, ktorá bola spojená s fašiangovým posedením. Za hojnej účasti asi 90 členov a hostí vystúpili v kultúrnom programe s piesňami bratia Adam a Filip Jonekovci a Matej Ľoch. Domáca spevácka skupina ,,POTOKY´´ rozveselila účastníkov fašiangovým blokom. Ako hosť programu vystúpil FS Kňahinka z Čičavy. Nechýbali ani fašiangové šišky (kreple), ktoré napiekli babky - seniorky. Nezabudli sme ani na členov, ktorí v roku 2010 oslávili okrúhle životné jubileum. Odmenili sme ich kytičkou kvetov a zaželali veľa zdravia do ďalších rokov života. Už teraz sa tešíme na Fašiangy v roku 2012.


Fotografie zo schôdze si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Anna Joneková

 


Stránka 31 z 32

Terénna sociálna práca v obciach I

Informácie

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Počítadlo prístupov

Dnešných návštev:13
Včerajších návštev:130
Návštev za mesiac:1651
Všetkých návštev:145969
Počítané od:14-02-2011

Kalendár

2018
Február
PoUtStrŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

Náhodné fotografie


10-narodeniny-hrabovka-54
Dovidenia milá škôlka 2013-11
Zápalenie vatry 2017
Pochod do prírody 2016
Stavanie mája 2013-13
Hrabovka na Sicílii-7
Pochod do prírody 2016
retro-majales-2012-66

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok