Aktuality

Posledná rozlúčka

Tlačiť

parte

S bolesťou v srdci oznamujeme
všetkým príbuzným, priateľom a známym,
že dňa 13. augusta 2012 vo veku 51 rokov
nás navždy opustil milovaný manžel a ocko

Ing. Mikuláš Rejda

3

Posledná rozlúčka s drahým zosnulým
bude v stredu 15. augusta 2012 o 15.00 hod.
v Dome smútku v Nižnom Hrabovci.

 

Víťazom memoriálu V. Valča sa stal FK - Vechec

Tlačiť

V nedeľu 15.7.2012 sa konal už 7. ročník memoriálu Vincenta Valča vo futbale. Turnaja sa zúčastnili tri mužstvá, ktoré si medzi sebou zmerali sily. Prvenstvo si z tohto turnaja odniesli hráči Vechca a zároveň získali aj putovný pohár. Na záver bolo pre hrajúce mužstvá pripravené pohostenie, na ktorom si mohli pochutnať na dobrom guľáši a chladenom pivku. Už teraz sa tešíme na 8. ročník tohto skvelého turnaja.

Výsledky jednotlivých zápasov
Duel Výsledok
FK - N. Hrabovec : FK - Pusté Čemerné 4:0
FK - Vechec : FK - Pusté Čemerné 4:0
FK - N. Hrabovec : FK - Vechec 1:2

 

Konečné poradie
Poradie Mužstvo
1. FK - Vechec
2. FK - N.Hrabovec
3. FK - Pusté Čemerné

 

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 

Memoriál Vincenta Valča vo futbale

Tlačiť

Komisia pre šport pôsobiaca pri OZ v Nižnom Hrabovci, Vás srdečne pozýva na Memoriál Vincenta Valča vo futbale, ktorý sa uskutoční v nedeľu 15.7.2012 o 14:00 hodine na futbalovom ihrisku TJ- N. Hrabovec. Sily si medzi sebou zmerajú kluby FK- VECHEC, FK- PUSTÉ ČEMERNÉ a domáci FK- N.HRABOVEC. Tešíme sa na Vašu účasť. 

A. Jonek , predseda KpŠŽP

 

Pozvánka

Tlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 02.07.2012 o 14. hod. v budove KD  Nižný  Hrabovec.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie odpredaja akcií vo VVS Košice
 3. Návrh na uznesenie
 4. Záver

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
v.r.

 

Zmeny v obci

Tlačiť

V našej obci sa od jari tohto roku robia veľké a viditeľné zmeny. Muži a ženy z aktivačných prác pracujú na zveľadení a skrášlení našej obce. Začalo sa s vysádzaním kvetov, begónií, na Námestí Dr. Mastiliaka. Na trojuholníku na križovatke ciest Vranov-Trhovište sa vysadili aksamietnice a šalvie. Neskôr pribudli aj skalky z drevín a štrku, kde sa osadili aj nízkokmenné kry. Tieto predtým bezduché miesta spríjemnili život z estetického hľadiska.

V apríli sa poobrezovali konáre, namaľovali obrubníky pri ceste, doplnili dopravné značky s názvami ulíc a upravila cesta za Domom smútku ktorí mnohí naši spoluobčania užívajú ako skratku na ulicu Meďov.

V máji sa začalo s obnovou parku pri kaštieli. Obnovili sa staré chodníčky, namaľovali obrubníky a vysypali štrkom. Pribudli aj lavičky, kde si môžu oddýchnuť najmä naši obyvatelia a mamičky s deťmi.

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

Veronika Malá

 

Deň matiek

Tlačiť

Matka sa rodí, matka pre dieťa, matka pre každé dieťa jediná...

Aj keď ich ako kŕdeľ vtáčat má, každé pre ňu ako hviezdička svieti.

Rovnako každému najväčšiu lásku dáva, lebo jej materinská láska nikdy neustáva...

V mesiaci kvitnúcich stromov a kvetov, v druhú májovú nedeľu dňa 13.5.2012 si naša obec Nižný Hrabovec zastúpená kultúrnou komisiou spomenula na všetky mamy , mamky, babky, staré mamy. Deti z MŠ Nižný Hrabovec, žiaci zo ZŠ Nižný Hrabovec, DFS Hrabovka a spievajúca mládež pod vedením hudobného sprievodu Michala Borova svojimi krásnymi a pestrými vystúpeniami prejavili svojim mamám, starým mamám lásku, vzdali im úctu a vďačnosť. Poďakovanie za ich lásku, za ich obetavosť, trpezlivosť, za ich silu a pohladenie patrí všetkým mamám, starým mamám, náhradným mamám, ktoré túto vznešenú úlohu materstva prijali. Všetkým mamám prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a rodinnej pohody.

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť v tomto odkaze a video v tomto odkaze.

Kultúrna komisia

 

Retromajáles

Tlačiť

V nedeľu 29.04.2012 sa Hrabovčania vrátili k starým zvykom a mládenci postavili v centre obce krásny vyzdobený máj. Nechýbali pri tom ani dievčatá z folklórnej skupiny Hrabovka, spevácka skupina Potoky, ktorí „stavaňe mája“ podporili spevom, tancom za doprovodu harmonikára Peťa Borova. Tohto aktu sa zúčastnili aj mnohí občania, ktorí si potom v kultúrnom dome popočúvali krásne piesne 70.rokov v podaní Michala Borova, Peťa Borova, Valérie Borovej mladšej, Aničky Oleárnikovej, Vierky Burašovej a Štefana Jakuba.

Že to bol ozaj retroštýl, svedčili aj krásne retrošaty účinkujúcich speváčok. Diváci neostali ľahostajní ku krásnym melódiám a onedlho sa parket zaplnil tancujúcimi. Zabávali sa do neskorých večerných hodín a že to bolo výborné, potvrdil aj Miťo Buraš tancom s najstaršou občiankou obce, svojou babkou. Spojila sa najstaršia generácia s najmladšou, aj to bol jeden z cieľov podujatia. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom i účinkujúcimi a tešíme sa o rok.

Mgr. Marcela Pčolinská
Starostka obce

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Pozvánka na spoločenské posedenie pri príležitosti Dňa matiek

Tlačiť

matka
Tebe mamička,
Za Tvoju nehu mamička,
za Tvoju veľkú lásku,
za starosť, bozky na líčka,
za každú pribudnutú vrásku,
na Tvojej tvári, na dlaniach,
čo zrobené sú celé,
nech táto malá básnička,
tlmočí vďaky tisíceré.

 

Milé mamy, mamulienky, mamičky, maminy, mamky,

Kultúrna komisia v spolupráci s Obecným úradom v Nižnom Hrabovci si Vás dovoľujú pozvať na spoločenské posedenie pri príležitosti Vášho sviatku dňa 13. mája 2012 o 14.30 hod. do Kultúrneho domu v Nižnom Hrabovci.

Kultúrna komisia

 

Aj takto vyzerá naše rodisko, bydlisko a miesto, ktorému hovoríme domov

Tlačiť

Na odpoludňajšej prechádzke sa nejednému z nás naskytne pohľad na divokú skládku. Aj vďaka našim pracovníkom je centrum obce čisté, ale vonkajšie a okrajové časti sú znečistené a napadnuté divokými skládkami.

Najčastejšie sa tam nachádza komunálny odpad. Naši spoluobčania si neuvedomujú následky takéhoto vývozu a to je šírenie hmyzu, potkanov, znečisťovanie okolitého poľa a rieky Ondava. Naši praotcovia by sa hanbili za takýto svet, aký je teraz a ešte viac, ako si ľudia dovolia znečistiť zem, ktorá im prináša jedlo, vodu a vzduch, ktorý dýchajú.

Ako obec nevieme takejto čiernej skládke predísť. Najväčším problémom je nespolupráca občana s obcou, ľahostajnosť, nízke environmentálne povedomie a najčastejšie predpoklad, že nebude dokázaná jeho vina. Napriek snahe pracovníkov obce sa takéto čierne skládky aj po ich odstránení vždy vytvoria.

Ukazujeme Vám niekoľko autentických záberov z jednej z divokých skládok v našej obci pri rieke Ondava.

Vážení spoluobčania, dúfajme, že voči prosbe svojich susedov neostaneme ľahostajní. Nedisciplinovanosť niektorých z nás stojí obrovské finančné čiastky všetkých. Snahou obce je predchádzať následkom, preto prestaňte takéto veci tolerovať a pomôžete nám zmeniť a skvalitniť náš život v obci.

IMG_3562

IMG_3566

IMG_3569

IMG_3574

IMG_3575

 

Veronika Malá

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. marca 2012 v obci Nižný Hrabovec - výsledky

Tlačiť

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1261
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 757
Počet platných hlasov: 746

Čítať celý článok...
 

Pozvánka

Tlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.3.2012 o 16.30 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

 • 1. Otvorenie
 • 2. Kontrola uznesení
 • 3. Prerokovanie platu starostky obce
 • 4. Schválenie zmluvy o prenájme s MUDr. Ohriskovou
 • 5. Schválenie odpredaja obecného pozemku
 • 6. Informácia o pridelení finančných prostriedkov na kamerový systém
 • 7. Prejednanie žiadosti o sociálnu výpomoc
 • 8. Návrh na uznesenie
 • 9. Záver

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

 

Prednáška policajtov v klube seniorov

Tlačiť

Dňa 26.02.2012 sa uskutočnila v klube dôchodcov v Nižnom Hrabovci prednáška na tému: "Ochrana majetku a bezpečnosť starších ľudí - seniorov." Túto prednášku viedli  nadporučík Maroš Bohanič a práporčík Jaroslav Zeleňák z OOPZ Slovenská Kajňa.

K danej problematike sa vyjadrovalo 35 členov, ktorí sa tohto podujatia zúčastnili.

Anna Joneková
predsedníčka JDS v Nižnom Hrabovci

Zopár fotografií z prednášky si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Návšteva ministra vnútra Daniela Lipšica v Nižnom Hrabovci

Tlačiť

Dňa 22.02.2012 navštívil našu obec minister vnútra SR Daniel Lipšic. Starostke obce Mgr. Marcele Pčolinskej odovzdal oficiálne kľúče od auta, ktoré obci dalo MV SR zo svojich vyradených vozidiel. Auto slúži obci na pracovné cesty a na rozvoz obedov pre imobilných občanov.

Na obecnom úrade minister za účasti krajského a okresného riaditeľa PZ sa informoval o bezpečnostnej situácii v obci a blízkom okolí. Zaujímal sa o rozvoj obce, starostka ho informovala o činnosti za uplynulý rok a o plánoch obce v budúcom období.

Z obecného úradu sa návšteva presunula do sídla policajnej stanice, kde ho veliteľ Mgr. Nemčický informoval o výsledkoch práce za rok existencie stanice. Po krátkom rozhovore s policajtmi sa minister Daniel Lipšic rozlúčil s našou obcou a pokračoval vo svojom pracovnom programe. 

Fotografie z návštevy si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

II. farský ples

Tlačiť

Symbol veselosti, zábavy a radosti - Fašiangy. Sú súčasťou minulosti aj dnešných dní nášho Slovenska, keď sa ľudia medzi Troma kráľmi a Popolcovou stredou pri spoločných stretnutiach delia o radosť a šťastie.

A o takúto radosť a šťastie sa práve v sobotu 18. februára 2012 mali možnosť podeliť sa a stretnúť všetci, či už starší alebo mladší na druhom ročníku farského plesu v kultúrnom dome v Nižnom Hrabovci.

Slávnostným prípitkom, úvodným tancom a modlitbou otvorili ples pani starostka Mgr. Marcela Pčolinská spolu so správcom farnosti Mgr. Jurajom Kormošom. Skvelá zábava, súťaže, chutné jedlo a pitie, hodnotné ceny v tombole a tanečné kreácie až do skorého rána dodali tomuto ročníku ešte lepšie svetlo než vlani.

Preto by sa organizátori plesu chceli veľmi pekne poďakovať nielen hudobnej skupine „ Scarlett“, ale aj skvelým kuchárkam a našej obsluhujúcej mládeži. V neposlednom rade ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli do tomboly hodnotnými cenami. Dúfame, že o rok sa stretneme v takom hojnom počte a tu je zopár fotografií, ktoré približujú túto nádhernú udalosť.

 

Turnaj v malom futbale

Tlačiť

thumb_turnaj_maly_futbal_001Starší žiaci ZŠ Nižný Hrabovec vyhrali turnaj v malom futbale, ktorý zorganizovala Stredná odborná škola Strážske, v rámci Dňa otvorených dverí. Naši chlapci nenašli premožiteľa ani v jednom stretnutí a po minuloročnom druhom mieste tohto roku suverénne vyhrali tento turnaj. Zaujímavosťou je aj to, že neinkasovali ani gól počas celého turnaja. Zároveň Andrej Gaži bol vyhlásený za najlepšieho hráča a strelca s deviatimi gólmi.

Školu a obec Nižný Hrabovec reprezentovali títo chlapci:

Timuľák, Andrej Gaži, Špaller, Ponuško, Gaži Patrik, Fako Matúš, Adam Emil

článok zaslal Ján Poliak

thumb_turnaj_maly_futbal_002thumb_turnaj_maly_futbal_003

 

Výročná členská schôdza Základnej organizácie dôchodcov

Tlačiť

Základná organizácia dôchodcov uskutočnila dňa 12.02.2012 výročnú členskú schôdzu za hojnej účasti svojich členov a starostky obce Mgr. Marcely Pčolinskej. Zasadnutie spestrila fašiangovým programom spevácka skupina Potoky blokom Chovanie basy a v retro bloku si spomenuli na svoje mladé časy pesničkami v podaní Štefana Jakuba, rodiny Borovej a členiek speváckej skupiny.

Fotorgrafie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 


Stránka 32 z 36

Terénna sociálna práca v obciach I

Informácie

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Počítadlo prístupov

Dnešných návštev:104
Včerajších návštev:105
Návštev za mesiac:1968
Všetkých návštev:161884
Počítané od:14-02-2011

Kalendár

2018
September
PoUtStrŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Náhodné fotografie


Deň matiek 2015
Uvítanie detí do života 2018
Mesiac úcty k starším 2015
Špivanočki mojo 2013-38
Uvítanie detí do života 2015
Mesiac úcty k starším 2015
Členská schôdza ZO JDS 2018
Členská schôdza ZO JDS 2018

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok