Aktuality

Dôchodcovia v KE

Tlačiť

Dňa 7.12.2016 sa uskutočnil zájazd pre členov JDS v Nižnom Hrabovci do botanickej záhrady a na vianočné trhy v Košiciach. Počasie nám prialo, celý deň svietilo slniečko a to dodalo aj k nálade účastníkov. Pozreli sme si skleníky v botanickej záhrade, bohatú úrodu citrónov a mandaríniek, veľké množstvo rôznych kaktusov a iné zaujímavé veci.

Vianočné trhy nás privítali množstvom vianočných ozdôb, jedál a samozrejme niečo na zohriatie. Vo večerných hodinách so zastávkou na salaši Biele studničky sme sa vracali domov v zdraví a spokojnosti.

Ďakujem všetkým za účasť!!

Fotografie si môžete prezrieť v tomto odkaze.

Anna Joneková
predsedníčka JDS

 

Oznam

Tlačiť

Oznamujem Vám, že od dnešného dňa (01.12.2016) je základný rozsah stránkových dní a stránkových hodín v týždni, určených na vybavovanie žiadostí občanov súvisiacich s výkonom štátnej správy v oblasti vydávania dokladov (OP, VP, CP a pod.) a vedenia evidencie vozidiel (prihlásenie, odhlásenie vozidla, prevod držby vozidla a ostatné  zmeny v evidencii vozidiel) určený na každý pracovný deň:

pondelok v čase od 08.00 h do 15.00 h,
utorok v čase od 08.00 h do 15.00 h,
streda v čase od 08.00 h do 17.00 h,
štvrtok v čase od 08.00 h do 15.00 h,
piatok v čase od 08.00 h do 14.00 h.

Vybavovanie žiadostí súvisiacich s výkonom štátnej správy v oblasti zbraní a streliva pre túto oblasť sa ako nestránkový deň ustanovuje utorok v čase po 12.00 h a štvrtok.

pplk. JUDr. Dušan Vološin
riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou

 

Vianočná akadémia

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec v spolupráci s MŠ a ZŠ v Nižnom Hrabovci Vás pozývajúna slávnostnú vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční dňa 18.12.2016 o 14.00 hod. v kultúrnom dome.

V programe vystúpia:

 • deti MŠ
 • deti ZŠ
 • FS Potoky

foto-vianocna-akademia-2016

 

Mikuláš

Tlačiť

Mikuláš je dedko starý, 
vie on robiť veľké čary. 
Nadelí ti radosti, 
čižmu plnú sladkostí.

Padá sniežik, vietor fúka, 
Mikuláš nám dary núka. 
Poďte, deti, detičky, 
rozbaľte si balíčky.

... aj do našej obce zavítal 6. decembra Mikuláš, ktorý deťom za ich krásne básničky a pesničky rozdal balíčky plné sladkostí.

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Pozvánka

Tlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  09.12.2016 o 17.00 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Sľub poslanca
 4. Rokovací poriadok
 5. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2017
 6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2017
 7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti a úloh HK na I. polrok 2017
 8. Výsledok finančnej kontroly
 9. Prehodnotenie pracovného miesta
 10. Rôzne
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

 

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

 

 

Stretnutie s Mikulášom

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec pozýva všetky deti na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční dňa 6. decembra 2016 o 15.30 hod. pred kultúrnym domom.

Deti do 10 rokov dostanú balíčky so sladkosťami a budú mať možnosť povoziť sa na koníkoch spolu s Mikulášom.  

Tešíme sa na Vás!

mikulas-01122016

 

Terénna sociálna práca v obciach I

Tlačiť

icon Terénna sociálna práca v obciach I (167.36 kB)

 

Rozpočet na rok 2017

Tlačiť

icon Rozpočet na rok 2017 (44.82 kB)

 

Oznámenie o uložení zásielky

Tlačiť

icon Oznámenie o uložení zásielky (81.53 kB)

 

Jesenné posedenie s dôchodcami

Tlačiť

Obecný úrad a Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a kultúru pri OZ v Nižnom Hrabovci zorganizovali dňa 13. októbra pre seniorov slávnostné posedenie, ktoré otvorila a prítomných privítala starostka obce Katarína Špallerová.

 

Pre babičky a deduškov kytičku piesní, básní  a tanca uvili deti Materskej a Základnej školy v Nižnom Hrabovci. Posedenie spríjemnil a do tanca zahral pán Blažej Cirner.

Naši dôchodcovia si spoločne zaspievali, zatancovali, občerstvili sa a plní zážitkov s malým darčekom a dobrou náladou odišli domov.

Fotografie z posedenie nájdete v tomto odkaze.

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Tlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.11.2016 o 16.00 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Výsledky následnych finančných kontrol
 4. Pripomienky poslancov OZ k návrhu rozpočtu na rok 2016
 5. Rôzne
 6. Návrh na uznesenie
 7. Záver

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

 

Pozvánka

Tlačiť

mu-2016Obec Nižný Hrabovec srdečne pozýva staré mamy, starých otcov a všetkých dôchodcov na posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční dňa 13.11.2016 o 15.00 hod.  v kultúrnom dome.

Básňami a piesňami Vás potešia deti  MŠ a ZŠ Nižný Hrabovec, o dobrú zábavu sa postará aj  DJ + gitarista BlaCi. Samozrejme nebude chýbať občerstvenie a malý darček.

 

Spomienka...

Tlačiť

thumb_28102016-vs

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy Nižný Hrabovec

Tlačiť

Zriaďovateľ Materskej školy Nižný Hrabovec č. 407, 094 21 Nižný Hrabovec,

vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 5 ods.3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy Nižný Hrabovec

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu (v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov):

 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie študijného odboru pre príslušný druh a typ školy,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • vykonanie prvej atestácie (resp. prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady) od 1.1.2017 (§61 ods.12 zákona č.317/2009 z. z.).

Iné kritériá a požiadavky:

 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • občianska bezúhonnosť,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja pre príslušnú materskú školu,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č 84/2014 Z.z.

Termín podania prihlášky: do 04.11. 2016 (piatok) do 14.00 h. na adresu: Obec Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec č. 407 s označením na obálke:

Výberové konanie na miesto riaditeľa Materskej školy Nižný Hrabovec.
NEOTVÁRAŤ !

Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa s označením uvedeným vyššie. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Katarína Špallerová
starostka obce 

 

Výberové konanie na mieste - terénny sociálny pracovník - obec Nižný Hrabovec

Tlačiť

icon Výberové konanie na pracovné mieste - terénny sociálny pracovník - obec Nižný Hrabovec (205.3 kB)

 

PSHR mesta Strážske

Tlačiť

icon PSHR mesta Strážske (522.83 kB)

 


Stránka 9 z 32

Terénna sociálna práca v obciach I

Informácie

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Počítadlo prístupov

Dnešných návštev:20
Včerajších návštev:55
Návštev za mesiac:1351
Všetkých návštev:148226
Počítané od:14-02-2011

Kalendár

2018
Marec
PoUtStrŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Náhodné fotografie


špivanočky mojo 2012-24
Opekačka, Jednota dôchodcov, 2016
Farský ples 2014-26
Deň detí a Deň otcov 2015
ZOD - Výročná schôdza-24
Špivanočki mojo 2015
Farský ples 2014-78
10-narodeniny-hrabovka-63

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok