Aktuality

Kalendár zberu olejov

Tlačiť

icon Kalendár zberu olejov (38.71 kB)

 

Záujmové útvary v školskom roku 2016/2017

Tlačiť

Milí priatelia a kamaráti,

pre tých z vás, ktorí chcú s nami tráviť svoj voľný čas v školskom roku 2016/2017 sme pripravili novú ponuku záujmových útvarov. Veríme, že v ponuke nájdete práve tú činnosť, ktorá vás zaujíma...

Činnosť záujmových útvarov v školskom roku 2016/2017 bude prebiehať od od 3. októbra 2016 do 30. júna 2017.

Už teraz sa môžete prihlásiť do záujmových útvarov. Stačí vyplniť prihlášku a doručiť ju do centra alebo ju odovzdať počas Dňa otvorených dverí CVČ, ktorý sa bude  konať 8. septembra 2016 od 15.00 do 18.00 hod. Vyskúšajte si rôzne činnosti nášho centra. Krúžky budú otvorené podľa veku prihlásených detí, žiakov alebo študentov vo veku od 5 do 30 rokov (prípravka, mladší, starší žiaci a pod.) Veríme, že si vyberiete z našej ponuky. Na záujmovú činnosť môžete odovzdať aj vzdelávacie poukazy, ktoré dostanete na začiatku školského roka vo svojej škole alebo zaplatiť mierny poplatok, ktorý je uvedený nižšie. V záujmových krúžkoch sú vítané deti, žiaci a študenti aj z okolitých obcí. O začiatku činnosti záujmovej činnosti budete včas informovaní. Môžete navštevovať aj viacero krúžkov, nemusíte si vybrať iba jeden z nich. Okrem záujmovej činnosti organizujeme rôzne príležitostné podujatia.

Ako sa stať klientom CVČ

 1. Záujemca o záujmové vzdelávanie vyplní prihlášku, odovzdá ju riaditeľke CVČ alebo vedúcemu záujmového útvaru.
 2. Následným Rozhodnutím riaditeľa CVČ o prijatí do školského zariadenia v zmysle Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa stáva klientom CVČ.
 3. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ prispieva mesačne:
  a) zákonný zástupca dieťaťa do 18. rokov 1 €
  b) dospelá osoba nad 18 rokov 2 €
  c) dieťa alebo študent môže uhradiť aj vzdelávacím poukazom, ktorý mu vydá škola, ktorú navštevuje.


Tešíme sa na stretnutia v novom školskom roku...

Záujmové útvary

 1. Šikovníček
 2. Mladý futbalista
 3. Hudobno - dramatický krúžok
 4. Turistický krúžok
 5. Florbal
 6. Stolný tenis
 7. Minifutbal


Fotografie z činnosti CVČ z minulých rokov

 

Výlet DOD Šariš

Tlačiť

Obecný úrad v spolupráci s obecným zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci dňa 3.9.2016 organizuje výlet na Deň otvorených dverí do pivovaru Šariš. Záujemcovia nech sa hlásia na t.č. 0905 550 709, 0915 634 480, poplatok za autobus je 3,00 Eur pre dospelú osobu, deti zdarma. Odchod je o 12:00 hod. pri ZŠ Nižný Hrabovec, príchod cca o 20:00 hod.

 

Detské ihrisko

Tlačiť

Oznamujeme mamičkám a oteckom, že v našej obci je postavené detské ihrisko. So svojimi ratolesťami môže prísť sa pohojdať, pošmýkať a posedieť v altánku v čase od 9.00 hod. do 19.00 hod.

Altánok nám zasponzorovala firma Bukóza Holding, a.s., ktorej aj touto cestou ďakujeme.

icon Prevádzkový poriadok detského ihriska (27.52 kB)

Fotografie

 

Oznámenia o uložení zásielky - Jonek

Tlačiť

icon Oznámenie o uložení zásielky (34.14 kB)

   

Rady seniorom

Tlačiť

Vážení seniori, prinášame Vám niekoľko dôležitých rád, ako sa nestať obeťami podvodníkov a zlodejov, ktorí si Vás vytypovali ako svoje obete.

Podvodníci využívajú rôzne zámienky, aby sa dostali k Vašim peniazom. Chcú vniknúť do vášho bytu a pokiaľ od Vás nevylákajú peniaze priamo, ovládajú veľa spôsobov, ako Vás okradnúť.

Neodovzdávajte a nepožičiavajte peniaze osobám, ktoré nepoznáte.

Oslovujú Vás neznáme osoby na verejnosti, vo Vašich príbytkoch alebo po telefóne ako Vaši príbuzní, či známi, aby ste im požičali peniaze?

„Dôveruj, ale preveruj!“

Skôr ako niekomu zveríte svoje celoživotné úspory, poraďte sa so svojimi príbuznými alebo na bezplatnej senior linke 0800 172 500.

Nevyberajte pre neznáme osoby peniaze z bankomatu alebo zo svojich osobných účtov.

 

Opekačka, Jednota dôchodcov

Tlačiť

Jednota dôchodcov v Nižnom Hrabovci zorganizovala plánovanú opekačku pre svojich členov. Veľmi nás potešila aj účasť pani starostky Katky Špallerovej, ktorá nezabudla na členky menom „Anna“ a odmenila ich pekným darčekom. Veľmi si to vážime a ďakujeme!Pri účasti 51 členov sa o dobrú náladu postarali členovia výboru: muži pripravili oheň na opekačku a ženy sa postarali o občerstvenie – klobásky, slanina, ovocie, zelenina, atď.Najviac nás prekvapila členka Anička Čižmárová, ktorá upiekla pre všetkých výborné „makovníky“. Ďakujeme!! O dobrú náladu sa postaral náš harmonikár Peťo Borov a nezostalo to len pri speve, ale členovia si aj zatancovali. Nedá mi, aby som nespomenula najmladšiu účastníčku opekačky malú slečnu Dianku Borovú, ktorá prišla povzbudiť svojho tatka (P. Borova). Ťažko sa nám lúčilo z vydarenej akcie. Ďakujem všetkým za príjemné posedenie a dobrú náladu. Tešíme sa o rok ešte pri väčšej účasti členov!!

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Anna Joneková
predsedníčka ZO-JDS

 

Nebuďme leniví...

Tlačiť

thumb_nebudme-lenivi-triedme-odpad-sk-envi-pak-1

 

Oznámenia o uložení zásielky - Miroslav Šürü

Tlačiť

icon Oznámenie o uložení zásielky (45.94 kB)

 

Púť

Tlačiť

Pešia púť k relikviám bl. Dominika Metoda Trčku CSsR, Nižný Hrabovec - Michalovce

Redemptoristi v Michalovciach Vás pozývajú na 4. ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku, ktorá sa uskutoční v sobotu 27. augusta 2016. Téma tohto ročníka je: „Si kľúčový“.

Program púte:

06.15 h. - Nižný Hrabovec (sv. liturgia)
08.00 h. - Poša
09.20 h. - Nižný Hrušov
10.45 h. - Vybuchanec
12.00 h. - Lesné
14.10 h. - Suché
15.40 h. - Topoľany
17.00 h. - Bazilika minor ZSD Michalovce

Aj ty si srdečne pozvaný.

Viac informácií na:

http://bazilikaredemptoristi.sk/event/pesia-put-k-relikviam-bl-metoda/

https://www.youtube.com/watch?v=qqJ1vRCVS98&feature=youtu.be

thumb_put-2016

 

Upozornenie VSE

Tlačiť

thumb_vse-rozhlas-2016

 

Memoriál cup Tomáša Jenča 2016

Tlačiť

V sobotu 16.7.2016 sa v Dlhom Klčove konal Memoriál cup Tomáša Jenča 2016. Memoriálu sa zúčastnil aj náš futbalový tím – TJ Družstevník Nižný Hrabovec. Z ôsmich družstiev sa umiestnili na krásnom 3. mieste.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

thumb_tomas-jenco-memorial-cup-2016-3-miesto

 

Jánske ohne

Tlačiť

Táto tradícia má svoj pôvod v indoeurópskej mytológii starých Slovanov. Každý slnovrat sa v minulosti chápal ako začiatok novej etapy vhodný na regeneráciu síl prírody aj človeka. Obrady letného slnovratu sú sústredené na 24. jún, deň Jána Krstiteľa, keď pohanský obrad dali ľudia postupne do súvislosti s kresťanskou tradíciou. Tieto zvyky majú korene ešte v predkresťanských časoch. Tento deň, kedy Jánovia oslavujú meniny, sa považuje aj za deň narodenia Jána Krstiteľa. Tento svätec bol považovaný za patróna kožušníkov, remenárov a pastierov. Práve pastieri tento deň považovali za svoj sviatok, oslavovali ho ohňami a bohatou hostinou. Na Jána sa nesmelo sadiť ani prať. Šťastie mal človek, ktorý chytil svätojánsku mušku a nosil ju pri sebe. Na sv. Jána muži a ženy tancovali a spievali okolo ohňa a vatier.

V našej obci sme tento rok spoločne otvorili “letnú sezónu” za kaštieľom v parku, kde noc sv. Jána sme odštartovali zapálením vatry a spevom. Spevom nás sprevádzala naša folklórna skupina Potoky. Priestor v parku za kaštieľom je ideálne aj pre hry. Preto pri tejto udalosti nechýbali deti. Pre deti bol pripravený zábavno – súťažný program. Program pre najmenších pripravili Martina Závidná a Jarka Poprocká. Každý účastník tohto programu neodišiel bez sladkej odmeny. Počasie nám prialo a tak posedenie pri vatre s občerstvením sa tiahlo až do skorých ranných hodín.

Touto cestou chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli pri organizovaní vatry - členom komisie Matúšovi Džuňovi, Andrei Popríkovej, Jánovi Sotákovi, chlapcom pri stavaní vatry a všetkým Hrabovčanom za spoločne strávené chvíle a účasť pri Jánskom ohni.

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Dôchodcovia pri športe a v prírode

Tlačiť

Na Okresnej olympiáde seniorov vo Vyšnom Kazimíre sa zúčastnili aj naši členovia ZO – JD z N. Hrabovca, kde v súťaži – kolky – získala p. Anička Bohucká pekné III. miesto z 28. súťažiacich družstiev. Blahoželáme!

Na sviatok Cyrila a Metoda sme pokračovali podľa nášho plánu práce a 22 seniorov sa zúčastnilo „pochodu“ do prírody, kde sme navštívili chatu „Na Kamenci“.  Pri speve a opekaní bol takto strávený skoro celý deň. Dobrú náladu nám zabezpečil Michal Borov so svojou gitarkou - Ďakujeme.

No a keďže naše nohy už slabšie slúžia, na chatu a z chaty domov nás priviezol Peter Florko na svojom traktore s mini vlečkou. Bol to pre nás nezabudnuteľný zážitok!! Vďaka patrí aj Jankovi Slivkovi, ktorý toto všetko organizačne zabezpečil, ako člen šport. komisie.

Rozchádzali sme sa s tým, že v jeseni si to zapakujeme!!

Fotografie z Okresnej olympiády seniorov

Fotografie z pochodu do prírodu

Anna Joneková
preds. ZO - JDS

 

...aby deti otcov mali, aby mali mamy...

Tlačiť

Svetový deň rodiny pripadá na 15. máj a tento sviatok bol vyhlásený Organizáciou spojených národov v roku 1993. Význam dňa rodiny spočíva v tom, aby sme si všetci pripomenuli dôležitosť rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. Aj naša obec si dňa 18.6.2016 pripomenula Deň rodiny, ktorý rodičia s deťmi spoločne strávili zábavnými a súťažnými aktivitami. Organizátori podujatia sa inšpirovali zábavnou súťažou, známou z televízie, „Moja mama varí lepšie ako tvoja“. Príprava zábavnej súťaže spočívala hlavne v dobrej organizácii a materiálnom zabezpečení. Spontánne vytvorené tri rodinné družstvá si zmerali svoje kulinárske aj praktické zručnosti vo varení pre nás tak známeho a tradičného jedla – guľášu. Každý tím mal k dispozícii základnú kuchynskú výbavu a základné suroviny, ktorými jedlo neskôr dopĺňali a dochucovali ďalšími ingredienciami. Svojej úlohy sa všetky družstvá zhostili na výbornú, pretože v určenom časovom rozmedzí každý tím uvaril veľmi chutný guľáš. Hlavnou degustátorkou bola pani starostka obce Katarína Špallerová, ktorá nielen ochutnávala, ale tímy aj odmenila. Pri varení bola dôležitá deľba práce, vzájomná pomoc a spolupráca, ktorá je charakteristická a nevyhnutná práve pri fungovaní riadnej rodiny. Ďalšími sprievodnými aktivitami pre deti boli zábavné a športové súťaže, hry, hádanky, maľovanie na tvár, ktoré organizačne zastrešovala Martina Závidná. Ďalšou zaujímavou zábavnou hrou bolo „Hľadanie pokladu“, kde si deti precvičili svoje pohybové a priestorové schopnosti. Odmenou pre úspešných hľadačov bolo 6 pokladov – truhličiek s malými drobnosťami. Do sýtosti sa deti mohli vyšantiť na trampolíne a skákacom hrade. Mužstvá z TJ Družstevník Nižný Hrabovec a FK Roma Nižný Hrabovec si zahrali priateľský futbalový zápas. Veľkú radosť deťom pripravili Palovského koníky Rudo a Mišo, na ktorých sa mohli v záprahovom voze povoziť. Svoje sily si zmerali deti aj v preťahovaní lanom a v hode na basketbalový kôš, kde boli všetci odmenení sladkosťami. Pre všetkých súťažiacich a prítomných bolo prichystané v kultúrnom dome občerstvenie. Celým podujatím prítomných zabával a do tanca hral DJ Martin. Rodičia a deti si z podujatia odnášali pekné a veselé zážitky.

Fotografie

PaedDr. Jana Stašková

 


Stránka 10 z 31

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Informácie

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Počítadlo prístupov

Dnešných návštev:6
Včerajších návštev:82
Návštev za mesiac:1272
Všetkých návštev:143363
Počítané od:14-02-2011

Kalendár

2018
Január
PoUtStrŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Náhodné fotografie


Výlet do Maďarska
Deň matiek-2013-3
MDD 2014
Pochod do prírody 2016
Farský ples 2014-15
Špivanočki mojo 2015
Zápalenie vatry 2017
retro-majales-2012-3

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok