Aktuality

Turnaj v malom futbale

Tlačiť

thumb_turnaj_maly_futbal_001Starší žiaci ZŠ Nižný Hrabovec vyhrali turnaj v malom futbale, ktorý zorganizovala Stredná odborná škola Strážske, v rámci Dňa otvorených dverí. Naši chlapci nenašli premožiteľa ani v jednom stretnutí a po minuloročnom druhom mieste tohto roku suverénne vyhrali tento turnaj. Zaujímavosťou je aj to, že neinkasovali ani gól počas celého turnaja. Zároveň Andrej Gaži bol vyhlásený za najlepšieho hráča a strelca s deviatimi gólmi.

Školu a obec Nižný Hrabovec reprezentovali títo chlapci:

Timuľák, Andrej Gaži, Špaller, Ponuško, Gaži Patrik, Fako Matúš, Adam Emil

článok zaslal Ján Poliak

thumb_turnaj_maly_futbal_002thumb_turnaj_maly_futbal_003

 

Výročná členská schôdza Základnej organizácie dôchodcov

Tlačiť

Základná organizácia dôchodcov uskutočnila dňa 12.02.2012 výročnú členskú schôdzu za hojnej účasti svojich členov a starostky obce Mgr. Marcely Pčolinskej. Zasadnutie spestrila fašiangovým programom spevácka skupina Potoky blokom Chovanie basy a v retro bloku si spomenuli na svoje mladé časy pesničkami v podaní Štefana Jakuba, rodiny Borovej a členiek speváckej skupiny.

Fotorgrafie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Folklórna skupina POTOKY na vystúpení v Lackovciach

Tlačiť

Starostka obce Lackovce pozvala našu folklórnu spevácku skupinu POTOKY na vystúpenie v rámci ich fašiangových slávnosti.

Naše speváčky mali pripravené veľmi vydarené fašiangové pásmo, ktoré zožalo veľký úspech. Veselé pesničky oslovili Lackovčanov tak, že naše ženy pridávali ešte dva vstupy a rozveselili všetkých. 

Vďaka za peknú reprezentáciu obce!

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze

starostka

 

Skvalitnenie zdravotnej starostlivosti - masáže

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec pre Vás zriadila službu, ktorou chce prispieť ku skvalitneniu zdravotnej starostlivosti.

Od 2.2.2012 bude v zdravotnom stredisku zdravotná masáž poskytovaná certifikovanou masérkou, ktorá príde 1x v týždni, v prípade väčšieho záujmu aj viackrát.

Suma Čas trvania
Chrbát + krk 10 € 45 min.
Chrbát 8 € 30 min.
Krk 5 € 20 min.

 

Poskytovaná služba sa začne vykonávať od 9.00 hod., záujemcovia sa môžu telefonicky nahlásiť na obecnom úrade do 30.1.2012.

 

Hrabovec zapojený do 2. revitalizačného projektu

Tlačiť

Aj obec Nižný Hrabovec bola od 1.12.2011 zapojená do 2. revitalizačného projektu na ochranu pred povodňami. V rámci programu sme zamestnali 10 nezamestnaných občanov a 1 vodného majstra, ktorý absolvoval školenie.

Cieľom stavania tzv. Kravčíkových hrádzí je zachytenie 10 000 m3 vody v hornom toku potoka, aby v prípade návalových dažďov sa táto voda nehromadila naraz a nezaplavovala domy a záhrady.

Hrádze sa stavajú z vývratového dreva, kameňa a prútia. Zatiaľ máme postavených 40 hrádzí a budujú sa ďalšie.

Projekt priniesol obci 20 000 EUR, ktoré boli použité na nákup dreva, kameňa, náradia, mzdu a odvody vodného majstra, garanta a projektanta.

Ako vyzerajú naše hrádze, si môžete pozrieť na fotkách.

 

Návšteva štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR

Tlačiť

Našu obec dňa 17.1.1012 poctil návštevou štátny tajomník Ministerstva školstva SR Mgr. Jaroslav Ivančo spolu s krajským riaditeľom školského úradu v Prešove Mgr. Vladimírom Kaliňákom. Počas návštevy štátneho tajomníka, ktorého sprevádzala starostka obce Mgr. Marcela Pčolinská, si prezrel budovu obecného úradu, kde spolu rokovali o plánoch obce do budúcnosti. Pani starostka mu poďakovala za pomoc pri riešení havarijného stavu strechy na pavilóne A základnej školy.

Navštívili aj základnú školu, kde ich privítal riaditeľ školy PaedDr. Jozef Baran a taktiež, tradične, tanečníci detskej folklórnej skupiny Hrabovka svojím tancom a spevom. Štátny tajomník odmenil úspešných žiakov Jozefa Telišku, Sáru Staškovú, Zuzanu Hašovú a Filipa Joneka. Prijal dary od talentovaných žiačok a neskôr sa presunuli do zasadačky. Hlavným bodom bola diskusia s učiteľmi školy o zmenách v školskej reforme. Na záver zaprial pán tajomník učiteľom veľa síl a úspechov v ich zodpovednej práci.

Pán štátny tajomník si prezrel priestory školy a navštívil aj klub dôchodcov a izby ľudových tradícií. Členky klubu dôchodcov mu poukazovali výstavné predmety a poinformovali ho o živote našich starých rodičov.

Pán štátny tajomník zaželal všetko najlepšie učiteľom a starostke obce a rozlúčil sa s Nižným Hrabovcom.

Fotografie z návštevy si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Návšteva štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR

Tlačiť

V utorok, 17.1.2012, navštívi našu obec štátny tajomník Ministerstva školstva SR Jaroslav Ivančo. Na obecnom úrade sa stretne so starostkou obce, následne si prezrie zrekonštruovanú ZŠ, bude diskutovať s učiteľmi a ocení úspešných žiakov.

Obec získala prostriedky na výmenu okien, strechy a zateplenia z eurofondov, ale aj 100 000 € z ministerstva školstva, na výmenu starej, rovnej strechy, za sedlovú.

 

Pozvánka

Tlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.01.2012 o 15.30 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

 • 1. Otvorenie
 • 2. Kontrola uznesení
 • 3. Schválenie zapojenia obce do projektu „Nižný Hrabovec – ochrana pred povodňami“
 • 4. Správa HK z kontrolnej činnosti roku 2011
 • 5. Žiadosť o zrezanie stromov
 • 6. Rôzne
 • 7. Návrh na uznesenie
 • 8. Záver

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
v.r.

 

Novoročné stretnutie

Tlačiť

Opäť po roku som si pozvala podnikateľov a predstaviteľov inštitúcií, ktorí pôsobia na území obce, na novoročné stretnutie. Poinformovala som ich o aktivitách, ktoré sa nám v minulom roku podarili, i o plánoch do budúcnosti. Mnohé projekty sa podarili aj za pomoci a účasti pozvaných hostí. Tam, kde je spolupráca, ochota, porozumenie, sa dá urobiť veľa prospešných vecí pre obec.

Všetkým pozvaným som zaželala úspešný nový rok a aj vyjadrila nádej, že dobré vzťahy nás budú sprevádzať aj v roku 2012.

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

Mgr. Marcela Pčolinská
Starostka obce

 

Vianočné vinšovanie

Tlačiť

Vianoce sú pre mnohých jedny z najkrajších sviatkov v roku a neodmysliteľne k nim patria vianočné zvyky a tradície. V našej dedine ich máme, tak ako všade mnoho, ale už roky sme tu nemali jasličkárov. Tejto myšlienky sa chopila skupinka našich mladých a z vlastnej iniciatívy za pomoci Marty Jakubovej sa pustili do realizácie tejto tradície, ktorú si pamätajú už iba naši starí otcovia. Po pár stretnutiach a nácvikoch sa vybrali jasličkári do našich príbytkov, aby zvestovali radostné posolstvo Vianoc. Vinše a spevy boli tradične náboženské a oslavovali narodenie nášho Pána. Jasličky, ktoré zvyčajne držal najvyšší z chlapcov, sa nazývali aj "koscelok". Spolu s jasličkármi chodil vinšovať aj Guba, ktorý sa vyznačoval svojím dlhým kožuchom z ovčej vlny - gubaňou a nohavicami, ktoré mal vypchaté slamou. V ruke držal baltu - palicu, ktorou búchal na dvere domov, do ktorých vinšovníci prišli. Jasličkári mnohým z Vás skrášlili Vianoce a v neposlednom rade pripomenuli, ako sa niekedy tieto sviatky zvykli sláviť...

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

Matúš Džuňa

 

Vianočný turnaj 2011

Tlačiť

Dňa 26.12.2011 sa v KD v Nižnom Hrabovci uskutočnil tradičný "Vianočný turnaj" v stolnom tenise. Súťažilo sa v troch skupinách, z ktorých postúpili do finále prví dvaja hráči. Na turnaji sa zúčastnilo 21 hráčov všetkých vekových kategórií. Turnaj sa niesol v peknej športovej atmosfére a do finále postúpili šiesti najlepší hráči.

Konečné poradie finálovej skupiny:

1. Marcel Jakubo
2. Rasťo Kurec
3. Mišo Timuľák
4. Matúš Danko
5. Pavol Staško
6. Ján Slivka

Pre všetkých súťažiacich bol pripravený výborný guľáš a malé občerstvenie. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tohto pekného športového podujatia.

Alojz Jonek
predseda KpŠŽP

 

Čas vianočný, čas sviatočný, zázračný, tajomný...

Tlačiť

Prichádza k nám najkrajší sviatok roka. Prináša prívetivosť, lásku, potešenie, radosť. Cítime vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť blízkych, pochopenie, teplo domova. Je čas očakávania, čas svetielok, čas rozprávok, vône a dotyku ľudského tepla. Navzájom si vymieňame darčeky, ozdobujeme stromček, staviame betlehemy, zažíname svetielka, v dome vonia vanilka, škorica, ihličie...

Čítať celý článok...
 

Pozvánka na Vianočnú akadémiu

Tlačiť

vianocny-stromMaterská škola a Základná škola v Nižnom Hrabovci pozývajú všetkých občanov na "Vianočnú akadémiu", ktorá sa uskutoční dňa 18.12.2011 o 14.30 hod. v Kultúrnom dome.

Príďte sa spolu s nami vianočne naladiť!

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2011

Tlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2011 o 16:30 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

 • 1. Otvorenie
 • 2. Kontrola uznesení
 • 3. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2012
 • 4. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2012
 • 5. VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
 • 6. VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a miestnom poplatku za zber, prepravu
 • a zneškodňovanie komunálneho odpadu
 • 7. Schválenie plánu kontrol HK na rok 2012
 • 8. Rôzne
 • 9. Návrh na uznesenie
 • 10. Záver

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
v.r.

 

Mikuláš

Tlačiť

Svätý MikulášÓ, ktože, ctí si Mikuláša - ó, ktože prosby k nemu vznáša?
Tomu, svätý Mikuláš - v každej tiesni pomáhaš...

Sviatok svätého Mikuláša je pre mnohých akoby začiatkom predvianočného obdobia, prípravou na sviatky, a preto je pre mnohých aj obdobím radosti, tajomnosti, čarovnosti, štedrosti darovania.

Aj do Nižného Hrabovca v podvečer 5.12.2011 zavítal svätý Mikuláš so svojimi pomocníkmi, anjelom a čertom. Pri veľkom rozsvietenom strome v obci pozdravil všetkých prítomných, ale svoje pozdravy odovzdal hlavne najmenším, ktorí ho už netrpezlivo vyčkávali a tešili sa. Zavítal aj do kultúrneho domu, ktorý bol už riadne zaplnený nielen deťmi, ale aj dospelými a mládežou.

So svätým Mikulášom sa spájajú mnohé legendy. Kto to teda bol svätý Mikuláš? Bol obľúbeným svätcom, kňazom a neskôr biskupom v lykijskej Myre. Stal sa známym pre svoju štedrosť, dobročinnosť a súcit s chudobnými. Vykonával dobré skutky, pomáhal ľuďom tajne, tak, aby ho nevideli. Zvykom teda ostalo, že v noci pred svätým Mikulášom aj my, dospelí, obdarúvame svoje deti tak, aby nás nevideli.

Naši malí Nižnohrabovčania Mikuláša obdarovali peknou piesňou, básňou a v radostnom očakávaní ich na oplátku zase svätý Mikuláš obdaril sladkou nádielkou. Pre rodičov a starých rodičov bolo potešením vidieť svoje usmievavé a veselé ratolesti a tak bol každý z nás obdarovaný.

O rok sa opäť tešíme na Mikuláša!

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Stolnotenisový vianočný turnaj

Tlačiť

Komisia pre šport, pôsobiaca pri Obecnom zastupiteľstve v Nižnom Hrabovci, pozýva vyznávačov stolného tenisu na tradičný vianočný turnaj, ktorý sa uskutoční dňa 26. decembra 2011 (na Štefana) v priestoroch Kultúrneho domu v Nižnom Hrabovci.

Turnaja sa môžu zúčastniť všetky vekové kategórie. Začiatok turnaja bude o 13.00 hod.

Štartovné 2 € na osobu. Na záver bude pripravené občerstvenie a zaujímavé ceny pre víťazov.

Bližšie informácie u p. A. Joneka, prípadne u p. J. Staška. Tešíme sa na Vašu účasť.

Alojz Jonek
Predseda KpŠZP

 


Stránka 31 z 34

Terénna sociálna práca v obciach I

Informácie

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Počítadlo prístupov

Dnešných návštev:2
Včerajších návštev:47
Návštev za mesiac:2148
Všetkých návštev:154641
Počítané od:14-02-2011

Kalendár

2018
Jún
PoUtStrŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Náhodné fotografie


Deň detí a Deň otcov 2015
ZOD - Výročná schôdza-27
5. výročie založenia speváckej skupiny Potoky-2
Ples 2015
Mesiac úcty k starším 2015
Výlet do Maďarska
Uvítanie detí do života 2015
MDD v MŠ

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok