Verejná vyhláška

Streda, 04 Január 2017 08:57 administrátor
Tlačiť

icon Oznámenie o začatí konania o predĺžení územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby "I18 Nižný Hrabovec - Petrovce nad Laborcom, preložka"... (444.96 kB)