Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 06.09.2012 o 16.00 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Zloženie sľubu nastupujúcich poslancov OZ
 4. Schválenie člena do rady obce
 5. Menovanie zástupcu starostky obce
 6. Delegovanie člena do rady MŠ
 7. Schválenie dodatku č. 1/2012 k VZN č. 1/2011- príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ
 8. Schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce
 9. Informácia o výsledkoch z kontrol HK obce
 10. Schválenie návrhu zmluvy o odpredaji akcií VVS
 11. Rôzne
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

 

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
v.r.

Voľby do NR SR 2020

Informácie MINV

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou:

ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Mikuláš 2017Rekonštrukcia toaliet - predretro-majales-2012-72Životné jubileum 95100-Ján-Mastiliak-6Dni NižnohrabovčanovRekonštrukcia toaliet - predLyžiarsky výcvik 2016

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok