Špivanočky mojo najkrajše na švece,
jak najkrajša luka rozkvitnuta v ľece.
Najkrajšia na švece je rodna krajina
pre nas vichodňarov je jedna jedina.

Ani sme sa nenazdali a po roku sme sa opäť stretli už pri treťom ročníku prehliadky seniorských folklórnych speváckych skupín „Špivanočki mojo.“, ktorá sa konala v našej rodnej obci Nižný Hrabovec dňa 23.septembra 2012.

Organizátorom tejto okresnej prehliadky je každoročne Základná organizácia jednoty dôchodcov Slovenska v Nižnom Hrabovci v spolupráci s Obecným úradom a Hornozemplínskym osvetovým strediskom Vranov nad Topľou.

O tom, že táto prehliadka má veľký úspech svedčí aj fakt, že na každom ročníku sa nám predstavili okrem domácej speváckej skupiny, aj viaceré skupiny z iných okresov, pretože ľudová hudba a folklór sú neodmysliteľnou súčasťou nášho života.

Hudobný folklór na Slovensku vznikal a utváral sa mnoho storočí, kým nadobudol dnešnú podobu. Má značný rozsah: môžeme ho sledovať od jednoduchej detskej riekanky po rozmerné ľudové balady, od prostej hry po ľudové divadlo, od jednoduchých ľudových nástrojov po ľudové hudobné skupiny. Tvorcami a interpretmi ľudových hudobných prejavov boli rôzni ľudia - deti, mládenci, dievčatá, roľníci, pastieri, remeselníci, hudobníci a ďalší. Pieseň sa vyvíjala, ale vždy bola s človekom pri práci, oddychu, zábave, v radosti aj v žiali. Preto sa stala zrkadlom vnútorného bohatstva ľudu, celých generácií, národov, a tiež svedectvom doby. Pieseň a hudba sprevádzali človeka od útleho detstva cez roky mladosti až po jeho starobu, kde si generácie vytvárali vlastné hudobné folklórne prejavy. A takýto generačný odstup sme mali možnosť vidieť aj na tejto prehliadke. V o svojom vystúpení najmladšiu generáciu predstavili Filipko Jonek a Matejko Ľoch. Generáciu mladých spevákov predstavili Valéria Borová a Jakub Olejárnik. Hudobný sprievod doplnila ľudová hudba pod vedením Mgr. art. Eduarda Tokára. V bohatom kultúrnom programe vystúpili : ženská spevácka skupina Bančanky, mužská a ženská spevácka skupina Rovina z Dlhého Klčova, Nevesty zo Sačurova, Vranovskí heligonkári, Bukovina zo Sečovskej Polianky, Senioranka zo Sniny a samozrejme domáca ženská spevácka skupina Potoky. Zlatým klincom programu bola záverečná pieseň Špivanočki mojo, kde všetky spevácke skupiny spojili svoje hlasy v jeden a kultúrnym domom sa ozývala pieseň radosti, šťastia, lásky a ľudského porozumenia. Všetkým speváckym skupinám, hudobníkom, sponzorom, organizátorom a ľuďom, ktorí pomohli zrealizovať túto akciu a spestrili nedeľné odpoludnie patrí veľké ďakujeme.

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť v tomto odkaze.

Kultúrna komisia

Voľby do NR SR 2020

Informácie MINV

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou:

ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Uvítanie detí do životaMDD-2013-7Vatra 2015Dni NižnohrabovčanovKezmarok-2015-0STAVANIE MÁJA 2014-2Uvítanie detí do života 2017Deň detí a Deň otcov 2015

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok