Vytlačiť

Dňa 26.10.2012 navštívil našu obec minister životného prostredia SR Peter Žiga. Prijal pozvanie starostky obce, aby sa informoval o stave životného prostredia v našej obci. Privítala ho spevom ženská skupina Potoky a podľa starého slovanského zvyku aj chlebom a soľou. Starostka obce mu poďakovala za pomoc pri odstraňovaní kaustifikačného kalu.

Keďže obci škodia aj iné znečisťujúce záťaže, starostka ho informovala o odkalisku Poša, o odkalisku na ľavom brehu Ondavy, kde vyváža Bukóza popolček. Toto odkalisko sa má v blízkej budúcnosti upravovať, aby spĺňalo predpísané normy. Je len na štátnych orgánoch, ako budú dodržiavanie legislatívy kontrolovať.

Nepríjemnou záťažou pre Nižný Hrabovec je zápach merkaptánov, ale aj o likvidácii týchto plynov začali prvé rokovania. Aký bude výsledok, uvidíme v budúcnosti. Pán minister sa rozlúčil s našou obcou a prisľúbil pomoc, ak by mohol ovplyvniť veci v prospech čistej prírody.

Fotografie z návštevy nájdete v tomto odkaze.