Vytlačiť

Ó, Bože, ďakujem ti za každý deň.
Ďakujem za vodu, za vzduch, za zeleň, za kúsok chleba,
ďakujem za slnko, za dážď za jeseň...
Ja prežiť ešte pár liet chcem,
v pokore, v láske, v zdraví, neberte mi môj pokoj.
Aj keď občas zameniť chcem trúbku za hoboj.
Viem, o čom vravím, kus života je vrytý v mojej tvári.
Nevadí, že chudobný som, úbohý a starý,
ale nebojím sa, lebo Boh na mňa myslí...

V nedeľu 21. októbra 2012 sme si spoločne s našimi seniormi pripomenuli obdobie, ktoré je charakteristické vzdaním úcty k starším. Úcta - to nie je len také obyčajné slovo. Je to porozumenie, láska, obdiv, uznanie, rešpekt. Úcta k starším by mala byť v prvom rade úprimná, sústavná a stála. Hovorí sa, že vo svete je nedostatok lásky, mnohí ľudia aj medzi svojimi najbližšími sa často krát cítia osamotení a zabudnutí. Prevláda názor, že starší ľudia sa v očiach mladých stávajú nepotrebnými a zbytočnými. To však nie je pravdou. Pretože starší sú pre nás mladších zdrojom múdrosti, skúseností, sú koreňom našich rodín, našej spoločnosti, sú našou súčasťou. Medzi nami je veľa úžasných, milých, obetavých ľudí, ochotných pomáhať, ktorí sa vedia tešiť zo života, a ktorí sú príkladom toho, že svet dokáže byť plný lásky a radosti.

Staroba je výzva, pripomína, aby sme sa navzájom nestrácali, aby sme tu boli jeden pre druhého. Starnutie je veľkou výsadou a aj vhodným časom na dokončenie ľudského údelu. Je súčasťou Božieho plánu, aby človek lepšie a hlbšie pochopil zmysel svojho života a nadobudol múdrosť srdca. Sme veľmi radi, že starší prijali naše pozvanie, že si dopriali pár okamihov a radostných chvíľ stráviť nedeľné odpoludnie v prítomnosti svojich priateľov a známych.

Svoje priania a pozdravy starším priniesli aj naši najmenší, deti z MŠ Nižný Hrabovec, žiaci zo ZŠ Nižný Hrabovec a v celej zostave tancov sa predstavil aj DFS Hrabovka. K pozdravu a k prianiu všetkého dobrého sa pripojila aj kultúrna komisia pôsobiaca pri OZ, poslanci OZ a všetci zamestnanci OcÚ Nižný Hrabovec. Touto milou slávnosťou chcel Obecný úrad v Nižnom Hrabovci vyjadriť úprimné poďakovanie starším za ich prácu, za ich zásluhy, za ich pomoc aj oporu pri riešení problémov súčasnej doby.

Nuž, naučme sa vážiť si šediny, naučme sa nájsť si čas pre milé slovo, úsmev tak, aby sme my, mladí, raz nemali strach, že zostaneme v starobe nepovšimnutí.

Fotografie môžete nájsť v tomto odkaze.

Kultúrna komisia