Vytlačiť

Touto krásnou, seniorom tak veľmi blízkou piesňou sa začalo priateľské stretnutie pri príležitosti piateho výročia založenia speváckej skupiny POTOKY v Nižnom Hrabovci. Dňa 15.11.2012 okrem členiek tejto skupiny prijali účasť aj starostka obce Mgr. Marcela Pčolinská, riaditeľ ZŠ PaedDr. Jozef Baran a všetci tí, ktorí boli pri jej zrode. Po úvodnom príhovore predsedníčky Jednoty dôchodcov A. Jonekovej, ktorá pripomenula a vrátila sa k začiatkom stretnutí a prvým vystúpeniam na verejnosti skupiny v rámci okresu, ale aj mimo okresu, spomenula za najväčší úspech účasť na súťaží folklórnych skupín „Srdce ako dar“ v Michalovciach, kde skupina získala I. miesto. Vyslovila vďaku všetkým, ako aj v tomto čase harmonikárovi Mgr. Gabríkovi, za ďalšiu dobrú spoluprácu vedúca speváckej skupiny Marta Jakubová povedala svoje plány do budúcna a takto začali spievať svoje obľúbené piesne všetci prítomní. Pri dobrom paprikáši, ktorí varili chlapi z výboru, posedenie pokračovalo do večerných hodín a rozchádzali sme sa s víziou o päť rokov „repete“.

Fotografie si môžete pozrieť v tejto galérii.

Anna Joneková
predsedníčka JDS