Vytlačiť

Kým mnohí občania využili mesiace júl a august na dovolenku, obecný úrad nezaháľal. Tento čas venoval rekonštrukcii obecného úradu, na ktorú dostal dotáciu z Ministerstva financií SR vo výške 8 000 €.


18.7.2011 sa začalo s rekonštrukčnými prácami. Robili sa murárske práce - vyrovnávali sa steny v kancelárii a na chodbách, stierky, znížili sa stropy, maľovali steny, vymenili sa svetlá. Boli vymenené dvoje staré hliníkové dvere za plastové, osadili sa plastové okná namiesto pôvodného sklobetónu. Na chodbách je položená protišmyková dlažba, vedľa schodov je nové zábradlie. Rekonštrukčné práce sa ukončili 17.8.2011.

Touto rekonštrukciou sa úradné priestory „skultúrnili“ a esteticky upravili. Kiežby obec dostala ešte nejednú takúto finančnú „injekciu“, aby sa v úpravách mohlo pokračovať.

Nech sa páči pozrieť fotografie.