Hore tým Zemplínom, hlas še ozýva.
To mi moja mamka, to mi moja mamka
špivanku špiva.
Zalec špivanko po calym valalu, naj ce šicke ľudze,
naj ce šicke ľudze, radzi špivaju .....

Špivanočky v podaní seniorských speváckych skupín zaleteli a zazneli aj v našej rodnej obci Nižný Hrabovec, kde sa konala dňa 18.9.2011 okresná prehliadka pod názvom „Špivanočky mojo“. Organizátorom podujatia bola Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Nižnom Hrabovci, Obecný úrad Nižný Hrabovec v spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým strediskom Vranov nad Topľou.

Spevom vyjadrilo svoju spontánnu radosť, hrdosť a spolupatričnosť šesť speváckych zoskupení, spevácka skupina Ružičky z Vranova nad Topľou, ženská spevácka skupina Bančanky z Banského, mužská spevácka skupina Hrušovské chlopi z Nižného Hrušova, ženská spevácka skupina Rovina z Dlhého Klčova, ženská spevácka skupina Pošančanky z Poše a ženská spevácka skupina Potoky z Nižného Hrabovca. Hosťami prehliadky boli Vranovskí heligonkári a zmiešaná spevácka skupina Dolinka z Veľkých Ozoroviec.

Okresná prehliadka svojou dobrou organizačnou štruktúrou podporila rozvoj speváckych skupín seniorov, zvýšila ich umeleckú úroveň a preverila kvalitu spevu tejto kategórie. Spev spojil ľudí, počas podujatia sa spojili radostné pocity s dobrou náladou a humorom, ťahavé a clivé melódie priviedli mnohých k spomienkam na mladosť, mladí či starší obnovili priateľstvá, získali nové životné impulzy a motiváciu. Aj takéto stretnutie spevákov, hudobníkov a všetkých, ktorí majú pozitívny vzťah k hudbe a spevu, je cestou ako zachovať pre budúce generácie dedičstvo predkov, sprostredkovať a popularizovať výchovu ľudovým umením. Vyvrcholením prehliadky bol spoločný záverečný spev, kde všetky spevácke skupiny spojili svoje hlasy k záverečnej piesni „Špivanočky mojo“.

Nuž, spevom seniori naozaj rozdali veľa radosti, rozsiali ju na všetky strany, vytriasli ju ako z košíka a štedro nás obdarili, aby mali opäť viacej radosti. Verím, že im chuť spievať, entuziazmus a dobrá nálada vydrží, a že sa po roku stretneme opäť v Nižnom Hrabovci.

PaedDr. Jana Stašková

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze.

Voľby do NR SR 2020

Informácie MINV

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou:

ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Rekonštrukcia kuchyne v Kultúrnom dome - PredVatra 201810-narodeniny-hrabovka-40špivanočky mojo 2012-10Fašengi-2013-10Deň matiek 2018Beh vďaky Tovarné - Pred cieľom, Ľubomír ŠinalKarneval-2018

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok