Vytlačiť

jesenKultúrna komisia pri Obecnom úrade v Nižnom Hrabovci Vás srdečne pozýva na posedenie pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ dňa 16. októbra 2011 o 15.00 hod. do Kultúrneho domu v Nižnom Hrabovci.

Tešíme sa na Vašu účasť!