Vytlačiť

Bože, ty si ma poúčal od mojej mladosti a ja až doteraz ohlasujem
tvoje diela zázračné. Až do staroby a do rokov šedivých,
Bože, neopúšťaj ma, kým nezvestujem silu tvojho ramena
všetkým pokoleniam budúcim...

„Jeseň života“ možno prežiť príjemne, produktívne a aktívne – len nech slúži zdravie. Staroba neznamená koniec životnej aktivity. Na prejav úcty k starším nestačí len 1.október „Svetový deň seniorov“ a následne celý mesiac október ako „Mesiac úcty k starším“, kedy si pripomíname zásluhy starších spoluobčanov, ale úctu je potrebné prejavovať počas celého roka v rodine, na pracovisku, v medziľudských vzťahoch, všade. Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa báť, že ostane v starobe nepovšimnutý. Dňa 16.10.2011 v rámci Mesiaca úcty k starším sa aj v našej obci konalo slávnostné stretnutie seniorov. Žiaci zo ZŠ Nižný Hrabovec, DFS Bukovinka a ľudové melódie spestrili starším nedeľné odpoludnie.

Aj touto milou slávnosťou chcel Obecný úrad v Nižnom Hrabovci vyjadriť úprimné poďakovanie starším, vzdať im úctu za ich prácu, za ich zásluhy, za ich pomoc a oporu pri riešení mnohých problémov súčasnej doby. Nuž, my všetci, nájdime si čas na vľúdne slovo, na úsmev pre starších neustále, nielen počas októbra a preukážme im našu úctu.

Fotografie si môžete prezrieť v tomto odkaze

PaedDr. Jana Stašková
predseda KK a Š