Dňa 25. augusta 2018 sa v našej obci uskutočnil tenisový turnaj pod názvom „Hrabovec Open2018.“ Za účasti 8 chlapov z Nižného Hrabovca rôznej vekovej kategórie sa odohral prestížny turnaj, ktorého víťazom sa stal René Juhás a tak sa stal kráľom Hrabovského tenisu na rok 2018. Vo finále turnaja zdolal Adama Štefanka. Počasie nám našťastie prialo a tak sme si spoločne užili pekný športový deň, ktorý sme ukončili posedením pri chutnom guľáši a pivku.

Veľmi pekne by som sa chcel poďakovať starostke obce Kataríne Špallerovej a poslancovi pre šport Matúšovi Džuňovi, ktorí tento turnaj podporili. Ďalej by som sa chcel poďakovať Dominikovi Lukáčovi, Kamilovi Špallerovi, Adamovi Štefankovi a Robovi Štefankovi, ktorí vzorne a príkladne pomáhali s organizáciou turnaja. Pevne verím, že sa takto stretneme aj o rok a vytvoríme z tohto turnaja tradíciu.

organizátor turnaja Ondrej Palenčík

Terénna sociálna práca v obciach I

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Mikuláš 2017Výlet MŠKarneval-2018Dni NižnohrabovčanovDeň detí a Deň otcov 2015Deň MŠ 2015Jánske ohne 2016Jeseň v MŠ

Reklama

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok