Vytlačiť

Dňa 25. augusta 2018 sa v našej obci uskutočnil tenisový turnaj pod názvom „Hrabovec Open2018.“ Za účasti 8 chlapov z Nižného Hrabovca rôznej vekovej kategórie sa odohral prestížny turnaj, ktorého víťazom sa stal René Juhás a tak sa stal kráľom Hrabovského tenisu na rok 2018. Vo finále turnaja zdolal Adama Štefanka. Počasie nám našťastie prialo a tak sme si spoločne užili pekný športový deň, ktorý sme ukončili posedením pri chutnom guľáši a pivku.

Veľmi pekne by som sa chcel poďakovať starostke obce Kataríne Špallerovej a poslancovi pre šport Matúšovi Džuňovi, ktorí tento turnaj podporili. Ďalej by som sa chcel poďakovať Dominikovi Lukáčovi, Kamilovi Špallerovi, Adamovi Štefankovi a Robovi Štefankovi, ktorí vzorne a príkladne pomáhali s organizáciou turnaja. Pevne verím, že sa takto stretneme aj o rok a vytvoríme z tohto turnaja tradíciu.

organizátor turnaja Ondrej Palenčík