Záverečné stanovisko strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja na roky 2016-2020 je zverejnený na úradnej tabuli obce.

Je možné doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

pdf Záverečné stanovisko strategického dokumentu (591 KB)

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Deň detí 2018Posviacka ikonostasu v Gréckokatolíckom chrámeDni NižnohrabovčanovZápalenie vatry 2017Výlet do Maďarska 2015Dovidenia milá škôlka 2013-3Rekonštrukcia kuchyne v Kultúrnom dome - PoDni Nižnohrabovčanov

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok