Vytlačiť

Záverečné stanovisko strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja na roky 2016-2020 je zverejnený na úradnej tabuli obce.

Je možné doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

pdf Záverečné stanovisko strategického dokumentu (591 KB)