Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.11.2018 o 16.00 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Hodnotiace správy o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ a CVČ
 4. Výsledky následných finančných kontrol
 5. Pripomienky poslancov OZ k návrhu rozpočtu na rok 2019
 6. Uznesenie Okresného súdu Vranov n. T.
 7. Plán obnovy kanalizácie
 8. Schválenie odmien poslancom
 9. Rôzne
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver


Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Hrabovka vo Fínsku 2014Činnosti CVČ - rôzne obdobieUvítanie detí do životaŠpivanočki moji 2016Dni NižnohrabovčanovMDD 2014Hrabovka vo Fínsku 2014Rekonštrukcia toaliet - pred

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok