Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.11.2018 o 16.00 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Hodnotiace správy o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ a CVČ
 4. Výsledky následných finančných kontrol
 5. Pripomienky poslancov OZ k návrhu rozpočtu na rok 2019
 6. Uznesenie Okresného súdu Vranov n. T.
 7. Plán obnovy kanalizácie
 8. Schválenie odmien poslancom
 9. Rôzne
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver


Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Memoriál Vincenta Valča 2014Deň detí 2017Špivanočki mojo 2015PrírodaJánske ohne 2016Pokládka podláh 2015Deň detí a Deň otcov 2015Jánske ohne 2016

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok