Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 05.12.2018 o 16.00 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2019
  4. Rozpočet obce na rok 2019
  5. Plán kontrolnej činnosti a úlohy HK na I. polrok 2019
  6. Preplatenie dovolenky
  7. Rozpočtové opatrenia
  8. Rôzne
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Terénna sociálna práca v obciach I

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Zápalenie vatry 2017Hodnotiaca členská schôdza Jednoty dôchodcovDivoké skládky 2017Ples 2015Fašiangy 2014-23Karneval v MŠ 2014-16Vatra 2015Deň detí a Deň otcov 2015

Reklama

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok