Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 05.12.2018 o 16.00 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2019
  4. Rozpočet obce na rok 2019
  5. Plán kontrolnej činnosti a úlohy HK na I. polrok 2019
  6. Preplatenie dovolenky
  7. Rozpočtové opatrenia
  8. Rôzne
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Uvítanie detí do života 2018Výlet do Maďarska 2015Rekonštrukcia kuchyne v Kultúrnom dome - PoVianočný turnaj v stolnom tenise 2013-9Vianočné vinšovanie 2011-9Mesiac úcty k starším 2017Členská schôdza ZO JDS 2018II. farský ples-8

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok