Scénosled Vianočného koncertu „...na Vianoce“

1.

 1. Na Vánoce
 2. čítanie o Vianociach

 

2. Koledy z Telgártu

 1. Koli jasna hviezda
 2. Z tamtej strani jarka
 3. Dajte, že nám dajte

 

3. Koledy z Moravy

 1. Hospodári, hospodyně
 2. Já sem si začal libě spátí
 3. Nenechte nás dluho státí
 4. Byla svata Dorota
 5. Ty můj milý Bože
 6. Doma si, doma

 

4.

 1. Na Vánoce
 2. čítanie, Evanjelium podľa Lukáša

 

5. Rusínske koledy

 1. Spi, Isuse, spi
 2. Vselennaja Veselisja
 3. Vo strani Judejskoj

 

6.

 1. Na Vánoce
 2. čítanie, Evanjelium podľa Matúša
 3. vinš Martin Ťasko
 4. vinš Viktor Ťasko

 

7. hornotoryské koledy

 1. Ľežel bača na salaši
 2. Paśľi pastire
 3. vinš Anton Lazorík
 4. Kubo, Kubo

 

8. Na Vánoce

9. Zemplínske koledy

 1. Stavajce gazdo
 2. Ja som prišol pastuškove
 3. Čas radosci, veśelosci
 4. Radostna novina nam nastala

 

10. Už odchadzame

Spev

ŤASKO Martin – 1a, 3abcdf, 6c, 8, 9abcd, 10
ŤASKO Viktor – 1a, 3abcdf, 5bc, 6d, 8, 9abcd, 10
ŤASKOVÁ Martina – 1b, 2abc, 3def, 4ab, 5abc, 6b, 8, 9cd, 10
ĽH VERBUNK – 3a, 6cd, 7abcd, 10

Ľudová hudba VERBUNK

LAZORÍK Anton - husle, prim
KNUT Lukáš - bajan
FELBABA Radovan - kontrabas
KONEČNÝ Juraj - cimbal
ANDRIJKO Daniel - viola

Hudobná úprava

Ľudová hudba VERBUNK

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Špivanočki mojo 2015Karneval-2018Výlet MŠDni NižnohrabovčanovŠpivanočki mojo 2017Fašiangy 2014-65Vatra 2015Fašiangy 2014-84

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok