Vytlačiť

Scénosled Vianočného koncertu „...na Vianoce“

1.

 1. Na Vánoce
 2. čítanie o Vianociach

 

2. Koledy z Telgártu

 1. Koli jasna hviezda
 2. Z tamtej strani jarka
 3. Dajte, že nám dajte

 

3. Koledy z Moravy

 1. Hospodári, hospodyně
 2. Já sem si začal libě spátí
 3. Nenechte nás dluho státí
 4. Byla svata Dorota
 5. Ty můj milý Bože
 6. Doma si, doma

 

4.

 1. Na Vánoce
 2. čítanie, Evanjelium podľa Lukáša

 

5. Rusínske koledy

 1. Spi, Isuse, spi
 2. Vselennaja Veselisja
 3. Vo strani Judejskoj

 

6.

 1. Na Vánoce
 2. čítanie, Evanjelium podľa Matúša
 3. vinš Martin Ťasko
 4. vinš Viktor Ťasko

 

7. hornotoryské koledy

 1. Ľežel bača na salaši
 2. Paśľi pastire
 3. vinš Anton Lazorík
 4. Kubo, Kubo

 

8. Na Vánoce

9. Zemplínske koledy

 1. Stavajce gazdo
 2. Ja som prišol pastuškove
 3. Čas radosci, veśelosci
 4. Radostna novina nam nastala

 

10. Už odchadzame

Spev

ŤASKO Martin – 1a, 3abcdf, 6c, 8, 9abcd, 10
ŤASKO Viktor – 1a, 3abcdf, 5bc, 6d, 8, 9abcd, 10
ŤASKOVÁ Martina – 1b, 2abc, 3def, 4ab, 5abc, 6b, 8, 9cd, 10
ĽH VERBUNK – 3a, 6cd, 7abcd, 10

Ľudová hudba VERBUNK

LAZORÍK Anton - husle, prim
KNUT Lukáš - bajan
FELBABA Radovan - kontrabas
KONEČNÝ Juraj - cimbal
ANDRIJKO Daniel - viola

Hudobná úprava

Ľudová hudba VERBUNK