Na okná už mráz nám kreslí, Vianoce k nám pokoj vniesli.
Pod stromčekom darček malý, nech Vám srdce šťastím žiari.

Dňa 20. decembra zažiarili srdcia šťastím aj našim občanom, ktorí prijali pozvanie na vianočnú akadémiu. Kultúrny program si pripravili deti MŠ, ZŠ a CVČ. Deťom od 1 do 10 rokov anjelikovia rozdali sladké balíčky.

Fotografie

Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši.
Čo bolelo - nech sa zhojí, čo tešilo - nech sa zdvojí.
Lásku šťastie, žiadne hádky, pohodu a krásne sviatky

želá

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


MDD 2014Výročná členská schôdza dôchodcovia 01-2015Deň detí 2018Uvítanie detí do života 2017Rekonštrukcia kuchyne v Kultúrnom dome - PoFašengi-2013-7Hodnotiaca členská schôdza Jednoty dôchodcovVianočný turnaj, stolný tenis

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok