Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 17.01.2018 o 16.00 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Voľba členov komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
 5. Výťah na zdravotné stredisko
 6. Obecný podnik
 7. Oplotenie a rozšírenie cintorína
 8. Rekonštrukcia obecnej budovy s. č. 153
 9. Použitie prostriedkov z rezervného fondu
 10. Náplne práce komisií OZ
 11. Voľba členov komisie pre výstavbu, regionálny rozvoj, dopravu a komunikácie
 12. Náplne práce komisií pri OZ
 13. Delegovanie člena Rady Materskej školy Nižný Hrabovec
 14. Delegovanie člena Rady Základnej školy Nižný Hrabovec
 15. Delegovanie člena Rady Centra voľného času Nižný Hrabovec
 16. Rôzne
 17. Návrh na uznesenie
 18. Záver

 

Mgr. Marcela Pčolinská
v. r. starostka obce

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Mikuláš 2017Mikuláš 2016Uvítanie detí do životaKarneval-2018Mesiac úcty k starším 2014Čaro VianocMikuláš 2016Valentínsky ples 2017

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok