Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14.02.2019 o 16.00 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. VZN č. 1/2019 o určení a poskytovaní finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa alebo žiaka školského zariadenia na území obce Nižný Hrabovec
  4. Delegovanie člena Rady Základnej školy Nižný Hrabovec
  5. Schválenie konateľa obecného sociálneho podniku
  6. Schválenie DDP pre starostku
  7. Rôzne
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

 

Mgr. Marcela Pčolinská v. r.
starostka obce

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Deň detí a Deň otcov 2015PrírodaHygienická maľbaOpekačka, Jednota dôchodcov, 2016Špivanočki mojo 2015Potoki na XXII. ročníku Zemplínskeho majálesuHrabovka vo Fínsku 2014Stolnotenisový turnaj 12/2014

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok