VSD oznamuje občanom, že dňa

15. marca 2019 od 07:30 h do 15:30 h

je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:

Nižný Hrabovec 158 Nižný Hrabovec, ČOM: 0000345445, EIC: 24ZVS0000019748F Nižný Hrabovec 172 Nižný Hrabovec, ČOM: 0000345454, EIC: 24ZVS0000019770M Nižný Hrabovec 195 Nižný Hrabovec, ČOM: 0000412018, EIC: 24ZVS0000077146H Nižný Hrabovec 281 Nižný Hrabovec, ČOM: 0000371993, EIC: 24ZVS00000471620

časť obce Nižný Hrabovec, z TS 1 - úsek od č.d. 394 po koniec obce smer Poša / ľavá aj pravá strana ulice /; z TS 2 - hlavná ul. úsek od č.d. 156 po č.d. 252, úsek od č.d. 164 po č.d. 275, úsek od č.d. 171 po č.d. 178 až 195; z TS 4 - celá nová IBV v časti od Poše - úsek od č.d. 393 po č.d. 464; z TS 6 - romska osada úsek č.d. 224 až do obce po č.d. 252 s uličkami; z TS 12 - úsek od č.d. 290 po č.d. 296, úsek od č.d. 289 po č.d. 283, úsek od č.d. 289 po č.d. 334, úsek od č.d. 290 po č.d. 307, z TS 5 - areál PD

Voľby do NR SR 2020

Informácie MINV

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou:

ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Karneval-2018Uvítanie detí do života 2018Pokládka podláh 2015Deň matiek 2015MDD 2014Fašengi, fašengi, fašengovo časi 2017Mesiac úcty k starším 2015Výročná členská schôdza dôchodcovia 01-2015

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok