Obstarávateľ Prešovský samosprávny kraj doručil Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk

Písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente môže verejnosť doručiť príslušnému orgánu, prípadne elektronickým podaním do 15 dní odo dňa zverejnenia na adresu:

Konzultácie je možné vykonať v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 051/7082219 alebo e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Dovidenia milá škôlka 2013Valentínsky ples 2017Valentínsky ples 2017Karneval v MŠ 2014-8Hrabovka vo Fínsku 2014Valentínsky ples 2017Hrabovka vo Fínsku 2014Výlet do Maďarska

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok