Oznamujeme záujemcom o umiestnenie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, že v čase od 02.05.2019 do 10.05.2019 prebieha

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

na školský rok 2019 / 2020.

Rodičia môžu zapísať deti:

  • - od troch rokov veku dieťaťa
  • - deti s odloženou školskou dochádzkou
  • - 5-6 ročné deti (predškoláci)

 

Prihlášky si vyzdvihnite v Materskej škole v uvedenom termíne denne v čase od 8.00 do 16.00 hodiny.

Deťom ponúkame predprimárne vzdelávanie formou denných aktivít, cez zážitkové učenie, aktivity podporujúce tvorivosť, zamerané na všestranný rozvoj detskej osobnosti. Rozvíjame ich danosti a osobitosti so zreteľom na individualitu dieťaťa, s využitím aj modernej IKT výučby. Denný pobyt vonku je vo vybavenom areáli školy, na multifunkčnom ihrisku či blízkom okolí MŠ.

Tešíme sa na nových kamarátov.

Jana Harmančinová,
riaditeľka MŠ

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Svieť námDeň matiek 2012-9Uvítanie detí do života 2017Valentínsky ples 2017Karneval-2018Karneval-2018Deň detí 2017Jánske ohne 2011-33

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok