Vytlačiť

Oznamujeme záujemcom o umiestnenie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, že v čase od 02.05.2019 do 10.05.2019 prebieha

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

na školský rok 2019 / 2020.

Rodičia môžu zapísať deti:

 

Prihlášky si vyzdvihnite v Materskej škole v uvedenom termíne denne v čase od 8.00 do 16.00 hodiny.

Deťom ponúkame predprimárne vzdelávanie formou denných aktivít, cez zážitkové učenie, aktivity podporujúce tvorivosť, zamerané na všestranný rozvoj detskej osobnosti. Rozvíjame ich danosti a osobitosti so zreteľom na individualitu dieťaťa, s využitím aj modernej IKT výučby. Denný pobyt vonku je vo vybavenom areáli školy, na multifunkčnom ihrisku či blízkom okolí MŠ.

Tešíme sa na nových kamarátov.

Jana Harmančinová,
riaditeľka MŠ