Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 09.05.2018 o 16.00 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Obecný sociálny podnik Hrabovčan s.r.o.
  4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o určení spoločného školského obvodu Základnej školy v Nižnom Hrabovci
  5. Správy HK o vykonanej finančnej kontrole
  6. Rozpočtové opatrenia
  7. Rôzne
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Mgr. Marcela Pčolinská v. r.
starostka obce

Voľby do NR SR 2020

Informácie MINV

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou:

ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Farský ples 2014-48Dni Hrabovčanov 2016 IIMDD 2014-13Úcta k starším 2012Uvítanie detí do života 2015Výlet do MaďarskaUvítanie detí do života 2015retro-majales-2012-37

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok