Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 09.05.2018 o 16.00 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Obecný sociálny podnik Hrabovčan s.r.o.
  4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o určení spoločného školského obvodu Základnej školy v Nižnom Hrabovci
  5. Správy HK o vykonanej finančnej kontrole
  6. Rozpočtové opatrenia
  7. Rôzne
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Mgr. Marcela Pčolinská v. r.
starostka obce

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


10-narodeniny-hrabovka-38ZOD - Výročná schôdza-28Hrabovka vo Fínsku 2014Jánske ohne 2011-155. výročie založenia speváckej skupiny Potoky-12Búrka 21.7.2017Rekonštrukcia kuchyne v Kultúrnom dome - PoSvieť nám

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok