V súlade s ustanovením § 18d a § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov

predkladám

Obecnému zastupiteľstvu Obce Nižný Hrabovec

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI A ÚLOH HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 2. POLROK 2019

  1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2020.
  2. Kontrola vedenia pokladne a dodržiavania súvisiacich predpisov.
  3. Kontrola TJ ROMA Nižný Hrabovec.
  4. Kontrola zameraná na dodávateľské faktúry za I. a II. Q. 2019.
  5. Plán kontrolnej činnosti a úloh hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020.

 

Ing. Magdaléna Miklošová
hlavná kontrolórka obce

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Valentínsky ples 2017špivanočky mojo 2012-39Jesenné posedenie s dôchodcamiDeň detí a Deň otcov 2015Vatra 2015Uvítanie detí do života 2018Vatra 2015Opekačka, Jednota dôchodcov, 2016

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok