V súlade s ustanovením § 18d a § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov

predkladám

Obecnému zastupiteľstvu Obce Nižný Hrabovec

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI A ÚLOH HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 2. POLROK 2019

  1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2020.
  2. Kontrola vedenia pokladne a dodržiavania súvisiacich predpisov.
  3. Kontrola TJ ROMA Nižný Hrabovec.
  4. Kontrola zameraná na dodávateľské faktúry za I. a II. Q. 2019.
  5. Plán kontrolnej činnosti a úloh hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020.

 

Ing. Magdaléna Miklošová
hlavná kontrolórka obce

 

Voľby do NR SR 2020

Informácie MINV

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou:

ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Vianočné vinšovanie 2011-3Výročná členská schôdza dôchodcovia 01-2015Stavanie hrádzí v 2. revitalizačnom projekte-16Stavanie mája 2014-72Hodnotiaca členská schôdza Jednoty dôchodcovKarneval-2018Deň detí 2017Karneval v MŠ 2014

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok