Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27.06.2018 o 16.00 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Prezentácia - web obce
 4. Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2018
 5. Záverečný účet obce za rok 2018
 6. Plán kontrolnej činnosti a úloh HK na 2. polrok 2019
 7. Program odpadového hospodárstva
 8. Správa HK o vykonanej finančnej kontrole
 9. Rozpočtové opatrenia
 10. Finančný limit na nákup potravín
 11. Prenájom pozemkov
 12. Nájomné za obecné priestory
 13. Rôzne
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

 

Mgr. Marcela Pčolinská v. r.
starostka obce

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Fašiangy 2014-2Dni NižnohrabovčanovMesiac úcty k starším 2017Pokládka podláh 2015Hrabovka vo Fínsku 2014Deň detí a Deň otcov 2015Stavanie hrádzí v 2. revitalizačnom projekte-9MDD v MŠ

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok