Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27.06.2018 o 16.00 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Prezentácia - web obce
 4. Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2018
 5. Záverečný účet obce za rok 2018
 6. Plán kontrolnej činnosti a úloh HK na 2. polrok 2019
 7. Program odpadového hospodárstva
 8. Správa HK o vykonanej finančnej kontrole
 9. Rozpočtové opatrenia
 10. Finančný limit na nákup potravín
 11. Prenájom pozemkov
 12. Nájomné za obecné priestory
 13. Rôzne
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

 

Mgr. Marcela Pčolinská v. r.
starostka obce

Voľby do NR SR 2020

Informácie MINV

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou:

ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Okresná olympiáda seniorov Vyšný Kazimír 2016Deň matiek-2013-46Mesiac úcty k starším 2017Životné jubileum 95Deň detí 2017Stavanie mája 2014-42Rekonštrukcia kuchyne v Kultúrnom dome - PredVatra 2015

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok