Na základe dlhodobého biologického zápachu, ktorý sa šíri z odkaliska na ľavom brehu Ondavy, sa uskutočnili pracovné rokovania s vedením Bukózy, ktoré pripravilo akčný plán na eliminovanie tohto zápachu. Ten bol prezentovaný dňa 9. júla priamo na mieste za účasti: Ing. Jacka, PhD., MBA - generálneho riaditeľa SSBH, Ing. Kantora - senior konzultanta, Ing. Krauspeho - vedúceho oddelenia OZP, Mgr. Švábika - špecialistu marketingu a eurofondov, JUDr. Tomáša - starostu Obce Hencovce, Mgr. Marcely Pčolinskej, starostky obce Nižný Hrabovec.

Na tomto stretnutí boli prijaté opatrenia, ktoré bude spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.s. realizovať v najbližšom období na odkalisku a to za účelom výrazného zníženia zápachu:

  1. prečerpávanie vody z odkaliska do mechanickej ČOV prenosným čerpadlom 1-3x za týždeň, podľa znečistenia odpadových vôd v SSBH (na zníženie vody v odkalisku a zmenšenie vodnej plochy)
  2. realizácia postreku protizápachových prostriedkov od firmy REGITAS
  3. prekrývanie zaplnených plôch odkaliska inertným materiálom na zabránenie sekundárneho prášenia
  4. vytváranie tzv. pláže od hrádze v šírke 10 - 12 m v dĺžke cca 150 m za účelom realizácie záchytnej nádrže na kontinuálne prečerpávanie vody z odkaliska do mechanickej čistiarne odpadových vôd
  5. pravidelné čistenie cesty minimálne 1 x týždenne

 

Voľby do NR SR 2020

Informácie MINV

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou:

ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


ZOD - Výročná schôdza-27Deň matiek 2015Vianočný turnaj, stolný tenisVýročná členská schôdza dôchodcovia 01-2015Uvítanie detí do života 2017Hygienická maľbaSvet nápadov - EnkaustikaMDD 2014

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok