Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27.08.2018 o 16.00 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Rozpočtové opatrenia
  4. Správa HK o vykonanej finančnej kontrole
  5. Návrh VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Nižný Hrabovec
  6. Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec
  7. Rôzne
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

 

Mgr. Marcela Pčolinská v. r.
starostka obce

Voľby do NR SR 2020

Informácie MINV

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou:

ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Špivanočki mojo 2013-43Karneval-2018Dni Hrabovčanov 2016Deň detí 2017Mesiac úcty k starším 2014Uvítanie detí do životaMDD 2014Dni Nižnohrabovčanov

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok