Vytlačiť

Na odpoludňajšej prechádzke sa nejednému z nás naskytne pohľad na divokú skládku. Aj vďaka našim pracovníkom je centrum obce čisté, ale vonkajšie a okrajové časti sú znečistené a napadnuté divokými skládkami.

Najčastejšie sa tam nachádza komunálny odpad. Naši spoluobčania si neuvedomujú následky takéhoto vývozu a to je šírenie hmyzu, potkanov, znečisťovanie okolitého poľa a rieky Ondava. Naši praotcovia by sa hanbili za takýto svet, aký je teraz a ešte viac, ako si ľudia dovolia znečistiť zem, ktorá im prináša jedlo, vodu a vzduch, ktorý dýchajú.

Ako obec nevieme takejto čiernej skládke predísť. Najväčším problémom je nespolupráca občana s obcou, ľahostajnosť, nízke environmentálne povedomie a najčastejšie predpoklad, že nebude dokázaná jeho vina. Napriek snahe pracovníkov obce sa takéto čierne skládky aj po ich odstránení vždy vytvoria.

Ukazujeme Vám niekoľko autentických záberov z jednej z divokých skládok v našej obci pri rieke Ondava.

Vážení spoluobčania, dúfajme, že voči prosbe svojich susedov neostaneme ľahostajní. Nedisciplinovanosť niektorých z nás stojí obrovské finančné čiastky všetkých. Snahou obce je predchádzať následkom, preto prestaňte takéto veci tolerovať a pomôžete nám zmeniť a skvalitniť náš život v obci.

IMG_3562

IMG_3566

IMG_3569

IMG_3574

IMG_3575

 

Veronika Malá