Vytlačiť

Matka sa rodí, matka pre dieťa, matka pre každé dieťa jediná...

Aj keď ich ako kŕdeľ vtáčat má, každé pre ňu ako hviezdička svieti.

Rovnako každému najväčšiu lásku dáva, lebo jej materinská láska nikdy neustáva...

V mesiaci kvitnúcich stromov a kvetov, v druhú májovú nedeľu dňa 13.5.2012 si naša obec Nižný Hrabovec zastúpená kultúrnou komisiou spomenula na všetky mamy , mamky, babky, staré mamy. Deti z MŠ Nižný Hrabovec, žiaci zo ZŠ Nižný Hrabovec, DFS Hrabovka a spievajúca mládež pod vedením hudobného sprievodu Michala Borova svojimi krásnymi a pestrými vystúpeniami prejavili svojim mamám, starým mamám lásku, vzdali im úctu a vďačnosť. Poďakovanie za ich lásku, za ich obetavosť, trpezlivosť, za ich silu a pohladenie patrí všetkým mamám, starým mamám, náhradným mamám, ktoré túto vznešenú úlohu materstva prijali. Všetkým mamám prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a rodinnej pohody.

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť v tomto odkaze a video v tomto odkaze.

Kultúrna komisia