Iné

Dokumenty

pdf Zásady prenájmu priestorov Kultúrneho domu v obci Nižný Hrabovec Najnovší dokument

Pridal: Stiahnutí: 14

Schválené OZ dňa: 14.11.2019

pdf Plán kontrolnej činnosti a úloh hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020

Pridal: Stiahnutí: 37

pdf VVS, a.s. - Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia

Pridal: Stiahnutí: 29

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia: Nižný Hrabovec - Vodojem 2 x 400 m3 - stavba líniová

pdf Zverejnenie a výzva

Pridal: Stiahnutí: 29

Zverejnenie údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a výzva: - zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, - zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, - verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

pdf Trvalé označenie psov (čipovanie) - koniec prechodného obdobia

Pridal: Stiahnutí: 80

pdf Kalendár zberu odpadu, prvý a druhý polrok 2019

Pridal: Stiahnutí: 321

pdf MAS Pod hradom Čičva - informačný leták

Pridal: Stiahnutí: 233

pdf Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta Administratívny pracovník

Pridal: Stiahnutí: 240

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta Administratívny pracovník

pdf Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

Pridal: Stiahnutí: 269

z 1. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

pdf Voľby do Európskeho parlamentu na území SR

Pridal: Stiahnutí: 210

Informácie pre voliča

pdf Voličský preukaz

Pridal: Stiahnutí: 242

Voľby prezidenta SR 2019

document Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Pridal: Stiahnutí: 225

Voľby prezidenta SR 2019

pdf Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Pridal: Stiahnutí: 171

pdf Kalendár zberu olejov 2019

Pridal: Stiahnutí: 403

pdf Kalendár zberu odpadu 2019

Pridal: Stiahnutí: 342

Voľby do NR SR 2020

Informácie MINV

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou:

ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Špivanočki mojo 2013-45Jánske ohne 2016Farský ples 2014-30Jesenné posedenie s dôchodcamiŠpivanočki moji 2016Zápalenie vatry 2017Čaro VianocDeň matiek 2017

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok