Iné

Dokumenty

pdf Záverečné stanovisko strategického dokumentu

Pridal: Stiahnutí: 27

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020

pdf Výberové konanie - účtovník

Pridal: Stiahnutí: 70

MAS Pod hradom Čičva

pdf Výberové konanie - ekonomický manažér

Pridal: Stiahnutí: 78

MAS Pod hradom Čičva

pdf Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby

Pridal: Stiahnutí: 127

Parcela KN reg. „E“ č. 288/1, k. ú. Nižný Hrabovec

pdf Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby

Pridal: Stiahnutí: 123

Parcela KN reg. „C“ č. 1142/7, k. ú. Nižný Hrabovec

pdf Výberové konanie - administratívny pracovník

Pridal: Stiahnutí: 159

pdf Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

Pridal: Stiahnutí: 66

pdf Škôlka - informačná povinnosť

Pridal: Stiahnutí: 67

informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

pdf Informačná povinnosť

Pridal: Stiahnutí: 66

informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

pdf Dražobná vyhláška

Pridal: Stiahnutí: 286

pdf Miestne občianske poriadkové služby v obci Nižný Hrabovec

Pridal: Stiahnutí: 238

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu   regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

pdf Kalendár zberu olejov 2018

Pridal: Stiahnutí: 178

pdf Kalendár zberu odpadov 2018

Pridal: Stiahnutí: 430

spreadsheet Rozpočet 2018

Pridal: Stiahnutí: 206

pdf Zoznam dlžníkov

Pridal: Stiahnutí: 320

pdf Zámer predať prebytočný majetok pozemok 429

Pridal: Stiahnutí: 277

pdf Záverečný úver obce 2016

Pridal: Stiahnutí: 244

pdf Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nižný Hrabovec

Pridal: Stiahnutí: 154

Programovacie obdobie 2015 - 2024

Terénna sociálna práca v obciach I

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Vatra 2015Divoké skládky 2017Prednáška policajtov v klube seniorov-210-narodeniny-hrabovka-20Rekonštrukcia kuchyne v Kultúrnom dome - PoDeň detí 2018Deň otvorených dverí - Pivovar Šariš-7Rozlúčka predškolákov 2014

Reklama

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok