Iné

Dokumenty

pdf MAS Pod hradom Čičva - informačný leták

Pridal: Stiahnutí: 20

pdf Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta Administratívny pracovník

Pridal: Stiahnutí: 107

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta Administratívny pracovník

pdf Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

Pridal: Stiahnutí: 127

z 1. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

pdf Voľby do Európskeho parlamentu na území SR

Pridal: Stiahnutí: 60

Informácie pre voliča

pdf Voličský preukaz

Pridal: Stiahnutí: 93

Voľby prezidenta SR 2019

document Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Pridal: Stiahnutí: 87

Voľby prezidenta SR 2019

pdf Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Pridal: Stiahnutí: 73

pdf Kalendár zberu olejov 2019

Pridal: Stiahnutí: 151

pdf Kalendár zberu odpadu 2019

Pridal: Stiahnutí: 164

spreadsheet Rozpočet 2019

Pridal: Stiahnutí: 187

pdf Záverečné stanovisko strategického dokumentu

Pridal: Stiahnutí: 96

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020

pdf Výberové konanie - účtovník

Pridal: Stiahnutí: 111

MAS Pod hradom Čičva

pdf Výberové konanie - ekonomický manažér

Pridal: Stiahnutí: 127

MAS Pod hradom Čičva

pdf Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby

Pridal: Stiahnutí: 161

Parcela KN reg. „E“ č. 288/1, k. ú. Nižný Hrabovec

pdf Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby

Pridal: Stiahnutí: 166

Parcela KN reg. „C“ č. 1142/7, k. ú. Nižný Hrabovec

pdf Výberové konanie - administratívny pracovník

Pridal: Stiahnutí: 202

pdf Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

Pridal: Stiahnutí: 111

pdf Škôlka - informačná povinnosť

Pridal: Stiahnutí: 117

informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Dni Hrabovčanov 2016 IIDeň otvorených dverí v pivovare ŠarišMesiac úcty k starším 2017Jánske ohne 2016Karneval v MŠ 2014-18Výlet do ZOOZápalenie vatry 2017Uvítanie detí do života 2015

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok