Iné

Dokumenty

pdf Záverečné stanovisko strategického dokumentu

Pridal: Stiahnutí: 21

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020

pdf Výberové konanie - účtovník

Pridal: Stiahnutí: 64

MAS Pod hradom Čičva

pdf Výberové konanie - ekonomický manažér

Pridal: Stiahnutí: 69

MAS Pod hradom Čičva

pdf Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby

Pridal: Stiahnutí: 124

Parcela KN reg. „E“ č. 288/1, k. ú. Nižný Hrabovec

pdf Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby

Pridal: Stiahnutí: 119

Parcela KN reg. „C“ č. 1142/7, k. ú. Nižný Hrabovec

pdf Výberové konanie - administratívny pracovník

Pridal: Stiahnutí: 157

pdf Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

Pridal: Stiahnutí: 62

pdf Škôlka - informačná povinnosť

Pridal: Stiahnutí: 60

informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

pdf Informačná povinnosť

Pridal: Stiahnutí: 59

informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

pdf Dražobná vyhláška

Pridal: Stiahnutí: 285

pdf Miestne občianske poriadkové služby v obci Nižný Hrabovec

Pridal: Stiahnutí: 230

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu   regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

pdf Kalendár zberu olejov 2018

Pridal: Stiahnutí: 174

pdf Kalendár zberu odpadov 2018

Pridal: Stiahnutí: 424

spreadsheet Rozpočet 2018

Pridal: Stiahnutí: 203

pdf Zoznam dlžníkov

Pridal: Stiahnutí: 316

pdf Zámer predať prebytočný majetok pozemok 429

Pridal: Stiahnutí: 271

pdf Záverečný úver obce 2016

Pridal: Stiahnutí: 242

pdf Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nižný Hrabovec

Pridal: Stiahnutí: 153

Programovacie obdobie 2015 - 2024

Terénna sociálna práca v obciach I

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Deň matiek 2018Hrabovka vo Fínsku 2014Divoké skládky 2017II. farský ples-11Čaro VianocVýročná členská schôdza dôchodcovia 01-2015Uvítanie detí do životaretro-majales-2012-34

Reklama

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok