Iné

Dokumenty

pdf Kalendár zberu olejov 2020

Pridal: Stiahnutí: 29

pdf Kalendár zberu odpadov 2020

Pridal: Stiahnutí: 46

spreadsheet Rozpočet 2020, 2021, 2022

Pridal: Stiahnutí: 7

spreadsheet Rozpočet 2020, 2021, 2022 - návrh

Pridal: Stiahnutí: 91

pdf Zásady prenájmu priestorov Kultúrneho domu v obci Nižný Hrabovec

Pridal: Stiahnutí: 83

Schválené OZ dňa: 14.11.2019

pdf Plán kontrolnej činnosti a úloh hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020

Pridal: Stiahnutí: 66

pdf VVS, a.s. - Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia

Pridal: Stiahnutí: 54

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia: Nižný Hrabovec - Vodojem 2 x 400 m3 - stavba líniová

pdf Zverejnenie a výzva

Pridal: Stiahnutí: 64

Zverejnenie údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a výzva: - zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, - zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, - verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

pdf Trvalé označenie psov (čipovanie) - koniec prechodného obdobia

Pridal: Stiahnutí: 103

pdf Kalendár zberu odpadu, prvý a druhý polrok 2019

Pridal: Stiahnutí: 371

pdf MAS Pod hradom Čičva - informačný leták

Pridal: Stiahnutí: 253

pdf Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta Administratívny pracovník

Pridal: Stiahnutí: 259

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta Administratívny pracovník

pdf Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

Pridal: Stiahnutí: 290

z 1. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

pdf Voľby do Európskeho parlamentu na území SR

Pridal: Stiahnutí: 226

Informácie pre voliča

pdf Voličský preukaz

Pridal: Stiahnutí: 262

Voľby prezidenta SR 2019

document Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Pridal: Stiahnutí: 257

Voľby prezidenta SR 2019

Voľby do NR SR 2020

Informácie MINV

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou:

ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


retro-majales-2012-41Dovidenia milá škôlka 2013-44Voľby 2012-4Špivanočki moji 2016Karneval-2018Opekačka, Jednota dôchodcov, 2016Vatra 2015Hrabovka vo Fínsku 2014

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok