Iné

Dokumenty

pdf Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta Administratívny pracovník Najnovší dokument

Pridal: Stiahnutí: 29

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta Administratívny pracovník

pdf Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

Pridal: Stiahnutí: 33

z 1. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

pdf Voľby do Európskeho parlamentu na území SR

Pridal: Stiahnutí: 22

Informácie pre voliča

pdf Voličský preukaz

Pridal: Stiahnutí: 50

Voľby prezidenta SR 2019

document Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Pridal: Stiahnutí: 52

Voľby prezidenta SR 2019

pdf Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Pridal: Stiahnutí: 23

pdf Kalendár zberu olejov 2019

Pridal: Stiahnutí: 80

pdf Kalendár zberu odpadu 2019

Pridal: Stiahnutí: 96

spreadsheet Rozpočet 2019

Pridal: Stiahnutí: 161

pdf Záverečné stanovisko strategického dokumentu

Pridal: Stiahnutí: 78

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020

pdf Výberové konanie - účtovník

Pridal: Stiahnutí: 98

MAS Pod hradom Čičva

pdf Výberové konanie - ekonomický manažér

Pridal: Stiahnutí: 113

MAS Pod hradom Čičva

pdf Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby

Pridal: Stiahnutí: 151

Parcela KN reg. „E“ č. 288/1, k. ú. Nižný Hrabovec

pdf Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby

Pridal: Stiahnutí: 153

Parcela KN reg. „C“ č. 1142/7, k. ú. Nižný Hrabovec

pdf Výberové konanie - administratívny pracovník

Pridal: Stiahnutí: 188

pdf Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

Pridal: Stiahnutí: 93

pdf Škôlka - informačná povinnosť

Pridal: Stiahnutí: 100

informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

pdf Informačná povinnosť

Pridal: Stiahnutí: 98

informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


ZOD - Výročná schôdza-20Valentínsky ples 2017Mesiac úcty k starším 2014Uvítanie detí do života 2017Deň matiek 2017Dni NižnohrabovčanovDovidenia milá škôlka 2013-34Hrabovka vo Fínsku 2014

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok