Iné

Dokumenty

pdf Oznámenie o zasielaní sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom Najnovší dokument

Pridal: Stiahnutí: 18

pdf Kalendár zberu olejov 2019

Pridal: Stiahnutí: 38

pdf Kalendár zberu odpadu 2019

Pridal: Stiahnutí: 57

spreadsheet Rozpočet 2019

Pridal: Stiahnutí: 143

pdf Záverečné stanovisko strategického dokumentu

Pridal: Stiahnutí: 76

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020

pdf Výberové konanie - účtovník

Pridal: Stiahnutí: 95

MAS Pod hradom Čičva

pdf Výberové konanie - ekonomický manažér

Pridal: Stiahnutí: 107

MAS Pod hradom Čičva

pdf Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby

Pridal: Stiahnutí: 148

Parcela KN reg. „E“ č. 288/1, k. ú. Nižný Hrabovec

pdf Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby

Pridal: Stiahnutí: 149

Parcela KN reg. „C“ č. 1142/7, k. ú. Nižný Hrabovec

pdf Výberové konanie - administratívny pracovník

Pridal: Stiahnutí: 186

pdf Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

Pridal: Stiahnutí: 91

pdf Škôlka - informačná povinnosť

Pridal: Stiahnutí: 98

informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

pdf Informačná povinnosť

Pridal: Stiahnutí: 96

informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

pdf Dražobná vyhláška

Pridal: Stiahnutí: 311

pdf Miestne občianske poriadkové služby v obci Nižný Hrabovec

Pridal: Stiahnutí: 357

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu   regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

pdf Kalendár zberu olejov 2018

Pridal: Stiahnutí: 239

pdf Kalendár zberu odpadov 2018

Pridal: Stiahnutí: 522

spreadsheet Rozpočet 2018

Pridal: Stiahnutí: 224

Terénna sociálna práca v obciach I

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Návšteva ministra životného prostredia 2012-4Dni NižnohrabovčanovVýlet do MaďarskaDeň matiek 2015Deň detí 2017Výročná členská schôdza dôchodcovia 01-2015Deň MŠ 2015Marec - mesiac knihy v MŠ 2017

Reklama

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok