Iné

Dokumenty

pdf Kandidáti na predsedu do VÚC PSK

Pridal: Stiahnutí: 596

pdf Koncentrácie prachových častíc

Pridal: Stiahnutí: 529

pdf Žiadosť

Pridal: Stiahnutí: 739

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

pdf Výzva zainteresovanej verejnosti a osobám

Pridal: Stiahnutí: 695

pdf Návrh dodatku č. 3/2013 k VZN č. 1/2011

Pridal: Stiahnutí: 599

pdf Návrh záverečného účtu obce Nižný Hrabovec za rok 2012

Pridal: Stiahnutí: 379

pdf Zmluva CVČ

Pridal: Stiahnutí: 758

pdf Prevádzkový poriadok posilňovne

Pridal: Stiahnutí: 849

pdf Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Nižný Hrabovec

Pridal: Stiahnutí: 637

Starostka Obce Nižný Hrabovec v súlade s § 13 ods. 4 písm. d/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Nižný Hrabovec.

pdf Pracovný poriadok obce Nižný Hrabovec

Pridal: Stiahnutí: 467

Starostka Obce Nižný Hrabovec v súlade s § 13 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov vydáva tento Pracovný poriadok obce Nižný Hrabovec.

pdf Organizačný poriadok obecného úradu v Nižnom Hrabovci

Pridal: Stiahnutí: 2942

pdf Dodatok č. 1

Pridal: Stiahnutí: 541

Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1279/2011/UZ

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Špivanočki moji 2016Výlet do Maďarska 2015Deň matiek 2012-27Deň detí a Deň otcov 2015Vianočný koncert 2013-6Výročná členská schôdza dôchodcovia 01-2015Špivanočki mojo 2017Deň otvorených dverí Šariš

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok