Iné

Dokumenty

pdf Výberové konanie - ekonomický manažér

Pridal: Stiahnutí: 216

MAS Pod hradom Čičva

pdf Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby

Pridal: Stiahnutí: 232

Parcela KN reg. „E“ č. 288/1, k. ú. Nižný Hrabovec

pdf Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby

Pridal: Stiahnutí: 234

Parcela KN reg. „C“ č. 1142/7, k. ú. Nižný Hrabovec

pdf Výberové konanie - administratívny pracovník

Pridal: Stiahnutí: 268

pdf Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

Pridal: Stiahnutí: 152

pdf Škôlka - informačná povinnosť

Pridal: Stiahnutí: 161

informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

pdf Informačná povinnosť

Pridal: Stiahnutí: 159

informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

pdf Dražobná vyhláška

Pridal: Stiahnutí: 360

pdf Miestne občianske poriadkové služby v obci Nižný Hrabovec

Pridal: Stiahnutí: 577

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu   regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

pdf Kalendár zberu olejov 2018

Pridal: Stiahnutí: 298

pdf Kalendár zberu odpadov 2018

Pridal: Stiahnutí: 577

spreadsheet Rozpočet 2018

Pridal: Stiahnutí: 372

pdf Zoznam dlžníkov

Pridal: Stiahnutí: 428

pdf Zámer predať prebytočný majetok pozemok 429

Pridal: Stiahnutí: 350

pdf Záverečný úver obce 2016

Pridal: Stiahnutí: 315

pdf Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nižný Hrabovec

Pridal: Stiahnutí: 284

Programovacie obdobie 2015 - 2024

pdf Územný plán obce Dlhé Klčovo - Rozhodnutie

Pridal: Stiahnutí: 264

pdf Územný plán obce Dlhé Klčovo - Zmeny a doplnky č. 1

Pridal: Stiahnutí: 276

Voľby do NR SR 2020

Informácie MINV

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou:

ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Jesenné posedenie s dôchodcamiDni NižnohrabovčanovDni Hrabovčanov 2016Lyžiarsky výcvik 2016Fašengi-2013-13Deň detí a Deň otcov 2015vianocna-akademia-2011-21Hrabovka vo Fínsku 2014

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok