Iné

Dokumenty

pdf Informačná povinnosť

Pridal: Stiahnutí: 121

informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

pdf Dražobná vyhláška

Pridal: Stiahnutí: 322

pdf Miestne občianske poriadkové služby v obci Nižný Hrabovec

Pridal: Stiahnutí: 422

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu   regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

pdf Kalendár zberu olejov 2018

Pridal: Stiahnutí: 261

pdf Kalendár zberu odpadov 2018

Pridal: Stiahnutí: 538

spreadsheet Rozpočet 2018

Pridal: Stiahnutí: 241

pdf Zoznam dlžníkov

Pridal: Stiahnutí: 377

pdf Zámer predať prebytočný majetok pozemok 429

Pridal: Stiahnutí: 309

pdf Záverečný úver obce 2016

Pridal: Stiahnutí: 272

pdf Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nižný Hrabovec

Pridal: Stiahnutí: 217

Programovacie obdobie 2015 - 2024

pdf Územný plán obce Dlhé Klčovo - Rozhodnutie

Pridal: Stiahnutí: 230

pdf Územný plán obce Dlhé Klčovo - Zmeny a doplnky č. 1

Pridal: Stiahnutí: 241

pdf Vyhláška 19/2017 - oznámenie o uložení písomnosti

Pridal: Stiahnutí: 297

pdf Kalendár zberu olejov 2017

Pridal: Stiahnutí: 472

pdf Kalendár zberu odpadov 2017

Pridal: Stiahnutí: 565

pdf Verejná vyhláška

Pridal: Stiahnutí: 298

Oznámenie o začatí konania o predĺžení územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby "I18 Nižný Hrabovec - Petrovce nad Laborcom, preložka"...

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Mesiac úcty k starším 2015100-Ján-Mastiliak-9Dni NižnohrabovčanovŠpivanočki mojo 2015Deň detí 2017Posviacka ikonostasu v Gréckokatolíckom chrámeDni Hrabovčanov 2016 IIDeň matiek 2012-20

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok