Iné

Dokumenty

pdf Výberové konanie - administratívny pracovník

Pridal: Stiahnutí: 244

pdf Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

Pridal: Stiahnutí: 142

pdf Škôlka - informačná povinnosť

Pridal: Stiahnutí: 149

informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

pdf Informačná povinnosť

Pridal: Stiahnutí: 150

informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

pdf Dražobná vyhláška

Pridal: Stiahnutí: 347

pdf Miestne občianske poriadkové služby v obci Nižný Hrabovec

Pridal: Stiahnutí: 524

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu   regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

pdf Kalendár zberu olejov 2018

Pridal: Stiahnutí: 289

pdf Kalendár zberu odpadov 2018

Pridal: Stiahnutí: 568

spreadsheet Rozpočet 2018

Pridal: Stiahnutí: 352

pdf Zoznam dlžníkov

Pridal: Stiahnutí: 409

pdf Zámer predať prebytočný majetok pozemok 429

Pridal: Stiahnutí: 335

pdf Záverečný úver obce 2016

Pridal: Stiahnutí: 301

pdf Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nižný Hrabovec

Pridal: Stiahnutí: 254

Programovacie obdobie 2015 - 2024

pdf Územný plán obce Dlhé Klčovo - Rozhodnutie

Pridal: Stiahnutí: 252

pdf Územný plán obce Dlhé Klčovo - Zmeny a doplnky č. 1

Pridal: Stiahnutí: 265

pdf Vyhláška 19/2017 - oznámenie o uložení písomnosti

Pridal: Stiahnutí: 319

pdf Kalendár zberu olejov 2017

Pridal: Stiahnutí: 489

pdf Kalendár zberu odpadov 2017

Pridal: Stiahnutí: 583

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


MDD v MŠDeň matiek 2018Svieť námStolnotenisový turnaj 01/2015Rekonštrukcia kuchyne v Kultúrnom dome - PoJesenné posedenie s dôchodcamiUvítanie detí do životaJánske ohne 2011-10

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok