Iné

Dokumenty

pdf Dražobná vyhláška

Pridal: Stiahnutí: 312

pdf Miestne občianske poriadkové služby v obci Nižný Hrabovec

Pridal: Stiahnutí: 380

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu   regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

pdf Kalendár zberu olejov 2018

Pridal: Stiahnutí: 243

pdf Kalendár zberu odpadov 2018

Pridal: Stiahnutí: 524

spreadsheet Rozpočet 2018

Pridal: Stiahnutí: 227

pdf Zoznam dlžníkov

Pridal: Stiahnutí: 361

pdf Zámer predať prebytočný majetok pozemok 429

Pridal: Stiahnutí: 299

pdf Záverečný úver obce 2016

Pridal: Stiahnutí: 264

pdf Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nižný Hrabovec

Pridal: Stiahnutí: 202

Programovacie obdobie 2015 - 2024

pdf Územný plán obce Dlhé Klčovo - Rozhodnutie

Pridal: Stiahnutí: 220

pdf Územný plán obce Dlhé Klčovo - Zmeny a doplnky č. 1

Pridal: Stiahnutí: 232

pdf Vyhláška 19/2017 - oznámenie o uložení písomnosti

Pridal: Stiahnutí: 291

pdf Kalendár zberu olejov 2017

Pridal: Stiahnutí: 468

pdf Kalendár zberu odpadov 2017

Pridal: Stiahnutí: 562

pdf Verejná vyhláška

Pridal: Stiahnutí: 290

Oznámenie o začatí konania o predĺžení územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby "I18 Nižný Hrabovec - Petrovce nad Laborcom, preložka"...

pdf Terénna sociálna práca v obciach I

Pridal: Stiahnutí: 842

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Vatra 2018Špivanočki mojo 2013Hodnotiaca členská schôdza Jednoty dôchodcovDeň rodiny 2016MDD 2014Rekonštrukcia kuchyne v Kultúrnom dome - PoKarneval-2018Dovidenia milá škôlka 2013-31

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok