Oznamy

Dokumenty

pdf Výluka Strážske – Nižný Hrabovec, dňa 3. a 4. októbra 2019

Pridal: Stiahnutí: 62

pdf Výluka Vranov n. Topľou – Nižný Hrabovec, dňa 1. a 2. októbra 2019

Pridal: Stiahnutí: 75

pdf EUROSTEEL CAPITAL - zámer

Pridal: Stiahnutí: 222

Zariadenie na zber, zhromažďovanie a úpravu odpadov zo železných a neželezných kovov

pdf Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Pridal: Stiahnutí: 150

pdf Oznam o začatí konania o určení povinnej osoby

Pridal: Stiahnutí: 246

pdf Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Pridal: Stiahnutí: 194

pdf Zneškodňovanie odpadových vôd akumulovaných v žumpách

Pridal: Stiahnutí: 200

pdf Identifikácia vlastníkov a užívateľov nehnuteľností

Pridal: Stiahnutí: 213

Zriadenie vedenia VN V-370 (Humenné – Kučín)

pdf Oznámenie o vyhlásení umiestnenia stavby verejnou vyhláškou

Pridal: Stiahnutí: 267

Zriadenie vedenia VN V-370 (Humenné – Kučín)

pdf Situácia

Pridal: Stiahnutí: 193

Zriadenie vedenia VN V-370 (Humenné – Kučín)

document Oznámenie o uložení zásielky

Pridal: Stiahnutí: 208

pdf Oznámenie o uložení zásielky

Pridal: Stiahnutí: 209

pdf Oznámenie o uložení zásielky

Pridal: Stiahnutí: 213

pdf Verejná vyhláška, BUKÓZA ENERGO

Pridal: Stiahnutí: 227

pdf Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

Pridal: Stiahnutí: 210

pdf Oznam o výberovom konaní

Pridal: Stiahnutí: 308

8 pracovných miest členov miestnej občianskej poriadkovej služby na polovičný pracovný úväzok

pdf Oznámenie o uložení písomnosti

Pridal: Stiahnutí: 234

Voľby do NR SR 2020

Informácie MINV

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou:

ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Stavanie mája 2014-7Opekačka, Jednota dôchodcov, 2016Činnosti CVČ - rôzne obdobieBúrka 21.7.2017Deň detí a Deň otcov 2015Čaro servítkovej technikyVýlet do MaďarskaOpekačka, Jednota dôchodcov, 2016

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok