Oznamy

Dokumenty

pdf EUROSTEEL CAPITAL - zámer

Pridal: Stiahnutí: 141

Zariadenie na zber, zhromažďovanie a úpravu odpadov zo železných a neželezných kovov

pdf Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Pridal: Stiahnutí: 90

pdf Oznam o začatí konania o určení povinnej osoby

Pridal: Stiahnutí: 184

pdf Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Pridal: Stiahnutí: 136

pdf Zneškodňovanie odpadových vôd akumulovaných v žumpách

Pridal: Stiahnutí: 134

pdf Identifikácia vlastníkov a užívateľov nehnuteľností

Pridal: Stiahnutí: 136

Zriadenie vedenia VN V-370 (Humenné – Kučín)

pdf Oznámenie o vyhlásení umiestnenia stavby verejnou vyhláškou

Pridal: Stiahnutí: 205

Zriadenie vedenia VN V-370 (Humenné – Kučín)

pdf Situácia

Pridal: Stiahnutí: 137

Zriadenie vedenia VN V-370 (Humenné – Kučín)

document Oznámenie o uložení zásielky

Pridal: Stiahnutí: 150

pdf Oznámenie o uložení zásielky

Pridal: Stiahnutí: 153

pdf Oznámenie o uložení zásielky

Pridal: Stiahnutí: 164

pdf Verejná vyhláška, BUKÓZA ENERGO

Pridal: Stiahnutí: 172

pdf Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

Pridal: Stiahnutí: 152

pdf Oznam o výberovom konaní

Pridal: Stiahnutí: 257

8 pracovných miest členov miestnej občianskej poriadkovej služby na polovičný pracovný úväzok

pdf Oznámenie o uložení písomnosti

Pridal: Stiahnutí: 178

pdf Oznam o voľnom pracovnom mieste

Pridal: Stiahnutí: 236

pdf Oznámenie o zvýšenej hladine hluku

Pridal: Stiahnutí: 130

pdf VSD - plánované prerušenie distribúcie elektriny

Pridal: Stiahnutí: 165

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Čaro VianocRekonštrukcia kuchyne v Kultúrnom dome - PoRekonštrukcia toaliet - predRekonštrukcia toaliet - predDeň matiek 2017Deň matiek-2013-56Čaro VianocVýročná členská schôdza dôchodcovia 01-2015

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok