Oznamy

Dokumenty

pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Najnovší dokument

Pridal: Stiahnutí: 22

pdf Oznam o uložení písomnosti

Pridal: Stiahnutí: 37

pdf Oznam o výberovom konaní

Pridal: Stiahnutí: 101

na obsadenie: 1 pracovné miesto - člen miestnej občianskej poriadkovej služby na polovičný pracovný úväzok

pdf Výluka Strážske – Nižný Hrabovec, dňa 3. a 4. októbra 2019

Pridal: Stiahnutí: 123

pdf Výluka Vranov n. Topľou – Nižný Hrabovec, dňa 1. a 2. októbra 2019

Pridal: Stiahnutí: 137

pdf EUROSTEEL CAPITAL - zámer

Pridal: Stiahnutí: 281

Zariadenie na zber, zhromažďovanie a úpravu odpadov zo železných a neželezných kovov

pdf Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Pridal: Stiahnutí: 196

pdf Oznam o začatí konania o určení povinnej osoby

Pridal: Stiahnutí: 285

pdf Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Pridal: Stiahnutí: 233

pdf Zneškodňovanie odpadových vôd akumulovaných v žumpách

Pridal: Stiahnutí: 248

pdf Identifikácia vlastníkov a užívateľov nehnuteľností

Pridal: Stiahnutí: 275

Zriadenie vedenia VN V-370 (Humenné – Kučín)

pdf Oznámenie o vyhlásení umiestnenia stavby verejnou vyhláškou

Pridal: Stiahnutí: 316

Zriadenie vedenia VN V-370 (Humenné – Kučín)

pdf Situácia

Pridal: Stiahnutí: 235

Zriadenie vedenia VN V-370 (Humenné – Kučín)

document Oznámenie o uložení zásielky

Pridal: Stiahnutí: 251

pdf Oznámenie o uložení zásielky

Pridal: Stiahnutí: 257

pdf Oznámenie o uložení zásielky

Pridal: Stiahnutí: 248

Voľby do NR SR 2020

Informácie MINV

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou:

ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Materská školaStavanie hrádzí v 2. revitalizačnom projekte-4Mikuláš 2017Karneval-2018Deň matiek 2017II. farský ples-13Fašiangy 2014-69Dovidenia milá škôlka 2013-40

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok