Oznamy

Dokumenty

pdf EUROSTEEL CAPITAL - zámer

Pridal: Stiahnutí: 90

Zariadenie na zber, zhromažďovanie a úpravu odpadov zo železných a neželezných kovov

pdf Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Pridal: Stiahnutí: 51

pdf Oznam o začatí konania o určení povinnej osoby

Pridal: Stiahnutí: 152

pdf Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Pridal: Stiahnutí: 94

pdf Zneškodňovanie odpadových vôd akumulovaných v žumpách

Pridal: Stiahnutí: 96

pdf Identifikácia vlastníkov a užívateľov nehnuteľností

Pridal: Stiahnutí: 103

Zriadenie vedenia VN V-370 (Humenné – Kučín)

pdf Oznámenie o vyhlásení umiestnenia stavby verejnou vyhláškou

Pridal: Stiahnutí: 178

Zriadenie vedenia VN V-370 (Humenné – Kučín)

pdf Situácia

Pridal: Stiahnutí: 117

Zriadenie vedenia VN V-370 (Humenné – Kučín)

document Oznámenie o uložení zásielky

Pridal: Stiahnutí: 128

pdf Oznámenie o uložení zásielky

Pridal: Stiahnutí: 124

pdf Oznámenie o uložení zásielky

Pridal: Stiahnutí: 148

pdf Verejná vyhláška, BUKÓZA ENERGO

Pridal: Stiahnutí: 154

pdf Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

Pridal: Stiahnutí: 132

pdf Oznam o výberovom konaní

Pridal: Stiahnutí: 234

8 pracovných miest členov miestnej občianskej poriadkovej služby na polovičný pracovný úväzok

pdf Oznámenie o uložení písomnosti

Pridal: Stiahnutí: 154

pdf Oznam o voľnom pracovnom mieste

Pridal: Stiahnutí: 216

pdf Oznámenie o zvýšenej hladine hluku

Pridal: Stiahnutí: 113

pdf VSD - plánované prerušenie distribúcie elektriny

Pridal: Stiahnutí: 150

pdf VSD - plánované prerušenie distribúcie elektriny

Pridal: Stiahnutí: 128

pdf Oznámenie o uložení písomnosti

Pridal: Stiahnutí: 140

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Výročná členská schôdza dôchodcovia 01-2015Hrabovka na Sicílii-2Opekačka, Jednota dôchodcov, 2016Výmena PVC podláhČaro VianocHrabovka vo Fínsku 2014Kežmarok 2015Uvítanie detí do života 2018

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok