Oznamy

Dokumenty

pdf Výluka Strážske – Nižný Hrabovec, dňa 3. a 4. októbra 2019

Pridal: Stiahnutí: 36

pdf Výluka Vranov n. Topľou – Nižný Hrabovec, dňa 1. a 2. októbra 2019

Pridal: Stiahnutí: 45

pdf EUROSTEEL CAPITAL - zámer

Pridal: Stiahnutí: 197

Zariadenie na zber, zhromažďovanie a úpravu odpadov zo železných a neželezných kovov

pdf Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Pridal: Stiahnutí: 131

pdf Oznam o začatí konania o určení povinnej osoby

Pridal: Stiahnutí: 229

pdf Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Pridal: Stiahnutí: 176

pdf Zneškodňovanie odpadových vôd akumulovaných v žumpách

Pridal: Stiahnutí: 178

pdf Identifikácia vlastníkov a užívateľov nehnuteľností

Pridal: Stiahnutí: 190

Zriadenie vedenia VN V-370 (Humenné – Kučín)

pdf Oznámenie o vyhlásení umiestnenia stavby verejnou vyhláškou

Pridal: Stiahnutí: 249

Zriadenie vedenia VN V-370 (Humenné – Kučín)

pdf Situácia

Pridal: Stiahnutí: 178

Zriadenie vedenia VN V-370 (Humenné – Kučín)

document Oznámenie o uložení zásielky

Pridal: Stiahnutí: 187

pdf Oznámenie o uložení zásielky

Pridal: Stiahnutí: 194

pdf Oznámenie o uložení zásielky

Pridal: Stiahnutí: 197

pdf Verejná vyhláška, BUKÓZA ENERGO

Pridal: Stiahnutí: 206

pdf Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

Pridal: Stiahnutí: 191

pdf Oznam o výberovom konaní

Pridal: Stiahnutí: 289

8 pracovných miest členov miestnej občianskej poriadkovej služby na polovičný pracovný úväzok

pdf Oznámenie o uložení písomnosti

Pridal: Stiahnutí: 216

pdf Oznam o voľnom pracovnom mieste

Pridal: Stiahnutí: 269

Voľby do NR SR 2020

Informácie MINV

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou:

ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Čaro VianocMesiac úcty k starším 2017Špivanočki mojo 2015Farský ples 2014-81Hrabovka vo Fínsku 2014Vatra 2018Hrabovka vo Fínsku 2014MDD-2013-28

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok