Oznamy

Dokumenty

pdf Oznam - OÚ Vranov nad Topľou, Pozemkový a lesný odbor

Pridal: Stiahnutí: 232

pdf Oznámenie o uložení zásielky

Pridal: Stiahnutí: 290

pdf Oznámenie o uložení zásielky

Pridal: Stiahnutí: 261

pdf Oznámenie o strategickom dokumente - zaslanie oznámenia

Pridal: Stiahnutí: 207

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020

pdf Rozhodnutie

Pridal: Stiahnutí: 404

Zákaz vykonávanie všetkých hromadných, športových a kultúrnych podujatí v obci Nižný Hrabovec

pdf Program rozvoja obce Dlhé Klčovo na roky 2016-2022 - rozhodnutie

Pridal: Stiahnutí: 222

pdf Oznámenie o uložení zásielky Miroslav Šürü

Pridal: Stiahnutí: 192

pdf Oznámenie o uložení zásielky Marek Hužvár

Pridal: Stiahnutí: 185

pdf Súhlas na výrub stromov

Pridal: Stiahnutí: 283

pdf Oznámenie o uložení zásielky Miroslav Šürü

Pridal: Stiahnutí: 215

pdf Oznámenie o uložení zásielky Marek Hužvár

Pridal: Stiahnutí: 234

pdf Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Pridal: Stiahnutí: 248

pdf Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín N. Hrabovec

Pridal: Stiahnutí: 232

pdf Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - informácie pre voliča

Pridal: Stiahnutí: 191

pdf Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Pridal: Stiahnutí: 230

pdf Generel dopravnej infraštruktúry

Pridal: Stiahnutí: 232

Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Voľby do NR SR 2020

Informácie MINV

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou:

ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Činnosti CVČ - rôzne obdobieFašiangy 2014-108Bezpečná škôlka 2013-10Opekačka, Jednota dôchodcov, 20161. ročník Farského futbalového turnaja miništrantov-6Hrabovka vo Fínsku 2014Uvítanie detí do života 2015Karneval-2018

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok