Oznamy

Dokumenty

pdf Oznámenie o zvýšenej hladine zvuku

Pridal: Stiahnutí: 147

pdf DUSLO - informácia pre verejnosť

Pridal: Stiahnutí: 126

pdf DUSLO - informácia pre verejnosť, pracovisko v Strážskom

Pridal: Stiahnutí: 138

pdf Oznámenie o uložení zásielky

Pridal: Stiahnutí: 145

pdf Oznámenie o uložení zásielky

Pridal: Stiahnutí: 143

pdf Oznámenie o uložení zásielky

Pridal: Stiahnutí: 192

pdf Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu PSK

Pridal: Stiahnutí: 147

pdf Návrh na začatie konania o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu

Pridal: Stiahnutí: 152

Návrh na začatie konania o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech vlastníka podľa § 12b zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov.

pdf Oznámenie - ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov,

Pridal: Stiahnutí: 136

Oznámenie - ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov, ktoré boli pridelené v zmysle pôvodného ust. § 15 zákona č. 330/1991 Zb.

pdf Výberové konanie

Pridal: Stiahnutí: 186

na obsadenie 8 pracovných miest členov miestnej občianskej poriadkovej služby na polovičný pracovný úväzok

pdf Oznam o uložení zásielky

Pridal: Stiahnutí: 198

pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Vlasta Gažiová

Pridal: Stiahnutí: 177

pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Stanislav Gaži

Pridal: Stiahnutí: 144

pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Roman Gaži

Pridal: Stiahnutí: 161

pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ľubomír Šürü

Pridal: Stiahnutí: 161

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Hrabovka vo Fínsku 2014Výlet do Maďarska 2015Mesiac úcty k starším 2014MDD 2014Deň detí a Deň otcov 2015Valentínsky ples 2017MDD 2014Okresná olympiáda seniorov Vyšný Kazimír 2016

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok