Oznamy

Dokumenty

pdf DUSLO - informácia pre verejnosť

Pridal: Stiahnutí: 99

pdf DUSLO - informácia pre verejnosť, pracovisko v Strážskom

Pridal: Stiahnutí: 110

pdf Oznámenie o uložení zásielky

Pridal: Stiahnutí: 115

pdf Oznámenie o uložení zásielky

Pridal: Stiahnutí: 114

pdf Oznámenie o uložení zásielky

Pridal: Stiahnutí: 161

pdf Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu PSK

Pridal: Stiahnutí: 117

pdf Návrh na začatie konania o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu

Pridal: Stiahnutí: 135

Návrh na začatie konania o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech vlastníka podľa § 12b zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov.

pdf Oznámenie - ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov,

Pridal: Stiahnutí: 119

Oznámenie - ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov, ktoré boli pridelené v zmysle pôvodného ust. § 15 zákona č. 330/1991 Zb.

pdf Výberové konanie

Pridal: Stiahnutí: 171

na obsadenie 8 pracovných miest členov miestnej občianskej poriadkovej služby na polovičný pracovný úväzok

pdf Oznam o uložení zásielky

Pridal: Stiahnutí: 185

pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Vlasta Gažiová

Pridal: Stiahnutí: 167

pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Stanislav Gaži

Pridal: Stiahnutí: 129

pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Roman Gaži

Pridal: Stiahnutí: 147

pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ľubomír Šürü

Pridal: Stiahnutí: 149

pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Alena Gažiová

Pridal: Stiahnutí: 164

pdf Výzva na podporu podnikania v najmenej rozvinutých okresoch

Pridal: Stiahnutí: 160

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Posviacka ikonostasu v Gréckokatolíckom chrámeSánkovačka detí MŠ 2013-7Karneval v MŠ 2013-17Rekonštrukcia kuchyne v Kultúrnom dome - PredVatra 2018Vianočný turnaj, stolný tenisKarneval-2018Členská schôdza ZO JDS 2018

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok