Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predseda komisie: Telišková Marta
členovia komisie: PaedDr. Veliká Anna, Ing. Telišková Monika PhD., Miloš Buraš a Ing. Juraj Minarčin

Komisia pre sociálne vecí, zdravotníctvo

predseda komisie: Telišková Marta
členovia komisie: Daniel Gaži a Mgr. Lucia Semková

Komisia pre verejný poriadok

predseda komisie: Buraš Miloš
členovia komisie: Jaroslav Zubko a František Marcinčin ml.

Komisia pre šport

predseda komisie: Buraš Miloš
členovia komisie: Vladimír Gaži, Ján Stuľak ml. a Ján Juhás

Komisia pre školstvo a kultúru

predseda komisie: PaedDr. Veliká Anna
členovia komisie: Ján Kizling st. a Matúš Džuňa

Komisia pre financie a rozpočet

predseda komisie: Onderik Miroslav
členovia komisie: Viera Tefelnerová a Alena Hovancová

Komisia pre výstavbu, regionálny rozvoj, dopravu a komunikácie

predseda komisie: Bc. Červeňanský Pavol
členovia komisie: Miroslav Sokol a Ing. Mária Zubková

Komisia pre prípravu projektov

predseda komisie: Ing. Telišková Monika PhD.
členovia komisie: Ing. Jozef Kovaľ a Ján Polačok

Komisia pre životné prostredie

predseda komisie: Ing. Minarčin Juraj
členovia komisie: Peter Harmančin, Milan Sokol a Bc. Zuzana Babjaková

Voľby do NR SR 2020

Informácie MINV

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou:

ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


špivanočky mojo 2012-25Deň detí a Deň otcov 2015Deň detí 2018Deň detí 2017Výlet MŠČlenská schôdza ZO JDS 2018Uvítanie detí do života 2015Deň matiek-2013-5

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok