SO01 – Obecný úrad - toalety

Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: práce

Dokumenty

pdf 1. Výzva

Pridal: Stiahnutí: 170

pdf 2.A Príloha č. 1 Výkaz výmer

Pridal: Stiahnutí: 255

spreadsheet 2.B Príloha č. 1 Výkaz výmer

Pridal: Stiahnutí: 160

pdf 3. Príloha č. 2 - Návrh min. zml. podmienok

Pridal: Stiahnutí: 117

pdf 4. Príloha č. 3 PD

Pridal: Stiahnutí: 166

Voľby do NR SR 2020

Informácie MINV

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou:

ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Stavanie hrádzí v 2. revitalizačnom projekte-10Deň MŠ 2015Mesiac úcty k starším 2017Hrabovka vo Fínsku 2014Rekonštrukcia toaliet - predČinnosti CVČ - rôzne obdobieVýročná členská schôdza dôchodcovia 01-2015Búrka 21.7.2017

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok